ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ADAMA MICKIEWICZA W SULĘCINIE
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Klauzula informacyjna dla uczniów/opiekunów/kandydatów do I LO

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW/ RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Administrator
Administratorem danych uczniów/ rodziców/ opiekunów prawnych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, ul. Emilii Plater 1, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 21 68 lub 95 755 91 38, e-mail: , jako pracodawca.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e-mail: lub pisemnie na adres Administratora danych.
Cel i podstawy przetwarzania
Dane osobowe uczniów / rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 ze zm..), a także w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych,
  • art. 6 ust. 1 lit. e RODO gdy niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • art. 9 ust. 2 lit. c gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody,
  • art. 6 ust 1 pkt a RODO, tj. na podstawie zgody, w celach określonych każdorazowo w przekazywanych uczniom/ rodzicom/opiekunom prawnym formularzach.
Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym i oświatowym.
Okres przechowywania danych
Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych na potrzeby realizacji celów, w których podstawą jest zgoda jest dobrowolne. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa podanie danych jest obowiązkowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Liceum Ogólnokształcące
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
IOD
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
IOD
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-06 10:56:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Beata Szumlewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-06 10:57:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Beata Szumlewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-10 12:55:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »