ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-03-19 08:55:09 532870-N-2018 Przebudowa drogi powiatowej nr 1429F w m. Bobrowice II Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
2 2018-03-19 08:23:18 Budowa drogi wewnętrznej (ul. Źródlana – sięgacz) w Zielonej Górze w ramach zadania pn. Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie Miasta Zielona Góra Miasto Zielona Góra Zobacz
3 2018-03-19 08:27:50 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji DOM HARCERZA - sprzęt multimedialny – zadanie 1 Miasto Zielona Góra Zobacz
4 2018-03-16 12:32:06 GKR.7134.2.2018 - nie podlega publikacji Dostawa tłucznia bazaltowego frakcji 0-31.50 mm w ilości 800 ton Gmina Wiejska Żagań Zobacz
5 2018-03-16 13:57:02 532661-N-2018 PEŁNIENIE FUNKCJI NADZORU INWESTORSKIEGO (INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego pn.: ”Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich”. Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
6 2018-03-16 12:01:40 532278-N-2018 „Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 006026F, 006027F oraz 006028F w m. Świdnica” Gmina Świdnica Zobacz
7 2018-03-16 13:33:22 532555-N-2018 Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku lotniska Gmina Babimost Zobacz
8 2018-03-16 09:02:16 Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – część wschodnia, w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry - Miasto Zielona Góra – etap II Miasto Zielona Góra Zobacz
9 2018-03-15 14:44:07 530960-N-2018 Utrzymanie i bieżąca konserwacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego oraz Zachodniego w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.25.2018.JB] Miasto Gorzów Zobacz
10 2018-03-15 16:50:17 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad rozbudową Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej Gmina Iłowa Zobacz
11 2018-03-15 14:39:52 531975-N-2018 Zakup materiałów promocyjnych na potrzeby Biura Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz dostawa do siedziby Zamawiającego Urząd Marszałkowski Zobacz
12 2018-03-15 14:33:51 529325-N-2018 z dnia 2018-03-15 „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec” Gmina Szczaniec Zobacz
13 2018-03-15 17:14:24 531733-N-2018 Modernizacja bazy techno-dydaktycznej kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy Gmina Witnica Zobacz
14 2018-03-15 11:44:26 531732-N-2018 Przebudowa ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3 – go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w ramach projektu: Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
15 2018-03-15 14:34:06 530769-N-2018 z dnia 2018-03-15 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1211F na odcinku Myszęcin –Szczaniec, Gmina Szczaniec - III. Gmina Szczaniec Zobacz
16 2018-03-15 09:23:41 530595-N-2018 Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej w Gorzowie Wlkp Etap II - Budowa oświetlenia. [WAD-VI.271.26.2018.AR] Miasto Gorzów Zobacz
17 2018-03-15 15:07:59 531419-N-2018 Wybór wykonawcy robót w trybie zaprojektuj i wybuduj dla zadania "Zagospodarowanie wybranych terenów zieleni na terenie miasta Gorzowa Wlkp." (WAD-VI.271.28.2018.AZ ) Miasto Gorzów Zobacz
18 2018-03-15 12:08:25 531760-N-2018 z dnia 2018-03-15 Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie – etap III od km 1+152,97 do km 1+449,29 Powiat Świebodziński Zobacz
19 2018-03-16 10:07:29 531443-N-2018 Wybór Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego „Zbrojenie terenów inwestycyjnych – etap I” [WAD-VI.271.27.2018.NP] Miasto Gorzów Zobacz
20 2018-03-14 08:57:26 530535-N-2018 Nadzór inwestorski w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Zielonej Górze – etap II – Miejskie Przedszkole nr 25 przy ul. Wojska Polskiego 82a w Zielonej Górze Miasto Zielona Góra Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu