ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Porady prawne

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-01-27 11:24:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja w sprawie  działania
Punktu Konsultacyjno- Informatycznego w 2017 utworzonym  przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach
 
 
Kierownik Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach  informuje, że od 01.01.2017  w Ośrodku zostają wznowione   dyżury specjalistów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy domowej.  Dyżury specjalistów  tj.  terapeuta ds. przemocy domowej, psycholog, odbywają się 2 razy w m-cu. Szczegółowy harmonogram dyżurów stanowi załącznik.
Spotkania ze specjalistami będą odbywały się w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach (Budynek Urzędu Gminy) , III piętro,  pok. 306 lub Sali posiedzeń Gminy Żary.  Z porad  specjalistów będą mogli skorzystać mieszkańcy gminy Żary, z rodzin w których występują  problemy rodzinne ,wychowawcze, uzależnienie od alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych oraz rodziny z problemem przemocy domowej.
Bliższych informacji na temat dyżurów specjalistów mogą Państwo uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej osobiście lub pod numerem telefonu 68-4707321 lub 4707319 .
Ze względu na ograniczony czas dyżurów ,osoby chętne na spotkania ze specjalistami proszone są o wcześniejszy kontakt na wskazane powyżej numery telefonów, celem umówienia na wizytę.
 
POMOC PRAWNA
Jednocześnie informuję, że  można skorzystać z bezpłatnych świadczeń pomocy prawnej 
ŻARY
Starostwo Powiatowe, Al. Jana Pawła II 5
PONIEDZIAŁEK
godz. 7.30 - 12.00
WTOREK, CZWARTEK
godz. 7.00 - 11.00
PIĄTEK
godz. 8.00 - 12.00
MIROSTOWICE DOLNE
Pl. Kościelny 27
ŚRODA
godz. 07.00 - 11.00
Rejestracja telefoniczna pod numerem 68 45 48 247
Osoby uprawnione do skorzystania z porady:
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
8) która jest w ciąży.
                                                                                                           Zapraszamy.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2016-01-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Maria Nowak Data wprowadzenia do BIP 2016-01-27 11:24:29
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2016-01-27 11:25:54
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-01-30 13:51:35
Artykuł był wyświetlony: 551 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu