ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Klauzula informacyjna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Identyfikator Podmiotu Publicznego

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODWSMZary

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Drzewińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Drzewińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-11 13:13:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-11 13:13:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-14 08:20:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)   
informuję, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach, tel: 68 374 30 58 mail:
 
2. Inspektorem ochrony  danych jest Maciej Gęsigóra kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach   możliwy jest pod adresem email:
 
3.Państwa  dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, w której zostały zebrane na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit.,c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
  • Ustawa – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 
4.Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ustawowych zadań placówki i przechowywane będą przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011.27.140).
 
5.Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z realizowaniem zadań przez placówkę oświatową.
 
6.Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 
7.Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 
8.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu realizacji zadań oświatowych przez Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach.
 
 
Administrator danych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Drzewińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maciej Gęsigóra
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-11 12:11:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-11 12:12:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-11 11:17:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
149 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »