ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-03-22 14:03:04 Wykonanie odnowy oraz nowego oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
2 2018-03-22 13:19:21 534374-N-2018 DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA Miasto Zielona Góra Zobacz
3 2018-03-22 10:49:06 DZP 280-22/2018 „Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego użytku( zestawy do cewnikowania tętnic, worki do żywienia pozajelitowego, pojemniki do his-pat) ) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-22/2018 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
4 2018-03-22 14:45:04 535175-N-2018 Usługa dzierżawy fabrycznie nowych urządzeń drukujących wraz z naprawą i serwisem oraz dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych Gmina Sulęcin Zobacz
5 2018-03-22 12:13:33 535052-N-2018 Bieżące utrzymanie dróg gminnych, chodników, placów i urządzeń małej architektury na terenie Gminy Lubsko Gmina Lubsko Zobacz
6 2018-03-22 14:33:23 535309-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1376F w miejscowości Bobrówko Powiat Strzelecko-Drezdenecki Zobacz
7 2018-03-22 11:18:05 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Gmina Brody Zobacz
8 2018-03-22 14:04:56 534864-N-2018 Przebudowa drogi gminnej nr 100927F w Gozdnicy Gmina Gozdnica Zobacz
9 2018-03-22 16:38:59 535230-N-2018 Część 1:Przeprowadzenie szkolenia doskonalącego/kursu uzupełniającego dla 6 nauczycieli Część 2:Usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.,, Gmina Witnica Zobacz
10 2018-03-22 16:15:55 534957-N-2018 Remont budynku zaplecza socjalno – sanitarnego na stadionie w Witnicy Gmina Witnica Zobacz
11 2018-03-21 14:13:04 534303-N-2018 Dostawa aparatów ultrasonograficznych (USG) NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
12 2018-03-21 13:49:56 Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych, w formie korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość". Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze Zobacz
13 2018-03-21 14:30:24 534169-N-2018 PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH, W RAMACH ZADANIA PN. „BUDOWA UL. CERAMICZNEJ” Miasto Zielona Góra Zobacz
14 2018-03-21 11:09:51 533619-N-2018 Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze - Etap II – Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rydza Śmigłego 5 w Zielonej Górze”. Miasto Zielona Góra Zobacz
15 2018-03-21 14:50:52 534421-N-2018 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213F w m. Chociszewo w zakresie budowy chodnika, przebudowy zjazdów i budowy kanalizacji deszczowej – ETAP IV od km 0+165 do km 0+395 i od km 0+900 do km 0+926” Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu Zobacz
16 2018-03-21 14:57:05 534570-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1242F oraz 1221F w m. Staropole Gmina Lubrza Zobacz
17 2018-03-21 09:12:24 534199-N-2018 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Górkach Noteckich oraz budowa oczyszczalni przydomowych Gmina Zwierzyn Zobacz
18 2018-03-21 15:14:08 533890-N-2018 Przebudowa drogi ul. Kielecka w Żarach Miasto Żary Zobacz
19 2018-03-21 16:40:16 524894-N-2018 Budowa Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Maszewo Gmina Maszewo Zobacz
20 2018-03-20 16:29:17 532622-N-2018 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap [WAD-VI.271.22.2018.BD] Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu