ˆ

Aktualności z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Komunikat

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-30 07:08:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 listopada 2018 r. (piątek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach będzie nieczynny. Przepraszamy za utrudnienia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-10-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-10-30 07:08:33
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-10-30 07:08:37
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-10-30 07:08:36
Artykuł był wyświetlony: 121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Realizacja programu „Dobry start” w Gminie Żary

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-26 09:50:19

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Kto może otrzymać wsparcie?
Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wys. 300 zł  na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych.
 Jak otrzymać świadczenie dobry start?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”- tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
 Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną banków. 
Od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową). 
Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.
 Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
 Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-26 09:50:19
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-06-26 09:50:22
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-06-26 09:50:22
Artykuł był wyświetlony: 619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ROZPOCZYNAMY SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW WIRUSOWI HPV

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-26 13:19:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że szczepienie dziewcząt z rocznika 2005 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV, które zostały objęte „Programem profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018-2020”, prowadzonego przez Gminę Żary, odbędzie się
w dniu 08.05.2018 o godz. 18:00
 
Rodziców lub opiekunów prawnych wraz z dzieckiem prosimy o zgłosić się do :
Łużyckie centrum Medyczne s.c.
Ul.Strzelców 10
68-200 Żary
 
 
Uwaga!!!
Rodziców, którzy nie zgłosili jeszcze dziecka do zaszczepienia, a chcieliby jeszcze to uczynić, uprzejmie prosimy o zgłoszenie tej informacji do rejestracji Łużyckiego Centrum medycznego osobiście lub telefonicznie pod numerem 68 470 10 00 lub 533 454 518
najpóźniej do dnia 02.05.2018r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-04-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-04-26 13:19:42
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-04-26 13:19:46
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-04-26 13:19:46
Artykuł był wyświetlony: 710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE SZCZEPIEŃ HPV NA TERENIE GMINY ŻARY W 2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-04-13 13:27:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                             Szanowni Rodzice,
 
Miło jest nam poinformować, że w roku 2018 jesteśmy realizatorem Programu polityki zdrowotnej prowadzonego przez Gminę Żary        pt. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2018 – 2020”.
Program ten oferuje bezpłatne szczepienia dziewcząt z rocznika 2005 przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV.
Pragniemy również Państwa poinformować, że profilaktyka dla dzieci z tego rocznika została przeprowadzona w naszym centrum  w dniach 09.04.2018 – 11.04.2018 o godz.10:00
Aby przybliżyć Państwu cel programu, problematykę zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV oraz zapoznać Państwa  z harmonogramem realizacji w/w programu, chcielibyśmy zaprosić Państwa na
Konferencję, która odbędzie się dnia 21.04.2018 (tj. sobota)
o godz. 10.30.
Wykład poprowadzi dr n. med. Marek Paśnicki
W celu zapewnienia komfortowych warunków konferencji, uprzejmie prosimy o potwierdzenie swojej obecności telefonicznie pod nr tel. 68 478 10 00 lub 533 454 518. Swoją obecność można potwierdzić również za pomocą sms, wpisując w treści Konferencja oraz imię i nazwisko dziecka.
Serdecznie Państwa Zapraszamy!!!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-04-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2018-04-13 13:27:25
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-04-13 13:27:30
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-04-13 13:27:30
Artykuł był wyświetlony: 769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja w sprawie działania Punktu Konsultacyjno- Informatycznego w 2018 utworzonym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-15 09:28:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach  informuje, że od m-ca stycznia 2018  w Ośrodku zostały wznowione   dyżury specjalistów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej.  Dyżury specjalistów  tj.  terapeuta ds. przemocy domowej, psycholog, odbywają się 2 razy w m-cu. Szczegółowy harmonogram dyżurów stanowi załącznik do pisma.
Spotkania ze specjalistami będą odbywały się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach (Budynek Urzędu Gminy) , III piętro,  pok. 306 lub Sali posiedzeń Gminy Żary.  Z porad  specjalistów będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Żary, z rodzin w których występują  problemy rodzinne ,wychowawcze, uzależnienie od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych oraz rodziny z problemem przemocy domowej.
Bliższych informacji na temat dyżurów specjalistów mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem telefonu 68-4707320 lub 4707319 .
Ze względu na ograniczony czas dyżurów ,osoby chętne na spotkania ze specjalistami proszone są o wcześniejszy kontakt na wskazane powyżej numery telefonów, celem umówienia na wizytę.
                                                                                                           Zapraszamy.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2018-02-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-15 09:28:44
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2018-02-15 09:29:45
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2018-02-15 09:29:45
Artykuł był wyświetlony: 912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wnioski o dotację z GKRPA

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-20 14:31:05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach informuje o możliwości zgłaszania wniosków o dotację na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018
Termin zgłoszenia –  od 01.09.2017 do 30.09.2017
Miejsce załatwienia
Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Żarach
Telefon kontaktowy
68 4707320
Miejsce odbioru wniosku
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach lub  ze strony http://bip.wrota.lubuskie.pl/gopszary/
Wymagane Dokumenty
- wypełnić wniosek
- dołączyć statut organizacji lub inną podstawę prawną działania podmiotu
Opłaty
brak
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 ze zm.)
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarach
 
Podmioty ,które otrzymają dotację  otrzymają informację na piśmie.

Załączniki

  • Wniosek (DOC, 58 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2017-09-20 14:33:52 | Data wytworzenia informacji: 2017-09-03 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-09-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-20 14:31:05
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-09-20 14:34:11
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-09-20 14:34:11
Artykuł był wyświetlony: 1467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapraszamy na dyżur pracownika socjalnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-03 11:38:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Harmonogram dyżurów pracownika socjalnego w ramach projektu pn. „Nie-przemocy, Tak-pomocy” złożonego przez Gminę Żary w ramach Programu Osłonowego „ Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2017.
 
Wrzesień 2017r.
 
 
Data
Godzina
Miejsce dyżurów
12.09.2017r.
18.00-20.00
Biblioteka Gminna- Filia Lubomyśl
13.09.2017r.
16.00-18.00
Biblioteka Gminna- Filia Mirostowice Dolne
18.09.2017r.
15.30-17.30
Biblioteka Gminna- Filia Bieniów
18.09.2017r.
15.30-17.30
Biblioteka Gminna- Filia Olbrachtów
20.09.2017r.
16.00-18.00
Biblioteka Gminna- Filia Lubanice
22.09.2017r.
15.45-17.45
Biblioteka Gminna – Filia Kadłubia
 
 
 
Październik  2017r.
 
 
Data
Godzina
Miejsce dyżurów
11.10.2017r.
16.00-18.00
Biblioteka Gminna- Filia Łaz
17.10.2017r.
15.30-17.30
Biblioteka Gminna – Filia Mirostowice Górne
17.10.2017r.
18.00-20.00
Biblioteka Gminna- Filia Lubomyśl
20.10.2017r.
15.45-17.45
Biblioteka Gminna- Filia Kadłubia
20.10.2017r.
15.30-17.30
Świetlica Wiejska w Rościcach
23.10.2017r.
15.30-17.30
Biblioteka Gminna- Filia Drożków
LISTOPAD 2017r.
 
 
Data
Godzina
Miejsce dyżurów
06.11.2017r.
15.30-17.30
Biblioteka Gminna- Filia Olbrachtów
08.11.2017r.
16.00-18.00
Biblioteka Gminna- Filia Mirostowice Dolne
13.11.2017r.
15.30-17.30
Biblioteka Gminna- Filia Lubanice
14.11.2017r.
18.00- 20.00
Biblioteka Gminna- Filia Lubomyśl
15.11.2017r.
15.30-17.30
Biblioteka Gminna- Filia Bieniów
17.11.2017r.
15.45-17.45
Biblioteka Gminna – Filia Kadłubia
 
 
 
GRUDZIEŃ  2017r.
 
 
Data
Godzina
Miejsce dyżurów
08.12.2017r.
15.45-17.45
Biblioteka Gminna- Filia Kadłubia
05.12.2017r.
15.30-17.30
Biblioteka Gminna – Filia Olbrachtów
05.12.2017r.
18.00-20.00
Biblioteka Gminna- Filia Lubomyśl
05.12.2017r.
15.30-17.30
Biblioteka Gminna- Filia Mirostowice Górne
06.12.2017r.
16.00-18.00
Świetlica Wiejska –Filia Łaz
13.12.2017r. 15:30-17:30 Biblioteka Gminna - Filia w Drożkowie
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-07-03 11:38:15
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-07-03 11:38:25
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 14:47:43
Artykuł był wyświetlony: 1706 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wakacje z Muszkieterami

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-03 10:53:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na wakacje z Muszkieterami!
Nad morze pojadą dzieci z naszej placówki, którze spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają 8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Na swoje pierwsze kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką wakacyjnych wyjazdów  jest Sylwia Gruchała – medalistka olimpijska. Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.
„Wakacje z Muszkieterami” już po raz drugi organizuje Fundacja Muszkieterów, którą tworzą właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché. Dzieci w wieku 8-14 lat, które nie miałyby szansy na odpoczynek po pracowitym roku szkolnym, spędzą letnie kolonie w pięknych zakątkach Polski. Krajoznawczym wycieczkom i zajęciom w ośrodkach wypoczynkowych, będzie towarzyszyć poznawanie 8 uniwersalnych wartości, którymi powinien kierować się w życiu każdy Muszkieter. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!
Zobacz co robią Muszkieterowie i poznaj 8 wartości Muszkietera www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow / www.wakacjezmuszkieterami.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-07-03 10:53:51
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-07-03 10:53:55
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-07-03 11:36:59
Artykuł był wyświetlony: 1710 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Program Pomocy Dzieciom

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-27 11:54:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na prośbę Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES infromujemy, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekijące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.
Nabór wniosków trwa do 9 kwietnia br. Wszelkie informacje dostępne są na stronie : www.dla-dzieci.spec.org.pl. Wnioski przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej, dostępnej przez stronę https://www.spes.org.pl//stypendium-wniosek bazy danych.
W przypadku braku dostępu do komputera i internetu prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach, Al. Jana Pawła II 6 pok.305, gdzie pracownicy pomogą w wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-03-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-03-27 11:54:04
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-03-27 12:07:26
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-03-27 12:07:26
Artykuł był wyświetlony: 2062 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

POSZUKUJEMY ASYSTENTA RODZINY

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-20 14:41:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach zatrudni asystenta rodziny

FORMA ZATRUDNIENIA: umowa na zastępstwo
 
ZAKRES PRACY
Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.
Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi m.in. przez Sąd lub GOPS Żary, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań.
Asystent rodziny musi być dyspozycyjny oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej i zespołowej a przede wszystkim  powinien być otwarty na kontakt z ludźmi. Szczegółowy zakres obowiązków  asystenta rodziny określa art.15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej t.j.( Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583, 1860).
KWALIFIKACJE ASYSTENTA RODZINY
 
Asystentem rodziny może być osoba, która posiada: wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 
1.  List motywacyjny,
2.   życiorys (CV),
3.   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i przebieg zatrudnienia,
4.   kserokopia dowodu osobistego,
5.   oświadczenie o niekaralności,
6.   oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,
7.   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadaniu pełni praw publicznych,
8.   oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (DZ.U z 2016 poz 922)

DODATKOWE  INFORMACJE:
 
Dokumenty należy składać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach od 20 marca do 30 marca 2017 w godzinach 7.00– 15.00 osobiście lub pocztą (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko asystenta rodziny”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
Al. Jana Pawła II 6
68-200 Żary 
Tel  68 4707320, fax 684786288

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-03-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-20 14:41:43
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-03-20 14:41:46
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-03-20 14:44:02
Artykuł był wyświetlony: 2082 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu