ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Polityka wewnętrzna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-29 10:33:29

Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku ROK 2017

Data Numer Zarządzenia Tytuł Zarządzenia
10.01 2017r. 1/2017  w sprawie ustalenia zasad korzystania z pokoju gościnnego
13.01.2017r. 2/2017
w sprawie weryfikacji i selekcji pozycji książkowych znajdujących się w bibliotece
17.01.2017r. 3/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy
20.01.2017r. 4/2017
w sprawie czynszu  i opłat za najem lokali mieszkalnych będących w trwałym zarządzie DPS w Tursku
24.02.2017r. 5/2017
w sprawie Regulaminu Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tursku
01.03.2017r.  6/2017
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
02.03.2017r. 7/2017
w sprawie  wyznaczenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
17.05.2017r. 8/2017
w sprawie trybu gospodarowania składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością powiatu sulęcińskiego zbędnego do wykonywania zadań jednostki
26.05.2017r.  9/2017
w sprawie  wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Domu Pomocy Społecznej w Tursku
29.05.2017r. 10/2017
w sprawie  przeprowadzenia ćwiczeń ewakuacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
23.06.2017r.  11/2017
w sprawie likwidacji rzeczowych ruchomych składników majątkowych
28.06.2017r.  12/2017
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości Domu Pomocy Społecznej w Tursku przeznaczonej do dzierżawy
04.07.2017r. 13/2017
w sprawie zmiany „Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku”
23.07.2017r.  14/2017
w sprawie powołania komisji powypadkowej
10.08.2017r. 15/2017
w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części pomieszczeń nieruchomości zabudowanej w  budynku ”F” Domu Pomocy Społecznej w Tursku
10.08.2017r.  16/2017 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia  I przetargu ustnego  nieograniczonego na dzierżawę części pomieszczeń nieruchomości zabudowanej –budynku „F” Domu Pomocy Społecznej w Tursku
13.09.2017r.  17/2017
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mięsa, tłuszczy zwierzęcych ,wędlin i drobiu do Domu Pomocy Społecznej w Tursku
20.09.2017r. 18/2017
w sprawie  powołania  komisji powypadkowej
03.11.2017r. 19/2017
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Dziale  Opiekuńczo –Medycznym, stanowiących majątek Domu Pomocy Społecznej w Tursku
15.11.2017r.  20/2017
w sprawie określenia terminów dni wolnych od pracy
28.11.2017r.  21/2017
w sprawie wdrożenia procedury „Postepowania z odpadami medycznymi w tym z odpadami o ostrych końcach i krawędziach” w DPS w Tursku
08.12.2017r. 22/2017
w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
08.12.2017r.  23/2017
w sprawie powołanie przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w magazynie artykułów spożywczych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku oraz zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
08.12.2017r.  24/2017
w sprawie powołania przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji towarów w  magazynie artykułów przemysłowych Domu Pomocy społecznej w Tursku oraz zasad przeprowadzenia inwentaryzacji
19.12.2017r.  25/2017
w sprawie przeprowadzenia spisu z natury środków pieniężnych oraz druków ścisłego zarachowania wg stanu ewidencyjnego na dzień 31.12.2017r.
 

Zarządzenia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku ROK 2018

Data Numer Zarządzenia Tytuł Zarządzenia
02.01.2018r. 1/2018 w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach  wyposażonych w monitory ekranowe
02.01.2018r.  2/2018
anulujące Zarządzenie nr 1/2018 w sprawie zapewnienia okularów korygujący wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
15.01.2018r.  3/2018 w sprawie wdrożenia procedury postępowania dotyczącej zapobiegania namnażania się bakterii  Legionella w DPS w Tursku
16.01.2018r. 4/2018
w sprawie powołania komisji  inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Dziale Opiekuńczo–Medycznym, stanowiących majątek Domu Pomocy Społecznej w Tursku
19.01.2018r. 5/2018 w sprawie zasad ustalania i wypłacania ekwiwalentu za używanie odzieży i obuwia własnego
19.01.2018r.  6/2018
w sprawie Regulaminu Pracy Domu Pomocy Społecznej w Tursku
19.02.2018r.  7/2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za poszczególne sorty  odzieży i obuwia roboczego na 2018r.
22.02.2018r.  8/2018
w sprawie wyznaczenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
20.03.2018r.  9/2018
w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
21.03.2018r.  10/2018
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji  zdawczo-odbiorczej środków trwałych w Dziale Techniczno-Administracyjno-Gospodarczym, stanowiących majątek Domu Pomocy Społecznej w Tursku
23.03.2018r.  10a/2018 w sprawie powołania komisji powypadkowej
29.03.2018r. 11/2018
w sprawie  wprowadzenia w Domu Pomocy Społecznej w Tursku aneksu do Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej netto nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
11.04.2018r.  12/2018
w sprawie przyjęcia  Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
12.04.2018r.  13/2018 w sprawie powołania komisji do spraw majątku
12.04.2018r.  14/2018 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami  rzeczowymi majątku ruchomego będącego własnością powiatu sulęcińskiego zbędnego do wykonania zadań jednostki
12.04.2018r.  15/2018
w sprawie likwidacji rzeczowych ruchomych składników majątkowych
20.04.2018r.  16/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej w Tursku
20.04.2018r. 17/2018 w sprawie wprowadzenia w Domu Pomocy Społecznej w Tursku aneksu do Regulaminu pracy
27.04.2018r. 18/2018
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej  środków trwałych będących na stanie osoby odpowiedzialnej–Zastępcy Dyrektora, stanowiących majątek Domu Pomocy Społecznej w Tursku
15.05.2018r. 19/2018
w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
30.05.2018r. 20/2018 w sprawie sposobu przeprowadzania egzaminu kończącego służbę przygotowawczą urzędnika
04.06.2018r. 21/2018 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej służby przygotowawczej urzędnika Pani Karoliny Mierzejewskiej
04.06.2018 22/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbioreczej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Dziale Opiekuńczo-Medycznym - oddziale III, stanowiących majątek Domu Pomocy Społecznej w Tursku
07.06.2018 23/2018 w sprawie powołania Inspektora ochrony danych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
05.07.2018 24/2018
w sprawie wprowadzenia polityki ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
02.07.2018 25/2018 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbioreczej środków trwałych w Dziale Opiekuńczo-Medycznym - oddziale I, stanowiących majątek Domu Pomocy Społecznej w Tursku
06.08.2018 26/2018 w sprawie wyznaczenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
22.08.2018 27/2018 w sprawie zmiany "Polityki ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku"
22.08.2018 28/2018 w sprawie wyznaczenia składu osobowego komisji rekrutacyjnej
12.09.2018 29/2018 w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
12.09.2018 30/2018 w sprawie zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
26.09.2018 31/2018 w sprawie aktualizacji składu Komisji Przetargowej powołanej w Domu Pomocy Społecznej w Tursku
01.10.2018 32/2018 w sprawie: powołania przewodniczącego i członków komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących majątek Domu Pomocy Społecznej w Tursku
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Tursku
Osoba, która wytworzyla informację: Alina Konopko-Żelechowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Alina Konopko-Żelechowska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-29 10:33:29
Wprowadził informację do BIP: Karolina Mierzejewska Data udostępnienia informacji: 2018-05-29 11:17:06
Osoba, która zmieniła informację: Karolina Mierzejewska Data ostatniej zmiany: 2018-10-01 14:56:27
Artykuł był wyświetlony: 91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej w Tursku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu