ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-09-24 12:38:59 Warsztaty profilaktyczne dla osób z niepełnosprawnościami - uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze Zobacz
2 2018-09-24 16:05:05 621182-N-2018 Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez MOSRiW w Żarach w 2019 roku Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku Zobacz
3 2018-09-24 13:53:44 DZP-280-54/2018 Sukcesywna dostawa sprzętu endoskopowego na potrzeby Pracowni Endoskopowej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-54/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
4 2018-09-24 12:49:35 620994-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w zakresie budowy chodnika w m. Mosina Powiat Gorzowski Zobacz
5 2018-09-24 14:56:53 619449-N-2018 Budowa ścieżki rowerowej i ciągów pieszych przy ul. Żwirowej i ul. Błotnej w ramach zadania inwestycyjnego System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wielkopolskim - etap II" (WAD-VI.271.107.2018.IKP) Miasto Gorzów Zobacz
6 2018-09-24 10:13:16 620196-N-2018 Modernizacja Parku Kolei Szprotawskiej - Etap II Miasto Zielona Góra Zobacz
7 2018-09-24 11:19:13 620790-N-2018 Remont pomieszczeń, klatki schodowej w budynku „A” Przychodni Specjalistycznej przy ul. Chałubińskiego 1 w Nowej Soli DZP-280-52/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
8 2018-09-21 13:57:14 Remont kapitalny chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2616F - ulica Jagiellońska w m. Gubin Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
9 2018-09-21 12:48:48 620230-N-2018 Dostawa energii elektrycznej dla Powiatu Zielonogórskiego i jednostek w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” Powiat Zielonogórski Zobacz
10 2018-09-21 12:59:47 DZP-280-53/2018 Sukcesywna dostawa strzygarek chirurgicznych i ostrzy jednorazowego użytku na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-53/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
11 2018-09-21 20:50:42 620656-N-2018 Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.: „Termomodernizacja budynku socjalno-administracyjnego na stadionie miejskim w Iłowej” Gmina Iłowa Zobacz
12 2018-09-21 14:59:20 620440-N-2018 USŁUGA UBEZPIECZENIA GMINY ŻARY O STATUSIE MIEJSKIM Miasto Żary Zobacz
13 2018-09-21 13:11:26 620173-N-2018 Kredyt długoterminowy złotówkowy dla Powiatu Międzyrzeckiego w wysokości 4 000 000,00 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu 2018 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów oraz wykupu obligacji Powiat Międzyrzecki Zobacz
14 2018-09-21 09:40:19 620140-N-2018 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zbąszynku Gmina Zbąszynek Zobacz
15 2018-09-21 18:03:05 620563-N-2018 "Remont cząstkowy dróg gminnych" Gmina Świdnica Zobacz
16 2018-09-21 14:55:48 620458-N-2018 „Remont odcinka drogi nr 006005F w Letnicy” Gmina Świdnica Zobacz
17 2018-09-21 11:12:48 620238-N-2018 Remont dróg powiatowych nr 1391F i 1390F na odcinku Podjenin – Kwiatkowice – Etap II Powiat Gorzowski Zobacz
18 2018-09-21 09:35:52 617884-N-2018 Wykonanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego pn.: „REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE” mających na celu zmianę profilu nauczania i poszerzenie oferty dydaktycznej. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 „Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w ramach Działania 9.3. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formuła ZIT (Projekt unijny „Zawodowcy). Miasto Zielona Góra Zobacz
19 2018-09-21 14:39:47 620390-N-2018 „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Drzonowie w formule zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania pt. „Budowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Świdnica z zapewnieniem wysokiej efektywności eksploatacyjnej systemu ściekowego oraz jego adaptacyjności do zmian klimatu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Gmina Świdnica Zobacz
20 2018-09-20 16:06:05 619956-N-2018 Dostawa mięsa, tłuszczy zwierzęcych, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku Dom Pomocy Społecznej w Tursku Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu