Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XVI edycja Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018

Informacja ogłoszona dnia 2017-05-05 12:56:39 przez Michalina Łajtar

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z podpisaniem porozumienia o współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości dotyczącej realizacji XVI edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018 (segment IA) informujemy, iż do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1 600 zł brutto lub 1 800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017 r.),
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. (Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu).
 
Materiały dostępne są w FEP ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź oraz na stronie internetowej www.stypendia-pomostowe.pl lub w siedzibie Agencji Nieruchomości Rolnych, która uczestniczy w Programie jedynie jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów.
 
Informacje dodatkowe na temat w/w Programu można uzyskać od pracowników Agencji Nieruchomości Rolnych pod numerem 68 329-33-78 oraz 68 329-33-68.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michalina Łajtar
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michalina Łajtar
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-05-05 12:55:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michalina Łajtar
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-05-05 12:56:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michalina Łajtar
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-05 13:03:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6402 raz(y)