ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tryb działania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-25 14:05:57

Akapit nr 1 - brak tytułu

Tryb działania Domu, a w szczególności tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do domu określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 734).
 
Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej lub jej przedstawiciel (ustawowy opiekun prawny) powinien zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania i złożyć pisemny wniosek – podanie o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.
 
Nasza jednostka podlega pod Starostwo Powiatu Sulęcińskiego, a Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie.
 
Nasz Dom całodobowo świadczy usługi:
 
Zdrowotne:
 •  Specjalistyczną opiekę lekarską i pielęgniarską
 •  Zapewniamy dowóz na konsultacje specjalistyczne
 •  Zaopatrzenie w leki, art. sanitarne i przedmioty ortopedyczne
 •  Konsultacje i terapię psychologiczną według oczekiwań i potrzeb
 •  Zapewnienie rehabilitacji leczniczej, stanowiącej jeden z najważniejszych elementów w usprawnianiu i leczeniu ludzi chorych:
            - Fizykoterapię
            - Kinezyterapię
            - Masaże
 
Opiekuńcze:
 •  Podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców
 •  Pomoc w załatwianiu spraw osobistych
 •  Udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
Wspomagające:
 •  Umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i kulturalno-oświatowej
 •  Stymulowanie kontaktów z rodziną i środowiskiem
 •  Zapewnienie warunków dla rozwoju samorządności mieszkańców
 •  Umożliwienie realizacji potrzeb życiowych

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny.
 
Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tursku w roku 2018 wynosi: 3 477,62 zł
 
Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:
 
   1. Mieszkaniec Domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu.
 
   2.Małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 z Ośrodkiem Pomocy        Społecznej.
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
​   3. Gmina, z której osoba została skierowana do DPS - w wysokości różnicy między średnim kosztem
       utrzymania w Domu Pomocy Społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.
 
Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1769.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Osoba, która wytworzyla informację: Karolina Mierzejewska Data wytworzenia informacji: 2018-05-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Konopko-Żelechowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-25 14:05:57
Wprowadził informację do BIP: Karolina Mierzejewska Data udostępnienia informacji: 2018-05-25 14:13:11
Osoba, która zmieniła informację: Karolina Mierzejewska Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 12:53:47
Artykuł był wyświetlony: 227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tursku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu