ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zespół interdyscyplinarny- nabór.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-05-23 15:27:53 przez Jolanta Dubert

Akapit nr - brak tytułu

Na postawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 nr 180 poz. 1493) oraz uchwały Rady Miejskiej w Witnicy Nr IV/17/2010 z dn. 30.12.2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania ogłaszam nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach interdyscyplinarnego zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 
W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1)  jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
2)  gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
3)  Policji;
4)  oświaty;
5)  ochrony zdrowia;
6)  organizacji pozarządowych.
 
Nabór dotyczy organizacji pozarządowych, które podejmują działania na rzecz osób doświadczających przemocy lub będących jej sprawcami oraz których statutowa działalność obejmuje tego typu zadania.
Pisemne zgłoszenia należy kierować na adres Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy w terminie 30 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej. Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględniane.
 
 
 
Tomasz Taupa
Kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy
« powrót do poprzedniej strony