ˆ

Rodzina 500 plus

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rodzina 500 plus

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-15 12:26:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja dotycząca programu Rodzina 500 plus
 
Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane świadczenie wychowawcze 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko bez dodatkowych warunków. W Gminie Brody realizatorem świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 Plus” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
 
Zasady ustalania dochodu
(dot. rodzin, które ubiegać się będą o świadczenie wychowawcze na pierwsze bądź jedyne dziecko)
Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego 800,00 zł (netto) na osobę w rodzinie lub 1 200,00 zł (netto) w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Pierwszy okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r. W tym okresie rokiem kalendarzowym, z którego dochody (z uwzględnieniem dochodu uzyskanego i utraconego oraz innych niezbędnych do ustalenia prawa dokumentów, w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci) stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014.
 
Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.
Świadczenie wychowawcze otrzyma każda rodzina (tj. rodziny w związkach małżeńskich, rodziny niepełne, rodziny pozostające
w nieformalnych związkach). W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w którym sprawują opiekę. Warunkiem – w takim przypadku – jest orzeczenie sądu w sprawie opieki naprzemiennej obojga rodziców (rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu).
 
Prawo do świadczenia ustalane będzie na okres jednego roku – od 1 października do 30 września kolejnego roku kalendarzowego, jednak pierwszy okres, na które ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy 30 września 2017 r.
 
Pierwsze wnioski można będzie złożyć 1 kwietnia 2016 r.
 
Ustalenie i wypłata  świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia  wniosku w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy tj.  od 1 kwietnia  2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie) , nastąpi w okresie 3 miesięcy  licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Wnioski złożone w terminie od 1 kwietnia 2016  r. do 1 lipca 2016 r.  będą zrealizowane ze spłatą świadczenia (wyrównaniem)
od 1 kwietnia 2016 r.
 W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczeń przysługiwać będzie, od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące..
 
Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko oraz uprawnione do zasiłku rodzinnego
w obowiązującym okresie świadczeniowym, składają wyłącznie wnioski.
 
Po złożeniu wniosku i odebraniu decyzji świadczenia będą wypłacane w gotowce lub na konto.
 
Świadczenie wychowawcze nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia: świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych.
 
O świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko będą mogły wystąpić także rodziny zastępcze,  rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wnioski o przyznanie świadczenia należy składać w POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
 
Wydawanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie realizowane
od dnia 21 marca 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach, ul. Rynek 2, pok. 1.
Formularze wniosków można będzie pobrać.:
 • w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodach (ul. Rynek 2, od dnia 21.03.2016 r. w godzinach od 8:00 do15:00),
 • na stronie internetowej biuletyn informacji publicznej Gminnego ośrodka pomocy Społecznej w Brodach ( wniosek
  w załączniku).
 
Składanie wniosków
Składanie wniosków rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. Można to zrobić:
 • osobiście składając wniosek w GOPS Brody (ul. Rynek 2, pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00),
 • bądź też drogą elektroniczną za pośrednictwem:
  - platformy  informacyjno-usługowej Ministerstwa Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej www.empatia.mrpis.gov.pl , czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii,
  - Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP,
  - systemu teleinformatycznego udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ,
  - systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi droga elektroniczną.
 
Więcej informacje dot. programu Rodzina 500 +
(załączniki: Informator RODZINA 500+, ulotka)
Informujemy, że od dnia 1 marca 2016 r. w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim czynna jest infolinia dla wszystkich zainteresowanych programem Rodzina 500 plus
 
nr infolinii: 95 711 55 00 – czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9,00 – 15,00
 
oraz możliwość składania pisemnych zapytań mailowo na adres:
 
Informacje nt. programu „Rodzina 500 +” podane są również na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyla informację: Józefa Walczak Data wytworzenia informacji: 2016-03-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Józefa Walczak Data wprowadzenia do BIP 2016-03-15 12:26:18
Wprowadził informację do BIP: Michalina Łajtar Data udostępnienia informacji: 2016-03-15 12:37:14
Osoba, która zmieniła informację: Michalina Łajtar Data ostatniej zmiany: 2016-03-15 13:22:47
Artykuł był wyświetlony: 928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu