ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-25 12:08:48

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.
Wnioski papierowe będzie można pobierać od dnia 01 sierpnia 2017r.:  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, u sołtysów wsi oraz Gminnych Bibliotekach Publicznych.
Wniosek o w/w świadczenie będzie można składać od 1 sierpnia 2017r. przez Internet lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, ul. Jana Pawła II 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 7 -15., parter Urzędu Gminy w Żarach. Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz skrzynki EPUAP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.
Więcej informacji pod numerem tel. 68 478 62 94.
Informacje dotyczące świadczenia 500 plus oraz wzory nowych wniosków i oświadczeń dostępne są również na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Rodzina 500 plus.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2017-07-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2017-07-25 12:08:48
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2017-07-25 12:12:54
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-08-10 11:50:32
Artykuł był wyświetlony: 2763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wypłata 500+ w formie rzeczowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-06-21 08:17:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydało komunikat w sprawie możliwości stosowania przepisów przewidujących wypłacanie świadczenia wychowawczego w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.
W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego , organ wypłacający to świadczenie może zmienić jego wypłatę pieniężną na pomoc nie tylko w formie rzeczowej, ( tj. np. żywność, ubrania, lekarstwa, itp.), ale także na pomoc rodzinie w formie opłacenia usług ( tj. np. opłacenie kursów językowych, żłobka, przedszkola, basenu, teatru, kosztów internatu, wykupienie obiadów, czy czynszu, itp).
W przypadku posiadania przez gminny organ właściwy wypłacający świadczenie wychowawcze, informacji lub sygnałów o marnotrawieniu świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, w celu ustalenia faktycznej sytuacji danej rodziny, u takiej rodziny , zgodnie z art.15 ww. ustawy, może zostać przeprowadzony przez pracownika socjalnego rodzinny wywiad środowiskowy. Zaś uniemożliwienie na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego przeprowadzenia ww. rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nieudzielenia podczas tego wywiadu wyjasnień, co do okoliczności objętych wywiadem, powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.
W przypadku potwierdzenia faktu marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z celem powyższe rozwiązania pozwalają gminnemu organowi właściwemu w każdej konkretnej indywidualnej sprawie określić, jaka forma niepieniężna realizacji świadczenia wychowawczego będzie najbardziej właściwa dla rodziny.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2016-06-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Wojsław Data wprowadzenia do BIP 2016-06-21 08:17:30
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2016-06-21 08:17:34
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2016-06-21 08:17:34
Artykuł był wyświetlony: 4517 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

500 plus

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-03-09 13:43:14

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świadczenia z programu 500 plus będą wypłacane od kwietnia 2016r.
Wnioski będzie można pobierać  od dnia 16 marca 2016r.:  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach , u sołtysów wsi, szkołach wiejskich.
Natomiast przyjmowanie wniosków  na świadczenie wychowawcze 500 + wraz z dokumentami od 1 kwietnia 2016r.w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach, ul. Jana Pawła II 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 7 -15.
Świadczenie otrzyma każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców, również rodziny patchworkowe, jeśli mają wspólne dziecko.

Świadczenie wychowawcze wynosić będzie 500 zł. Jak podkreśla Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest to kwota netto, od której nie będą odprowadzane podatki. W kolejnych latach rząd będzie mógł podnieść tę kwotę w oparciu o wskaźniki wzrostu inflacji.

Co zrobić, żeby otrzymać świadczenie?

Żeby otrzymać świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek - przez internet lub w gminie. Do złożenia wniosku online potrzebny będzie tzw. profil zaufany lub bezpieczny podpis elektroniczny. Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub gotówką.

Świadczenia na drugie i kolejne dziecko będą przysługiwać niezależnie od dochodów rodziny. W przypadku pierwszego dziecka 500 zł otrzymają tylko te rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością). Osoby starające się o świadczenie na pierwsze dziecko będą zatem musiały udokumentować swój dochód. Jednak większość potrzebnych dokumentów urzędnicy mają pozyskiwać samodzielnie z odpowiednich rejestrów.

We wniosku trzeba będzie podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego rodzica oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami, jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia, którego projekt przygotowało MRPiPS i dołączyło do projektu ustawy. Zawiera ono również wzory innych wymaganych zaświadczeń.

Gdzie złożyć wniosek?

Sprawy dotyczące świadczenia wychowawczego załatwiane będą w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw.

Analogicznie do funkcjonujących od lat rozwiązań dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze będzie mogło być wypłacane w urzędzie gminy lub miasta, w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce, np. w działających w wielu miastach specjalnych centrach do realizacji świadczeń socjalnych.

Kiedy można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu, jednak będą na to trzy miesiące, co pozwoli uniknąć kolejek. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, jednak w kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Świadczenie będzie przyznawane na rok i co do zasady okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku. Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Dłuższy będzie jedynie pierwszy okres - rozpocznie się 1 kwietnia i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w tym roku, kiedy program wejdzie w życie.

Kto dostanie świadczenie?

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka. Wsparcie dostanie każda rodzina, bez względu na stan cywilny rodziców: zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w związkach nieformalnych.

Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

W przypadku tzw. rodzin patchworkowych, jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków będzie mieć jeszcze co najmniej jedno wspólne dziecko, do rodziny wliczane będą wszystkie dzieci. Wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci - bez względu na dochód.

Dzieciom adoptowanym świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Jak długo można pobierać świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Jednak dziecko do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, będzie uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód rodziny nie przekroczy obowiązującego kryterium.

Przy obliczaniu dochodu rodziny brane pod uwagę będą te dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i przysługuje im w związku z tym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Kontrola wydatkowania przyznanych środków

Co do zasady rząd nie planuje, by kontrolować, na co wydawane będą pieniądze z programu "Rodzina 500 plus", jednak przewidziano mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń.

Analogicznie jak w przypadku świadczeń rodzinnych, w razie sygnałów o wydawaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem, u rodziny będzie mógł zostać przeprowadzony wywiad środowiskowy. Jeśli urzędnicy pomocy społecznej uznają, że jest taka konieczność, będzie można zamienić gotówkę na pomoc rzeczową (jedzenie, ubrania, lekarstwa itp.) lub w formie opłacania usług (np. opłaty za przedszkole czy kolonie).

Program "Rodzina 500 plus" a inne świadczenia dla rodzin. Pobyt za granicą?

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Program "Rodzina 500 plus" jest zgodny z dotychczasową, unijną praktyką koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, która eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju. Oznacza to, że świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzina otrzymuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze.

Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy.

Rodzice składający wniosek o przyznanie świadczenia są również zobowiązani do informowania o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do tego świadczenia, w tym również o zmianie miejsca zamieszkania.

Świadczenie wychowawcze również dla cudzoziemców

W określonych przypadkach świadczenie z programu "Rodzina 500 plus" otrzymać mogą również cudzoziemcy. W ich przypadku, analogicznie jak wobec Polaków przebywających za granicą, stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne umowy międzynarodowe wiążące nasz kraj.

W przypadku obcokrajowców, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz tych, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy", warunkiem przyznania świadczenia jest zamieszkiwanie w Polsce wraz z rodziną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 68 478 62 94, 68 470 73 06 lub 68 470 73 37
Poniżej dostępne wzory sposobów wypełniania wniosków !
 
UWAGA!
Mieszkańcy Gminy Żary,
Prosimy o nie kierowanie wniosków elektronicznych w sprawie świadczenia wychowawczego 500plus na skrzynkę podawczą epuap Gminy Żary i Urzędu Gminy Żary (M).
Wnioski osób zamieszkujących na terenie Gminy Wiejskiej Żary należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach – gopszary.
Skrzynka Urząd Gminy Żary ( M) jest skrzynką Urzędu Miejskiego w Żarach, który obsługuje mieszkańców Miasta Żary.
 
UWAGA !
W związku z awarią systemu w dniach 1-5 kwietnia 2016r.  wystąpiły problemy z odbiorem wniosków wysłanych w tych dniach z bankowości elektronicznej. Aktualnie awaria została usunięta, a wnioski przekazane w dniu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: GOPS Żary
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Wojsław Data wytworzenia informacji: 2016-03-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Janina Nocoń Data wprowadzenia do BIP 2016-03-09 13:43:14
Wprowadził informację do BIP: Monika Wojsław Data udostępnienia informacji: 2016-03-09 13:46:05
Osoba, która zmieniła informację: Monika Wojsław Data ostatniej zmiany: 2017-07-25 12:14:51
Artykuł był wyświetlony: 6795 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu