ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-07-20 08:45:07 587329-N-2018 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. (WAD-VI.271.67.2018.IKP) Miasto Gorzów Zobacz
2 2018-07-20 08:50:06 Sporządzenie dokumentacji projektowo – technicznej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1134F na odcinku Węgliny – granica Powiatu (w kierunku m. Kumiałtowice), w km 2+903 – 3+568 Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
3 2018-07-20 13:35:49 DZP-280-45/2018 Sukcesywne dostawy nabiału i jajek na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli- DZP-280-45/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
4 2018-07-20 14:11:10 592522-N-2018 Dostawa pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia meblowego, komputerowego, multimedialnego i sanitarnego do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Międzyrzeczu Powiat Międzyrzecki Zobacz
5 2018-07-20 14:54:52 591347-N-2018 Budowa miejsc postojowych u zbiegu ulic Cmentarnej, Obrońców i Lubskiej w Jasieniu Gmina Jasień Zobacz
6 2018-07-20 12:10:09 592214-N-2018 Przebudowa ulicy Rynek w Kargowej – etap II Gmina Kargowa Zobacz
7 2018-07-20 11:19:58 „Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra” część III Miasto Zielona Góra Zobacz
8 2018-07-19 14:44:22 591949-N-2018 Dostawa drukarek oraz innego sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Słubickim”, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Powiat Słubicki Zobacz
9 2018-07-19 13:40:51 Ogłoszenie nr 591663-N-2018 z dnia 2018-07-19 r. Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, kserokopiarki do oddziałów przedszkolnych w Gminie Międzyrzecz Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
10 2018-07-19 21:03:40 591569-N-2018 Przebudowa drogi gminnej nr 103910F (ul. Końcowa) wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 132 Gmina Witnica Zobacz
11 2018-07-18 10:39:24 Zakup i dostawa używanej zamiatarki chodnikowej ZGKiM Krosno Odrzańskie Zobacz
12 2018-07-18 12:21:14 590762-N-2018 Zagospodarowanie kwater na istniejącym cmentarzu komunalnym przy ul. Szpitalnej w Żarach – etap I. Miasto Żary Zobacz
13 2018-07-18 14:13:41 589825-N-2018 "Dowóz dzieci i młodzieży do i z placówek oświatowych na terenie gminy Jasień-II półrocze 2018r" Gmina Jasień Zobacz
14 2018-07-17 09:00:22 Dostawa materiałów budowlanych przeznaczonych do budowy chodnika w m. Przychów - droga powiatowa nr 1139F. Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
15 2018-07-17 21:06:55 Dostawa mebli do szkolnych pracowni nauki zawodu w Zespole Szkół samorządowych w Witnicy Gmina Witnica Zobacz
16 2018-07-17 13:56:16 590402-N-2018 Dostawa rękawic chirurgicznych i diagnostycznych do apteki zakładowej (ZP/N/12/18) NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
17 2018-07-17 12:06:59 Przygotowanie i dowóz posiłków dla uczniów szkół z terenu Gminy Zwierzyn roku szkolnym 2018/2019 Gmina Zwierzyn Zobacz
18 2018-07-17 13:22:36 GKR.271.12.2018 - nie podlega publikacji Remont pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Miodnicy m. Żagań Gmina Wiejska Żagań Zobacz
19 2018-07-17 12:39:04 590324-N-2018 Budowa budynku szatni przy boisku sportowym wraz z przynależnym zagospodarowaniem, na dz. nr 195, 196 – obr. 0051 w ramach zadania: „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym na dz. nr ewid. 159, 193, 194 i 196” (Sołectwo Zatonie) Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze Zobacz
20 2018-07-17 14:40:02 590268-N-2018 Modernizacja istniejącej hali warsztatowej w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury edukacyjnej kształcenia zawodowego w powiecie słubickim” w ramach Osi 9 „Infrastruktura społeczna”, działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej” Powiat Słubicki Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu