ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-12-14 21:49:49 Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do celów grzewczych do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim . Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim Zobacz
2 2018-12-14 13:22:22 „Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i gminy Torzym w okresie od 02.01.2019 r. do 19.06.2019 r.” Miasto i Gmina Torzym Zobacz
3 2018-12-14 09:40:59 „Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2019 roku” Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
4 2018-12-14 09:05:19 659622-N-2018 Budowa budynku warsztatów szkolnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 Budowlanka w Zielonej Górze. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Reginalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej-projekt realizowany poza formułą ZIT Miasto Zielona Góra Zobacz
5 2018-12-14 11:05:09 Odbiór, przewóz i przechowywania zwłok – II postępowanie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Zobacz
6 2018-12-13 10:14:09 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2019 oraz 2019/2020. Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
7 2018-12-13 13:54:26 661519-N-2018 z dnia 2018 Świadczenie kompleksowej usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych stałych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Szczaniec od 01 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020.” Gmina Szczaniec Zobacz
8 2018-12-13 10:20:04 661373-N-2018 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Przewóz Gmina Przewóz Zobacz
9 2018-12-13 15:18:17 658194-N-2018 Usługi przewozowe osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp.[WAD-VI.271.136.2018.AR] Miasto Gorzów Zobacz
10 2018-12-13 10:16:27 661347-N-2018 Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Szprotawa w roku 2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Gmina Szprotawa Zobacz
11 2018-12-13 10:36:02 661402-N-2018 Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Przedszkolnego oraz Zakładu Aktywności Zawodowej gminy Szprotawa w roku 2019 Gmina Szprotawa Zobacz
12 2018-12-13 12:38:36 661326-N-2018 Udzielenie dla Gminy Niegosławice długoterminowego kredytu bankowego Gmina Niegosławice Zobacz
13 2018-12-13 10:46:59 660078-N-2018 Dostawa 10 szt. fabrycznie nowych parkomatów, serwis i konserwacja parkomatów oraz prowadzenie Bazy Danych Parkomatów w ramach zadania: „Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania” oraz „Serwisowanie i konserwacja parkometrów w strefie Płatnego Parkowania w Zielonej Górze oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Parkometrów” Miasto Zielona Góra Zobacz
14 2018-12-13 12:28:36 661502-N-2018 Wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kargowej w sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz jego instalacja Gmina Kargowa Zobacz
15 2018-12-13 13:54:57 661606-N-2018 Wykonanie remontu pracowni spawalniczej w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie Gmina Skwierzyna Zobacz
16 2018-12-12 09:25:27 Wykonywanie usług związanych z usuwaniem, przechowywaniem i przewożeniem pojazdów na podstawie art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym, z terenu Powiatu Krośnieńskiego Powiat Krośnieński Zobacz
17 2018-12-12 14:16:15 661111-N-2018 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży na podstawie miesięcznych biletów do placówek oświatowych na terenie gminy Lipinki Łużyckie w roku 2019 Gmina Lipinki Łużyckie Zobacz
18 2018-12-12 14:56:04 661140-N-2018 WRG.271.63.2018 - Usługa dowozu wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w terminie od 2 stycznia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
19 2018-12-12 12:59:05 660362-N-2018 Dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (ZP/N/20/18) Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Tytuł projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.” nr POIS.09.01.00-00-0307/18-00 NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
20 2018-12-12 12:55:20 660891-N-2018 Budowa Skateparku w miejscowości Lipinki Łużyckie Gmina Lipinki Łużyckie Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu