ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Program "Dobry Start"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-07-05 14:20:55

Informacja dotycząca email

Szanowni Państwo,
 
w związku z wdrożeniem rządowego programu "Dobry Star", prosimy , żeby nie odpowiadać na maila wysłanego przez nasz Ośrodek ( ), który zawiera informację o przyznaniu świadczenia "Dobry Start". Zminimalizuje to ryzyko podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne, a tym samym ograniczy próby wyłudzeń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Ginibor Data wytworzenia informacji: 2018-07-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józefa Walczak Data wprowadzenia do BIP 2018-07-05 14:20:55
Wprowadził informację do BIP: Natalia Ginibor Data udostępnienia informacji: 2018-07-05 14:29:44
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Ginibor Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 14:29:44
Artykuł był wyświetlony: 1049 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program " Dobry start" 300 dla ucznia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-11 09:31:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo, od lipca 2018 r. realizowany będzie program, który zakłada wypłatę 300 złotych na dziecko z przeznaczeniem na wyprawkę szkolną.
Świadczenie dobry start w wysokości 300 zł  będzie przysługiwało raz w roku do ukończenia przez dziecko lub osobą uczącą się 20. roku życia, a w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności - do 24. roku życia. Wnioski w sprawie ustalenie prawa do świadczenia będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą eletroniczną - od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Dla mieszkańców naszego województwa zostaje uruchumiona infolinia Programu Dobry start nr infolinii: 95 7115-500.
Infolinia działać będzie od poniedziałku do piątky w godzinach od 10:00 do 14:00, do 31 sierpnia 2018 r. 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Ginibor Data wytworzenia informacji: 2018-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józefa Walczak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-11 09:31:30
Wprowadził informację do BIP: Natalia Ginibor Data udostępnienia informacji: 2018-06-11 09:54:02
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Ginibor Data ostatniej zmiany: 2018-06-11 09:55:01
Artykuł był wyświetlony: 1261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Karta Dużej Rodziny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-27 08:04:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny uzyskała nową formę w postaci elektronicznego dokumentu.
Na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://empatia.mpips.gov.pl/webpiu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta oraz https://www.mpips.gov/pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ znajdują się wyczerpujące informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wydanie-duplikatu/ znajduje się plik zawierający objaśnienia do wniosku. Zachęcamy Państwa również do składania wniosków o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia. Informacje o składaniu wniosku KDR za pośrednictwem PIU EMp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodzimy/mkdr/.
Więcej informacji można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach ul. Rynek 2, oraz pod numerem (68) 371 25 74.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Łakomiec Data wytworzenia informacji: 2018-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józefa Walczak Data wprowadzenia do BIP 2018-03-27 08:04:52
Wprowadził informację do BIP: Natalia Ginibor Data udostępnienia informacji: 2018-03-27 08:09:08
Osoba, która zmieniła informację: Natalia Ginibor Data ostatniej zmiany: 2018-03-27 08:09:08
Artykuł był wyświetlony: 1681 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nowy okres zasiłkowy dot. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-31 09:21:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, że zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) i ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 489 z późn. zm.) wnioski o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2017 r..

Prawo do w/w świadczeń ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wypełniony wniosek z dokumentami.
Zgodnie z w/w ustawami, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń:
- w przypadku gdy osobie ubiegającej się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, jeżeli złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada;
- w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz
z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku;
- osobie ubiegającej się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy, jeżeli złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 października;
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
- w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
 
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego i świadczenia z funduszu alimentacyjnego dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach, pok. nr 1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2017-07-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2017-07-31 09:21:39
Wprowadził informację do BIP: Michalina Łajtar Data udostępnienia informacji: 2017-07-31 09:23:45
Osoba, która zmieniła informację: Michalina Łajtar Data ostatniej zmiany: 2017-08-02 12:07:38
Artykuł był wyświetlony: 3140 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II edycja konkursu ,,LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-04 12:59:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z inauguracją II edycji kampanii społecznej pn. ,,LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”, której organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społeczej w Zielonej Górze w partnerstwie z regionalnymi medniami oraz Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społeczej, informujemy, że jednym z elementów kampanii, która ma na celu zwrócenie uwagi na działalność podmiotów ekonomii społecznej z terenu województwa lubuskiego, jest KONKURS pod tym samym hasłem: ,,LUBUSKI WŁĄCZNIK. Lider Biznesu Społecznego”.
Konkurs ma na celu wspomaganie budowania trwałej pozycji rynkowej podmiotów ekonomii społecznej z terenu naszego województwa, dzięki promocji ich działalności i stwarzaniu możliwości prezentowania ich ofert szerokiemu gronu potencjalnych klientów. Skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej jak stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie (socjane, pracy, inwalidów i niewidomych), spółki non profit, oferujących na lokalnym rynku dobre produkty i usługi, które swoimi działaniami w sposób szczególny przyczyniają się do poprawy jakości życia społeczności lub grup osób w regionie.
Zgłaszającymi do konkursu mogą być zarówno podmioty ekonomii społecznej chcące wziąć udział w konkursie, osoby fizyczne z terenu województwa lubuskiego, korzystające z usług zgłaszanego podmiotu, jak i inne podmioty, organizacje, firmy, instytucje chcące wyróżnić wskazane przez siebie podmioty. Na stronie www.es.lubuskie.pl dostępny jest regulamin konkursu, a także formularz w werski do druku, który można przesłać pocztą tradycyjną na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra. Zgłoszenia można również dokonać za pośrednictwem formularzy konkursowych dostępnych w wersji elektronicznej (http://www.es.lubuskie.pl/pl/Dzialy/Konkurs-i-Targi/Lubuski-Wlacznik.-Lider-Biznesu-Spolecznego-2-Edycja/Konkurs-znow-rusza).
Kampania promocyjna działalności podmiotu ekonomii społecznej w mediach regionalnych jest nagrodą główną w konkursie. Przyznane wyróżnienie będzie świadczyć o rzetelności i wiarygodności w prowadzeniu działalnosci biznesowej i społecznej. Jednocześnie Laureat konkursu otrzyma wyróżnienie jakości, informujące o wysokim poziomie jego produktów i usług oraz zaświadczające o ich pochodzeniu z sektora ekonomii spolecznej.
Osoba, która wskazała laureata konkursu otrzyma nagrodę w postaci bonu o wartości 500,00 zł. Przewidziane są również inne nagrody dla wyróżnionych podmiotów.
Kapituła konkursowa przyzna również wyróżnienie, w kategorii ,,SPEKTAKULARNA ZMIANA”, podmiotowi który w ostatnich dwóch latach od ogłoszenia obecnej edyzcji konkursu, poprzez swoją działalność, przyczynił się do rozwiązania ważnego problemu społecznego bądź podniesienia jakości życia społeczności lokalnej, w której działa. Nagrodą będzie czterodniowy wyjazd zagraniczny do podmiotów ekonomii społecznej.
Zgłoszenia przyjmowanę będą do dnia 10.09.2017 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2017-07-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2017-07-04 12:59:23
Wprowadził informację do BIP: Michalina Łajtar Data udostępnienia informacji: 2017-07-04 13:11:59
Osoba, która zmieniła informację: Michalina Łajtar Data ostatniej zmiany: 2017-07-04 13:11:59
Artykuł był wyświetlony: 3272 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XVI edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-05 12:55:49

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z podpisaniem porozumienia o współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości dotyczącej realizacji XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018 (segment IA) informujemy, iż do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 600 zł brutto lub 1 800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.),
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu).
 
Materiały dostępne są w FEP ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź oraz na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl lub w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych, która uczestniczy w Programie jedynie jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów.
 
Informacje dodatkowe na temat w/w Programu można uzyskać od pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych pod numerem 68 329-33-78 oraz 68 329-33-68.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2017-05-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2017-05-05 12:55:49
Wprowadził informację do BIP: Michalina Łajtar Data udostępnienia informacji: 2017-05-05 12:56:39
Osoba, która zmieniła informację: Michalina Łajtar Data ostatniej zmiany: 2017-05-05 13:03:13
Artykuł był wyświetlony: 3799 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

AKCJA CZYSTY ANIOŁEK

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-04-26 14:51:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

Akcja CZYSTY ANIOŁEK organizowana jest po raz czwarty przez Stowarzyszenie Piękne Anioły. Celem Stowarzyszenia jest poprawa warunków życia najuboższych dzieci głównie poprzez remonty i wyposażenie pokoi dziecięcych, stowarzyszenie ma na celu również podnoszenie standardu życia dzieci w innych aspektach, w tym tak podstawowych, jak higiena.

W ramach akcji organizowane będą zbiórki środków czystości oraz artykułów higienicznych (mydełka, szampony, pasty, szczotki do zębów, ręczniki). Artykuły mogą być zbierane w szkole, przedszkolu, zakładzie pracy, klubach sportowych, podczas domowej uroczystości. Każdy może przynieść dowolną rzecz wg swoich możliowści.
 
Akcja potrwa do 10 czerwca 2017 r.. Miejscem zbiórki będzie, na terenie Gminy Brody, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Rynek 2, Brody.
 
Honorowy patronat nad akcją objęli:
 • Pani Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • Pan Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka.
 
Szczegółowe informacje zamieszczone na stronie internetowej pod adresem: http://www.piekne-anioly.org/czystya4.html

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2017-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2017-04-26 14:51:58
Wprowadził informację do BIP: Michalina Łajtar Data udostępnienia informacji: 2017-04-26 15:00:46
Osoba, która zmieniła informację: Michalina Łajtar Data ostatniej zmiany: 2017-04-26 15:00:46
Artykuł był wyświetlony: 3842 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-29 13:47:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem” (Dz. u.2016 r., poz. 1860) oraz uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” (M.P. z 2016 r., poz.1250). Program ,,Za życiem” jest programem kompleksowego wsparcia rodzin, w szczególności:
 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • opieki, w tym paliatywnej lub rehebilitacji dziecka,
 • wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin w przypadku ciąży powikłanej,
 • pomocy w zabezpieczeniu szczególnych potrzeb, w tym mieszkaniowych, rodzin
  z dzieckiem posiadającym stosowne zaświadczenie.
 
Rodzinie z dzieckiem, u którego zostanie zdiagnozowane ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Aby otrzymać w/w świadczenie rodzice muszą spełniać kilka warunków m.in. przedłożyć zaświadczenia lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie powinno być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa
i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. W załącznikach poniżej został udostępniony:
 • komunikat dotyczący prawidłowego wystawienia zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z w/w ustawą,
 • wzór zaświadczenia lekarskiego,
 • Informator – Uprawnienia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
  ,, Za życiem”
 
W realizacji zadań wskazanych w w/w ustawie istotną rolę odgrywa asysten rodziny, będący koordynatorem kompleksowego wsparcia (poradnictwa) dla kobiet w ciąży i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, kobiet w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz wsparcia rodzin dzieci, u których zdiagnozowano ,,ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu”.
Do zadań asystenta rodziny należy:
 • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,
 • zapoznanie kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem ,,Uprawnienia w ramach ustawy
  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,, Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia (przekazanie informacji i szczegółowe omówienie),
 • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia,
 • koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny,
 • występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów
  (z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umozliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2017-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2017-03-29 13:47:03
Wprowadził informację do BIP: Michalina Łajtar Data udostępnienia informacji: 2017-03-29 14:12:56
Osoba, która zmieniła informację: Michalina Łajtar Data ostatniej zmiany: 2017-03-29 14:12:56
Artykuł był wyświetlony: 4042 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dot. rocznych stypendiów Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-29 13:37:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rodziny znajdujące się w trudnej systuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium stowarzyszenia SPES. Informacje dostępne w poniższym załączniku, informacje szczegółowe są dostępne na stronie www.dla-dzieci.spes.org.pl. Nabór wniosków trawa do 9 kwietnia 2017 r.. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, do bazy danych dostepnej przez stronę https://www.spes.org.pl/stypendium-wniosek.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2017-03-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2017-03-29 13:37:39
Wprowadził informację do BIP: Michalina Łajtar Data udostępnienia informacji: 2017-03-29 13:40:42
Osoba, która zmieniła informację: Michalina Łajtar Data ostatniej zmiany: 2017-03-29 13:40:42
Artykuł był wyświetlony: 4031 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IMFORMACJA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-26 09:45:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, na podstawie pisma z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, informuje, że kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: www.kombatanci.gov.pl.
             Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w dniu 3 stycznia br., podpisał porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie-Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
             Od dnia 31 sierpnia 2015 roku w/w Urząd realizuje ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. Z 2015 roku poz. 693 ze zm.). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz zasad ubiegania się o w/w świadczenia i pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Michalina Łajtar Data wytworzenia informacji: 2017-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michalina Łajtar Data wprowadzenia do BIP 2017-01-26 09:45:45
Wprowadził informację do BIP: Michalina Łajtar Data udostępnienia informacji: 2017-01-26 09:49:02
Osoba, która zmieniła informację: Michalina Łajtar Data ostatniej zmiany: 2017-01-26 09:49:02
Artykuł był wyświetlony: 4296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu