ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2019-08-16 10:56:47
Numer
586887-N-2019
Temat
„Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Zbąszynek w okresie od 2 września 2019 r. do 30 czerwca 2021 r.”
Nazwa jednostki
Gmina Zbąszynek
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2019-08-16 11:18:14
Numer
586931-N-2019
Temat
Zapewnienie transportu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas pięciu imprez targowych w kraju i za granicą.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2019-08-16 14:32:01
Numer
587053-N-2019
Temat
„Organizacja techniki scenicznej wraz z kompleksową obsługą podczas pierwszego dnia Kongresu Gospodarczego – Lubuskie 2019”.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2019-08-16 10:35:38
Numer
586926-N-2019
Temat
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybaki
Nazwa jednostki
Gmina Maszewo
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2019-08-14 15:06:53
Numer
586742-N-2019
Temat
Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzeszycach
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2019-08-14 09:58:27
Numer
Temat
Dostawa wyposażenia i mebli w ramach: Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2019”.
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2019-08-14 18:07:26
Numer
586044-N-2019
Temat
Dowóz i odwóz na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Torzym wraz z zapewnieniem opieki.
Nazwa jednostki
Miasto i Gmina Torzym
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2019-08-14 14:04:11
Numer
.
Temat
Dostawa wędlin dla Domu Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2019-08-14 11:13:37
Numer
586238-N-2019
Temat
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2.000.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Droga Miłaków", "Przebudowa ul. Szosa Bytomska", "Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Miasteczku"
Nazwa jednostki
Gmina Nowe Miasteczko
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2019-08-14 12:47:39
Numer
586435-N-2019
Temat
Wykonanie robót budowlanych (remontu) w pracowni Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Racławicka 1 oraz w pracowni Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul. Pułaskiego 1
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2019-08-14 15:19:14
Numer
586178-N-2019
Temat
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2019-08-14 15:45:58
Numer
Temat
Poddziałania 7.1 Programy aktywnej integracji.
Nazwa jednostki
OPS Kożuchów
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2019-08-14 10:10:39
Numer
Temat
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku – II przetarg. 9/ZP-PN/2019
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2019-08-13 10:52:16
Numer
585748-N-2019
Temat
Zakup sprzętu komputerowego i ksero - kopiarki
Nazwa jednostki
Powiat Świebodziński
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2019-08-13 09:51:00
Numer
585550-N-2019
Temat
Zakup, dostawa i montaż wyposażenia i sprzętów w Żłobku Miejskim w Krośnie Odrzańskim w ramach projektu „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów” - Część III
Nazwa jednostki
Gmina Krosno Odrzańskie
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2019-08-13 16:52:22
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe: składanie oferty cenowej na zadanie " Przewóz uczniów do szkół w Gminie Stare Kurowo od 2 września do 31 grudnia 2019".
Nazwa jednostki
Gmina Stare Kurowo
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2019-08-13 14:15:49
Numer
585927-N-2019
Temat
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wschowie - III postępowanie
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2019-08-13 15:15:35
Numer
586065-N-2019
Temat
Dokończenie budowy Ośrodka Zdrowia w Górkach Noteckich
Nazwa jednostki
Gmina Zwierzyn
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2019-08-13 12:03:57
Numer
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzone w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. „Świadczenie usługi doradcy i prowadzenia spotkań”.
Nazwa jednostki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2019-08-13 12:44:23
Numer
Temat
Przebudowa drogi gminnej nr 004037 w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
Nazwa jednostki
Gmina Otyń
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji