ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Podstawowe dokumenty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

Akapit nr 1 - brak tytułu

Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji został nadany uchwałą nr XXIX/223/09 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą. Organ wydający: Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą. Data dokumentu: 2009-02-12. Data ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego: 2009-03-25. Wejście w życie: 2009-04-09. Odnośnik do metryki aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego tutaj. Publikacja w dzienniku urzędowym: Rok: 2009, Numer: 27, Pozycja: 409.
 
UCHWAŁA NR XXIX/223/09 RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kultu-rze fizycznej (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 2 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą uchwala
Statut Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą

Regulamin obiektu sportowego - stadionu oraz hal sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kostrzynie nad Odrą