ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-01-21 13:21:02 50558-N-2019 Dostawa materiałów do remontu dróg dla Powiatu Żagańskiego ZP.272.1.2019 Powiat Żagański Zobacz
2 2019-01-21 16:33:05 505700-N-2019 Modernizacja warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie Powiat Sulęciński Zobacz
3 2019-01-21 18:24:42 505758-N-2019 Budowa budynku szatni wraz z infrastrukturą przy boisku w miejscowości Kolesin - II etap Gmina Babimost Zobacz
4 2019-01-18 09:52:51 504913-N-2019 „Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Przedsiębiorczości i Strategii Marki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2019 na terenie Województwa Lubuskiego.” Urząd Marszałkowski Zobacz
5 2019-01-18 16:32:57 505168-N-2019 Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku usługowego na cele Centrum Kulturalno – Turystycznego na działce ewidencyjnej 167/24 przy ul. Rynek 3 w Brodach Gmina Brody Zobacz
6 2019-01-18 11:25:34 550011688-N-2019 „Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Strzelce Krajeńskie” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
7 2019-01-18 11:31:40 504040-N-2019 REWITALIZACJA CZĘŚCI DOLNEGO MIASTA OBEJMUJĄCEGO ULICE: GROBLA, BOBROWA, PLAC PRUSA, ŻEROMSKIEGO, WODNA, RYBAKI Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
8 2019-01-17 08:47:46 504425-N-2019 Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ośno Lubuskie w 2019 roku Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
9 2019-01-17 13:09:59 504432-N-2019 Przebudowa drogi powiatowej nr 1226F w m. Węgrzynice w zakresie budowy chodnika - etap I Gmina Skąpe Zobacz
10 2019-01-16 12:21:09 504182-N-2019 Dostawa paliwa płynnego - oleju napędowego i etyliny PGKiM w Lubsku Sp. z o.o. Zobacz
11 2019-01-16 13:41:09 504254-N-2019 Przebudowa chodników w ciągu drogi powiatowej nr 4509F- ul. Kolejowa w Żaganiu II etap ZP.272.2.2019 Powiat Żagański Zobacz
12 2019-01-16 14:02:41 504215-N-2019 Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Żarkach Wielkich Gmina Trzebiel Zobacz
13 2019-01-15 14:11:59 503686-N-2019 Dostawa mięsa, produktów mięsnych i wędlin do magazynu Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa przy ul. Lubusliej 11 w Zielonej Górze Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa Zobacz
14 2019-01-15 09:32:18 selekcja oraz wycięcie drzew i krzewów nie podlegających uzyskaniu pozwolenia na wycinkę na działkach 110 i 109 w Gozdnicy oraz utylizacja pozyskanego w wyniku wycinki materiału biologicznego w zamian za ten materiał Gmina Gozdnica Zobacz
15 2019-01-15 11:03:06 503051-N-2019 Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Żagań Miasto Żagań Zobacz
16 2019-01-15 15:11:51 503563-N-2019 z dnia 2019-01-15 Budowa świetlicy wiejskiej w Wilenku Gmina Szczaniec Zobacz
17 2019-01-15 14:42:23 503175-N-2019 Zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Szlak Stolic EV2/R1” prowadzone w trybie „zaprojektuj i wybuduj” [WAD-VI.271.6.2019.AR] Miasto Gorzów Zobacz
18 2019-01-15 12:34:45 503714-N-2019 „Remont korytarza oraz pomieszczeń biurowych części administracyjnej I piętra budynków B i C Szpitala przy ul. Chałubińskiego 7 w Nowej Soli” DZP 280-2/2019 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
19 2019-01-15 13:49:32 503655-N-2019 „Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
20 2019-01-15 13:13:44 501865-N-2019 Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Trzebów Gmina Sulęcin Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu