ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała nr 74.2016 Zarządu Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Frąckowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Frąckowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-27 07:54:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Frąckowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-27 07:57:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Frąckowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-27 07:59:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim dotycząca rzeczywistej liczby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Frąckowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Frąckowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-27 07:31:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewa Frąckowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-27 07:43:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewa Frąckowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-10-27 07:43:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
502 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin organizacyjny WTZ

Aneks nr 1/2008 do Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu z dnia 01 czerwca 2008 r.

Międzyrzecz, 01.10.2008r.
 
                                                                                             
                       
Aneks Nr 1/2008
do Regulaminu Organizacyjnego Warsztatu Terapii Zajęciowej Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu z dnia 01 czerwca 2008 r.
 
 
Na podstawie Umowy nr 1/2006 w sprawie określenia warunków i wysokości środków finansowych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej zawartej w dniu 06 września 2006r. pomiędzy Powiatem Międzyrzeckim z siedzibą w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2 reprezentowanym przez :
 1. Grzegorza Gabryelskiego - Starostę Międzyrzeckiego
 2. Remigiusza Lorenza - Wicestarostę Międzyrzeckiego
a Domem Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu ul. Dr T. Podbielskiego 2, zwanym dalej "jednostką", reprezentowanym przez:
1. Annę Kwiecińską - Dyrektora
2. Marię Krajdochę - Głównego Księgowego
 
Wprowadza się zmianę w treści Regulaminu Organizacyjnego   Warsztatu Terapii Zajęciowej z dnia 01 czerwca 2008r. następującej treści:
 
§ 4 pkt. 3 W Warsztacie działają pracownie terapii zajęciowej o następującym profilu:
a)      Stolarsko- modelarskim,
b)      krawieckim,
c)      plastycznym,
d)      florystycznym i dekoracji wnętrz,
e)      ceramicznym,
f)        kulinarnym i gospodarstwa domowego,
g)      umiejętności społecznych i zawodowych
oraz w formie indywidualnej:
a)      muzykoterapii,
b)      psychoterapii,
c)      małych form teatralnych,
d)      kinezyterapii i ćwiczeń ogólnousprawniających,
e)      fotografii.
 
§ 6 pkt 1 W Warsztacie Terapii Zajęciowej działa Rada Programowa w skład której wchodzą:
a)   Kierownik Warsztatu,
b)      Instruktorzy terapii,
c)      Psycholog,
d)      Specjalista ds. rehabilitacji,
e)      Instruktorzy zawodu,
f)        Instruktor reintegracji zawodowej.
 
 
 
§ 7 pkt 3 Pracownikami Warsztatu są:
a)      Kierownik,
b)      Specjalista ds. rehabilitacji,
c)      Instruktorzy terapii,
d)      Instruktorzy zawodu,
e)      Psycholog,
f)        Pracownik administracyjno-ekonomiczny,
g)      Kierowca,
h)      Sprzątaczka,
i)        Instruktor reintegracji zawodowej.
 
Zmiany obowiązują od dnia 01 października 2008r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Milena Matysek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
DPS
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-21 08:06:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Milena Matysek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-27 08:55:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Matysek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-27 08:55:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
932 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Milena Matysek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Matysek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-15 08:42:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Milena Matysek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-15 08:50:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Matysek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-15 08:50:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1145 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Regulamin Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu- karta mieszkańca

Akapit nr 1 - brak tytułu

REGULAMIN
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
W MIĘDZYRZECZU - KARTA MIESZKAŃCA
 
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
 
§1
 
Regulamin Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu- Karta Mieszkańca określa podstawowe prawa  i obowiązki mieszkańca tego Domu. Służy zapewnieniu spokoju i właściwej życzliwej atmosfery we wzajemnych stosunkach w tymże Domu.
§2
 
Wszyscy mieszkańcy Domu bez względu na wiek, status rodzinny, majątkowy, zasługi oraz wysokość ponoszonych opłat-są równi i mają prawa i obowiązki określone w Regulaminie-Karcie Mieszkańca.
 
§3
 
Korzystając ze swoich praw ,mieszkaniec nie może naruszać praw innych mieszkańców.
 1. Mieszkaniec Domu korzysta z usług, których zakres i rodzaj wynika z  indywidualnego planu wsparcia mieszkańca, opracowanego z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.
 2. Działania wynikające z indywidualnego planu wspierania mieszkańca Domu koordynuje pracownik pierwszego kontaktu
 
§4
 
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu jest miejscem stałego i czasowego pobytu mieszkańców.
 
§5
 
W Domu mieszkają mężczyźni w pokojach dwuosobowych i wieloosobowych.
 
§6
 
 1. Dyrektor Domu bądź wyznaczony przez niego pracownik łącznie z przedstawicielem samorządu mieszkańców przyjmuje serdecznie i gościnnie nowo przybyłego mieszkańca oraz przedstawia go pozostałym mieszkańcom.
 2. Nowo przybyły mieszkaniec Domu powinien być zapoznany z obowiązującym Regulaminem - Kartą Mieszkańca oraz z:
a) rozmieszczeniem pomieszczeń ogólnego przeznaczenia,
b) organizacją życia codziennego,
c) załatwianiem spraw poza Domem.
       3.     Fakt zapoznania się z Regulaminem-Kartą Mieszkańca nowo przybyły mieszkaniec Domu poświadcza własnoręcznym podpisem.
 
§7
 
 1. Wnioski lub skargi na ewentualne niewłaściwe wykonywanie zadań Domu lub postępowanie personelu mieszkańcy Domu przedstawiają pisemnie lub ustnie Dyrektorowi Domu lub osobie przez niego upoważnionej.
 2. Każdorazowo wnioski takie są omawiane na wspólnym zebraniu mieszkańców i personelu.
 
ROZDZIAŁ II
Prawa i obowiązki mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
§8
Mieszkaniec Domu ma prawo do:
 1. Poszanowania własnej indywidualności i godnego życia.
 2. Godnego traktowania.
 3. Zamieszkania w pokoju wyposażonym w niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę pościelową. Za zgodą Dyrektora Domu mieszkaniec może wyposażyć swój pokój we własne meble (jeśli nie spowoduje to nadmiernego zagęszczenia powierzchni mieszkalnej i nie ograniczy takiego samego prawa współmieszkańców).
 4. Otrzymania odzieży, bielizny osobistej i obuwia, jeśli nie ma możliwości zakupienia ich z własnych środków.
 5. Otrzymania wyżywienia, w tym wyżywienia dietetycznego zgodnie z zaleceniami lekarza w ramach obowiązującej stawki żywieniowej.
 6. Podejmowania samodzielnej decyzji o swoim leczeniu medycznym, chyba, że jest to utrudnione z powodu niepełnosprawności psychicznej lub mogłoby zagrozić zdrowiu innych.
 7. Wyboru pracownika pierwszego kontaktu, jeżeli wybór jest możliwy ze względu na stan zdrowia mieszkańca.
 8. Współdecydowania w sprawach dotyczących jego osoby.
 9. Opieki pielęgniarskiej (włącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem).
    10.   Korzystania z usług świadczonych przez Dom w zależności od sprawności i potrzeb, w tym:
              - psychoterapii(terapii psychologicznej),
              - terapii zajęciowej,
              - prania i prasowania bielizny osobistej i odzieży ( z wyjątkiem prania chemicznego),
              - naprawy odzieży.
    11.   Dostępu do prasy codziennej, biblioteki, kultury, oświaty dla dorosłych oraz rekreacji.
    12.   Korzystania z ogólnie dostępnych pomieszczeń Domu, takich jak jadalnia, pomieszczenia sanitarne, palarnia, pralnia, pracownie terapii zajęciowej, Sali kinezyterapii oraz terenu na świeżym powietrzu należącym do Domu- zgodnie z przeznaczeniem i w czasie do tego wyznaczonym.
    13.    Uzyskania stosownej pomocy w zaspokojeniu swoich niezbędnych potrzeb bytowych.
    14.    Korzystania z dodatkowych ofert wypoczynku takich jak:
                - turnusy rehabilitacyjne,
                - wycieczki krajobrazowe,
                - wyjścia do kina,
                - wyjazdy do teatru,
      15.    Przyjmowania odwiedzin krewnych i znajomych.
      16.    Przebywania poza Domem( np. urlop) nie dłużej niż 21 dni. Pobyt poza Domem dłuższy niż 21 dni, wiąże się z ponoszeniem opłaty w całości. 
      17.    Swobodnego poruszania się poza terenem Domu, o ile pozwala na to stan jego sprawności fizycznej i psychicznej oraz nie zagrozi to jego bezpieczeństwu. 
      18.    Spokoju i bezpieczeństwa na terenie Domu oraz opieki w czasie organizowanych zajęć poza Domem.
      19.    Zaspokajania potrzeb religijnych.
      20.    Godnego umierania i godnego pochówku.
      21.    Składania skarg i wniosków dotyczących działalności Domu i poszczególnych pracowników do Dyrektora Domu.
      22.    Organizowania samorządu który jest reprezentowany przez Radę Mieszkańców.
 
§9
Obowiązkiem Mieszkańca Domu jest:
 1. Dbać w miarę swoich możliwości o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny oraz porządek w zajmowanym pomieszczeniu.
 2. Dbać o przydzielony w użyczenie sprzęt, bieliznę, odzież oraz mienie stanowiące własność Domu.
 3. Przestrzeganie norm i zasad współżycia społecznego.
 4. Zgłaszać dyżurującemu personelowi lub pracownikowi pierwszego kontaktu każdorazowego wyjścia poza teren Domu i przyjścia do Domu. Nie wolno opuszczać Domu bez wiedzy personelu lub wbrew wyraźnemu zakazowi.
 5. Współdziałać, w miarę swoich możliwości  z personelem w zakresie zaspokojenia swoich potrzeb.
 6. Ponoszenie terminowo opłat za pobyt w Domu – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 7. Oszczędne używanie energii elektrycznej i wody.
 8. Przestrzegać Regulaminu-Karty Mieszkańca Domu oraz zarządzeń Organizacyjno – Porządkowych.
 9. Nie zakłócanie spokoju innym mieszkańcom, ze szczególnym uwzględnieniem godzin wypoczynku.
 10. Udzielanie pomocy współmieszkańcom bardziej chorym.
 11. Naprawianie szkody lub pokrywanie kosztów, które mieszkaniec wyrządził z własnej winy Domowi lub innemu mieszkańcowi. Rada Mieszkańców wnioskuje formę pokrycia szkody.
 12. Ponoszenie kosztów zakupu leków powyżej ustalonego przez Ministra Zdrowia limitu.
 13. Odliczanie posiłków za nieobecności dokonuje się powyżej 2 dni ( dwie doby ) nieobecności.
 
§10
 
 1. Mieszkaniec Domu winien swoje środki pieniężne, a także przedmioty wartościowe przechowywać w depozycie bankowym lub innym wyznaczonym do tego miejscu bądź też powierzyć opiece rodziny.
 2. Za przedmioty wartościowe i finansowe pozostawione w pokoju Dom nie ponosi odpowiedzialności.
 
§11
Mieszkańcowi zabrania się:
 
 1. Wnoszenia i  spożywania napojów alkoholowych na terenie Domu.
 2. Wyrzucania odpadów przez okno.
 3. Zaśmiecania, zanieczyszczania terenu wokół Domu odpadami stałymi oraz zlewów i toalet.
 4. Przenoszenia przedmiotów stanowiących wyposażenie pokoju z jednego pomieszczenia do drugiego.
 5. Palenia papierosów w pokojach. Palenie tytoniu jest dozwolone w wyznaczonym do tego miejscu.
 6. Przynoszenie na teren Domu przedmiotów i odzieży niewiadomego pochodzenia, zabrudzonych  mogących zawierać insekty.
 
§12
 
 1. Wnoszenie i sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Domu jest kategorycznie zabronione.
 2. W przypadku posiadania przez mieszkańca napojów alkoholowych podlegają one natychmiastowemu zniszczeniu, o czym dokonuje się wpisu w raporcie zmiany personelu pielęgniarskiego.
 3. Mieszkaniec co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż znajduje się pod wpływem alkoholu (odór alkoholu z ust, chwiejny krok itp.) może być zbadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
 4. W przypadku stwierdzenia nietrzeźwości mieszkańca zostaje on skierowany na ogólnych zasadach do Izby Wytrzeźwień.
 
§13
 
Rozkład dnia mieszkańca Domu:
 
Godz.    6.15 –   7.30  -  toaleta poranna. Sprzątanie pomieszczeń.
Godz.    7.30 –   9.30  -  śniadanie. Podawanie leków.
Godz.    8.00 – 14.00 – terapia zajęciowa. Zajęcia indywidualne i grupowe.
Godz.  10.30 -  11.00 -  II śniadanie.
Godz.  14.00 -  16.00 -  obiad. Rozdawanie leków.
Godz.  15.00 – 17.30 – zajęcia indywidualne i grupowe.
Godz.  17.30 – 19.30 – kolacja.
Godz.  18.30 -  22.00 – zajęcia indywidualne według własnych upodobań. Toaleta wieczorna.
Godz.  20.00                -  wydawanie leków.    
Godz.  22.00 -    6.00 -  cisz nocna.
 §14
 
Wypadki naruszenia Regulaminu – Karty Mieszkańca Domu rozpatrywane będą przez Dyrektora Domu w porozumieniu z Radą Mieszkańców.
 
§15
 
 1. W  stosunku do mieszkańców, którzy naruszają przepisy Regulaminu – Karty Mieszkańców stosowane będą następujące środki:
- przeprowadzona rozmowa,
- upomnienie na ogólnym zebraniu mieszkańców.
 1. Stosowanie powyższych środków będzie każdorazowo uzgadniane z Radą Mieszkańców.
 
§16
 
Regulamin Domu Pomocy Społecznej – Karta Mieszkańca weszła w życie z dniem 16.01.2006 roku.
Regulamin uaktualniono w związku ze zmianą składu Rady mieszkańców.
 
Międzyrzecz, dnia 15.01.2009r.
 
Rada Mieszkańców:
 1. Przewodniczący                            Marcin Mazurkiewicz
 2. Zastępca przewodniczącego        Marcin Żyrak
 3. Członkowie                                   Krzysztof Herma
                                                                Grzegorz Krawiec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Dom Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Milena Matysek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Milena Matysek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-15 08:59:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Milena Matysek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-15 09:10:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Milena Matysek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-15 09:10:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1332 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »