ˆ

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data wpisu Nazwa zbioru Data aktualizacji Status
1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
2 Baza danych osób korzystających z kadr i płac
3 Baza danych osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej
4 Baza danych osób korzystających z funduszu alimentacyjnego
5 Baza danych osób korzystających z zaliczki alimentacyjnej
6 Baza danych osób korzystających z świadczeń rodzinnych
7 Baza danych osób zgłaszanych na zespół interdyscyplinarny ds przemocy w rodzinie
8 Zbiór danych osobowych osób zgłaszanych na GKRPA
9 Wspieranie rodziny i pieczy zastępczej
10 Zbiór danych osobowych osób korzystających z dodatku energetycznego

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu