ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-19 13:24:37

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1.       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gmina Krosno Odrzańskie z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, przy ul. Parkowej 1 (66-600 Krosno Odrzańskie), reprezentowana przez Dyrektora Biblioteki.
2.       Z administratorem można kontaktować się poprzez adres email:
lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: .
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
4.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)       rejestracji użytkownika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.);
b)      zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
c)       dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;
d)      prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki;
e)      w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5.       Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest ustawy z dnia 29 czerwca 1997
o bibliotekach (Dz. U z 1997 r. poz. 539 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995
o statystyce publicznej (Dz. U. z 1995 r., poz. 439 z późn. zm.), prawnie uzasadniony interes administratora lub Pani/Pana zgoda.
6.       W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych
z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Krosna Odrzańskiego, przetwarzają dane osobowe
dla których Administratorem jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Krosna Odrzańskiego.
7.       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.
8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
9.       W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)      prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d)      prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)      prawo do przenoszenia danych;
f)        prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.
10.   Przysługuje Pani/Panu:
Prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
11.   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
nie będą podlegały profilowaniu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biblioteka w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyla informację: administrator Data wytworzenia informacji: 2018-09-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: administrator Data wprowadzenia do BIP 2018-09-19 13:24:37
Wprowadził informację do BIP: Anna Zarazińska Data udostępnienia informacji: 2018-09-19 13:24:46
Osoba, która zmieniła informację: Anna Zarazińska Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 13:24:46
Artykuł był wyświetlony: 135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REGULAMINY korzystania ze zbiorów i usług BPMiG w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-06 12:52:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMINY korzystania ze zbiorów i usług BPMiG w Krośnie Odrzańskim
Zarządzenie nr 6/2016
Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie wprowadzenia nowych Regulaminów udostępniania Zbiorów w BPMiG w Krośnie
Odrzańskim.
§ 1
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim  wprowadza do stosowania zaktualizowane Regulaminy udostępniania zbiorów w BPMiG w Krośnie Odrzańskim.
§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, traci moc zarządzenie nr 7/2015 z dnia 15.09.2015 r
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 4 tygodni licząc od dnia wejścia w życie planowanych zmian.

ZAŁĄCZNIKI:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biblioteka w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2017-01-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2017-01-06 12:52:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-01-06 12:53:03
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-01-06 12:55:57
Artykuł był wyświetlony: 782 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REGULAMINY korzystania ze zbiorów i usług BPMiG w Krośnie Odrzańskim

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-09-29 12:03:22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie nr 7/2015 
Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim 

z dnia 15.09.2015 r. 
w sprawie wprowadzenia nowych Regulaminów korzystania ze zbiorów i usług
BPMiG w Krośnie Odrzańskim
§ 1
Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim  wprowadza do stosowania zaktualizowane Regulaminy korzystania ze zbiorów i usług w BPMiG w Krośnie Odrzańskim.
§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia , traci moc zarządzenie nr 3/2013.
z dnia 18.11.2013 r
§ 3
Zarządzenie niniejsze wraz załącznikami wchodzi w życie po upływie 4 tygodni od dnia jego wydania i wywieszenia.
 

ZAŁĄCZNIKI:
  1. Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim (wersja pdf)
  2. Regulamin oddziału dla dzieci Biblioteki Publicznej  Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim (wersja pdf)
  3. Regulamin korzystania z konsoli XBOX 360 z Kinectem w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie  Odrzańskim (wersja pdf)
  4. Zasady korzystania z programów multimedialnych, Internetu i oprogramowania typu Office w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim (wersja pdf)
  5. Cennik opłat (wersja pdf)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Biblioteka w Krośnie Odrzańskim
Osoba, która wytworzyla informację: ADMINISTRATOR Data wytworzenia informacji: 2015-09-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: ADMINISTRATOR Data wprowadzenia do BIP 2015-09-29 12:03:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2015-09-29 12:03:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2015-09-29 12:27:50
Artykuł był wyświetlony: 990 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu