ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

MOPS Gubin
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Księgowy

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział Finansowo - Księgowy

Data udostępnienia: 2019-07-05

Ogłoszono dnia: 2019-07-05 11:16:00 przez Teresa Dziedzic

Termin składania dokumentów: 2019-07-16 14:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Kierownik MOPS Teresa Dziedzic

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie (w procedurze naboru mogą brać udział obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie średnie lub wyższe o preferowanym kierunku: ekonomia, zarządzanie,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) podstawowa znajomość ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości – rozdział 2,3 i 4  (Dz. U. z 2019r. poz. 351)
7) minimum pięcioletni staż pracy w księgowości dla  osób  z wykształceniem średnim oraz dwuletni staż pracy dla osób z wykształceniem wyższym,
8) umiejętność obsługi komputera (program Word, Exel, poczta elektroniczna, umiejętność korzystania z zasobów internetowych).
b. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność poprawnego redagowania pism urzędowych,
2) umiejętność opracowywania analiz, raportów i sprawozdań,
3) dyspozycyjność
 Predyspozycje osobowościowe:
1) wysoka kultura osobista,
2) komunikatywność,
3) zdolność kreatywnego i analitycznego myślenia,
4) umiejętność bezkonfliktowej i twórczej pracy w zespole.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie ewidencji oraz dekretowanie zwrotów dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w systemie elektronicznym.
2) przekazywanie informacji o dłużniku alimentacyjnym do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej,
3) księgowanie dokumentów księgowych,
4) sporządzanie deklaracji ZUS świadczeniobiorców w systemie Płatnik,
5) sporządzanie okresowych zestawień należności dłużników i wierzycieli,
6) prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych,
7) przeprowadzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, inwentaryzacji w Ośrodku,
8) prowadzenie magazynu majątku ruchomego Ośrodka.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) praca w budynku dwukondygnacyjnym przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie, stanowisko zlokalizowane na piętrze budynku; stanowisko nie jest narażone na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy; budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, podjazdów); praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
2) wymiar etatu: pełny etat.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6%.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

wyższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),
2) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
3) list motywacyjny zawierający uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
4) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-16 14:00:00
b. Sposób:
 Wymagane dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie z napisem "Nabór na wolne stanowisko księgowego".
c. Miejsce:
Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w  siedzibie MOPS w Gubinie, ul. Gdańska 17 pokój nr 112 lub drogą pocztową do dnia 16 lipca 2019r. do godz. 14:00 (decyduje data stempla pocztowego). Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

Kandydat, który w wyniku postępowania konkursowego zostanie zakwalifikowany do zatrudnienia, przed podpisaniem umowy o pracę zobowiązany będzie złożyć zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gubinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Dziedzic
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-05 10:57:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Wróbel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-05 11:16:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator MOPS Gubin
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-19 09:25:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
120 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony