ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Dodatki mieszkaniowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-21 14:10:02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady przydzielania dodatków mieszkaniowych
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy:
 • dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać osoby zajmujące lokale:
  komunalne, hipoteczne, spółdzielcze lokatorskie i własnościowe, zakładowe, socjalne, wynajmowane lub podnajmowane na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz domki jednorodzinne.
Aby otrzymać dodatek należy:
 1. Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 2. średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie powinien przekraczać: (od 1 marca 2013 r. najniższa emerytura wynosi 831,15 zł brutto)
  • 175% najniższej emerytury tj. 1 454,51 gr. w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 125% najniższej emerytury tj. 1 038,94 gr. w gospodarstwie wieloosobowym.
Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest większy od wyżej podanego a kwot nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
 1. Osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:
Liczba osób
Powierzchnia normatywna
Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%
Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50%
1 osoba
35 m2
45,5 m2
52,5 m2
2 osoby
40 m2
52,0 m2
60,0 m2
3 osoby
45 m2
58,5 m2
67,5 m2
4 osoby
55 m2
71,5 m2
82,5 m2
5 osób
65 m2
84,5 m2
97,5 m2
6 osób
70 m2
91,0 m2
105,0 m2
 
 1. * Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.
 2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 3. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 p. 1 i 2 ustawy o dodatkach, organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nieuzasadniająca przyznania pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe. Upoważniony przez organ może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.
Do wniosku należy dołączyć:
 • udokumentowane dochody z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz,
 • aktualny wydruk czynszu.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest dopłacać różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem.
W miesiącu kończącym wypłatę dodatku wnioskodawca ma prawo wystąpić ponownie o dodatek mieszkaniowy spełniając powyższe warunki.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2013-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2013-05-21 14:10:02
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2013-05-21 14:10:05
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2013-05-21 14:10:05
Artykuł był wyświetlony: 2500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Dodatki mieszkaniowe

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-05-21 14:10:00

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zasady przydzielania dodatków mieszkaniowych
Kto może otrzymać dodatek mieszkaniowy:
 • dodatek mieszkaniowy mogą otrzymać osoby zajmujące lokale:
  komunalne, hipoteczne, spółdzielcze lokatorskie i własnościowe, zakładowe, socjalne, wynajmowane lub podnajmowane na podstawie umowy cywilno-prawnej oraz domki jednorodzinne.
Aby otrzymać dodatek należy:
 1. Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 2. średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku nie powinien przekraczać: (od 1 marca 2013 r. najniższa emerytura wynosi 831,15 zł brutto)
  • 175% najniższej emerytury tj. 1 454,51 gr. w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 125% najniższej emerytury tj. 1 038,94 gr. w gospodarstwie wieloosobowym.
Jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest większy od wyżej podanego a kwot nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, należny dodatek obniża się o tę kwotę.
 1. Osoba wnioskująca może otrzymać dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia zajmowanego lokalu nie przekracza odpowiednio:
Liczba osób
Powierzchnia normatywna
Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 30%
Dopuszczalne przekroczenie powierzchni normatywnej o 50%
1 osoba
35 m2
45,5 m2
52,5 m2
2 osoby
40 m2
52,0 m2
60,0 m2
3 osoby
45 m2
58,5 m2
67,5 m2
4 osoby
55 m2
71,5 m2
82,5 m2
5 osób
65 m2
84,5 m2
97,5 m2
6 osób
70 m2
91,0 m2
105,0 m2
 
 1. * Pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.
 2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 3. Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 4 p. 1 i 2 ustawy o dodatkach, organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, nieuzasadniająca przyznania pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe. Upoważniony przez organ może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym.
Do wniosku należy dołączyć:
 • udokumentowane dochody z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz,
 • aktualny wydruk czynszu.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Kwota przyznanego dodatku przekazywana jest na konto zarządcy, natomiast wnioskodawca zobowiązany jest dopłacać różnicę między wysokością czynszu a przyznanym dodatkiem.
W miesiącu kończącym wypłatę dodatku wnioskodawca ma prawo wystąpić ponownie o dodatek mieszkaniowy spełniając powyższe warunki.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2013-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2013-05-21 14:10:00
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2013-05-21 14:20:15
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2013-05-21 14:20:15
Artykuł był wyświetlony: 2453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu