ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-05-24 09:46:09 PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa traktu spacerowego ul. Forteczna Zachodnia w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
2 2019-05-24 13:32:15 Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzone w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. „Świadczenie usług doradcy gminnego na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim” Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Zobacz
3 2019-05-24 13:34:06 551372-N-2019 z dnia 2019-05-24 r. „Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec” Gmina Bogdaniec Zobacz
4 2019-05-24 14:31:39 550195-N-2019 Wybór Wykonawcy robót budowlanych na wykonanie trzech boisk na terenie placówek edukacyjnych w Gorzowie Wlkp. (BZP-271.50.2019.IKP) Miasto Gorzów Zobacz
5 2019-05-24 14:32:42 551543-N-2019 „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” ul. Waniliowa Miasto Zielona Góra Zobacz
6 2019-05-24 07:22:31 550921-N-2019 Modernizacja kotłowni gazowej, wymiana kotłów C.O. – Niepubliczna Bursa Pod Semaforem ul. Kolejowa 2, 66-210 Zbąszynek Gmina Zbąszynek Zobacz
7 2019-05-24 13:03:27 551918-N-2019 „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Krośnie Odrzańskim - Etap 2” Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
8 2019-05-24 13:28:34 552156-N-2019 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie. Gmina Ośno Lubuskie Zobacz
9 2019-05-23 14:22:34 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Kraj.” Zadanie realizowane w ramach dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
10 2019-05-23 15:09:59 UZP 551310-N-2019 Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcin oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023, a także udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego występować przejściowo deficytu budżetu Gminy Sulęcin Gmina Sulęcin Zobacz
11 2019-05-23 12:51:03 550907-N-2019 Budowa placu zabaw na terenie miejscowości Glińsk Gmina Świebodzin Zobacz
12 2019-05-23 14:22:31 Sukcesywna dostawa artykulów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Szczawno Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie Zobacz
13 2019-05-23 09:59:27 551173-N-2019 „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
14 2019-05-23 22:07:57 551381-N-2019 „Przystosowanie części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby żłobka w Zaborze” Gmina Zabór Zobacz
15 2019-05-22 18:34:14 Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegosławicach Gmina Niegosławice Zobacz
16 2019-05-22 12:25:56 550720-N-2019 Sukcesywna dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
17 2019-05-22 16:09:11 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i ogrodzeniem placu zabaw Gmina Skwierzyna Zobacz
18 2019-05-23 10:35:42 Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji wod-kan wraz z remontem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Zobacz
19 2019-05-22 13:56:33 550913-N-2019 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lisiej Zielona Góra - ul. Lisia, teren działek nr 156/6 i 357/4, obręb 19. Miasto Zielona Góra Zobacz
20 2019-05-21 13:50:23 DZP-280-36/2019 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz wyrobów papierniczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu