ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

KOMUNIKAT

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że zmiany godzin otwarcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach wynikające z uwagi na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach biurowych, zostały odwołane. Od dnia 18.08.2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach będzie czynny od godziny 7:30 do 15:30.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-17 13:36:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-17 13:37:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-17 13:37:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3712 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, że z uwagi na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach biurowych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach nadal będzie czynny od godziny 6.00 do 14.00.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-14 13:20:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-14 13:20:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-14 13:20:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że z uwagi na utrzymujące się upały i wysoką temperaturę w pomieszczeniach biurowych,
od dnia 11 sierpnia do dnia 14 sierpnia 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach będzie czynny
od godziny 6.00 do 14.00.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Walczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-08-10 14:07:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-08-10 14:07:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-08-10 14:10:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o stypendiach pomostowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z podpisanym w dniu 11 marca 2015 r. porozumieniem o współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości dotyczącym realizacji XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016 tutejszy Ośrodek przekazuje informacje o stypendiach pomostowych.
O stypendia pomostowe mogą ubiegać się tegoroczni maturzyści spełniający następujące kryteria:
- dostaną sie na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników Państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1225 zł lub 1400 zł (dochód netto wyliczony z czerwca 2015 r.), gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osiągneli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załącznik do Regulaminu.
 
W załaczeniu komplet materiałów na temat w/w Programu. Materiały dostępne również w Fundacji Edukacujnej Przedsiębiorczości ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź oraz na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl lub w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze.
 
Informacje dodatkowe na temat w/w Progamu można uzyskać od pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych pod numerem 68 329-33-78 lub 68 329-33-60. Agencja nie udziela stypendiów, uczestniczy w Programie jedynie jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-10 13:18:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-10 13:53:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-10 14:01:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4954 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport ,,Osteoporoza-Cicha epidemia"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szczegółowe informacje na temat osteoporozy i zapobiegania złamaniom, istotne zwłasza dla tych, którzy zajmują się osobami starszymi, dostępne są pod adresem strony internetowej www.osteoporoza.pl, w tym raport ,,Osteoporoza-Cicha epidemia" dostępny jest pod adresem: http://www.osteoporoza.pl/attachments/1907_Raport_System_OP_Minist-7_2015.02.10.pdf.
Jednocześnie informujemy, że Europejska Fundacja Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych z Krakowa we współpracy z Polskim Towarzystwem Ortopedycznym i Traumatologicznym podjęła prace nad tworzeniem Polskiego Systemu Zapobiegania Złamaniom.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-04-07 13:18:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-04-07 13:49:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-04-07 13:51:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz członków ich rodzin

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Osoby pokrzywdzone przestępstwem oraz członkowie ich rodzin stanowią kategorię klientów, do których adresowany jest szczególny zakres usług i pomocy świadczonej w celu złagodzenia skutków przestępstwa.
 
            Na terenie województwa lubuskiego funkcjonują podmioty, które świadczą osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin bezpłatną pomoc specjalistyczną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, m.in. poprzez:
 • Organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;
 • Pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy poprzez osobę pierwszego kontaktu;
 • Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa;
 • Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia oraz okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
 • Dostosowanie lokalu mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • Pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych, kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
           Na terenie województwa lubuskiego pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin jest świadczona przez następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet BABA w Zielonej Górze oraz Lubuski Ruch na rzecz Kobiet i Rodziny ,,Żar” w Żarach.
Szczegółowa oferta tych podmiotów w załączeniu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-11 12:36:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-11 13:08:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-11 13:09:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5279 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z powrotną przeprowadzką
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
do budynku gminy w dniach od 02.03.2015 do 06.03.2015
mogą wystąpić utrudnienia w przyjmowaniu interesantów.
Wystąpią także utrudnienia z komunikacją telefoniczną.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-02-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-02-27 14:20:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-02-27 14:21:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-02-27 14:21:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5254 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
W związku z remontem budynku Urzędu Gminy,
siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
została przeniesiona na ul. Kilińskiego 9
(budynek Gminnej Biblioteki Publicznej)
do czasu zakończenia remontu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Walczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-01 11:20:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-01 11:20:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-01 11:23:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5028 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Akapit nr 1 - brak tytułu

„Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną
przestępstwem – Pamiętaj!
Możesz otrzymać bezpłatną pomoc.”
 
Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
 
Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem
i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
 
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem: www.pokrzywdzeni.gov.pl . Na dzień dzisiejszy na terenie województwa lubuskiego pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin jest świadczona przez następujące organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp., Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA w Zielonaj Górze oraz Lubuski Ruch na Rzecz Kobie i Rodzin ,,Żar" w Żarach. Szczegółowa oferta tych podmiotów w załączniku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-22 14:13:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-22 14:18:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-22 14:18:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4983 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Karta Dużej Rodziny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Karta Dużej Rodziny
Osoba kontaktowa
Anita Piszczek
Miejsce załatwienia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, 68-343 Brody
Telefon kontaktowy
68 371 25 74
Miejsce odbioru karty
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Rynek 2, 68-343 Brody
 
Wymagane Dokumenty
Składając wniosek o przyznanie Karty, należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Uwagi
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu;
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:
 • rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
 
Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
 • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 • w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
 • bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana „Kartą”;
Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana bezpłatnie:
 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej);
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia (karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej).
 
 • Kartę przyznaje Wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej ,a jej przyznanie nie wymaga wydania decyzji administracyjnej;
 • W przypadku zbiegu uprawnień do korzystania z programu członkowi rodziny wielodzietnej przyznaje się jedną Kartę.
 • Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.
 • W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, Wójt wydaje duplikat Karty, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 8,76 zł. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
 
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Wójta Gminy Brody.
 
W przypadku stwierdzenia przez Wójta utraty uprawnień do korzystania z programu, posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
 • Odmowa wydania Karty lub stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
 
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.  Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 
 
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy. Aktualny wykaz zniżek można sprawdzić na stronie https://rodzina.gov.pl
 
Podstawa prawna
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U.2014.755);
- Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P.2014.430)
- art. 37 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2013.135);
- art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182);
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anita Piszczek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Piszczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-09-12 12:47:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-09-12 12:47:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-09-12 12:47:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4290 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji