ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2018-01-16 14:02:05 Warsztaty wyjazdowe „Osobisty Program Sukcesu” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie Zobacz
2 2018-01-16 11:11:24 506028-N-2018 Dostawa materiałów do remontu dróg dla Powiatu Żagańskiego ZP.272.4.2018 Powiat Żagański Zobacz
3 2018-01-16 12:24:30 505410-N-2018 Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulęcin oraz usuwania skutków zimy w roku 2018 Gmina Sulęcin Zobacz
4 2018-01-16 14:22:51 506319-N-2018 WRG.271.2.2018 - Pełnienie w imieniu Gminy Międzyrzecz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn.: Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 3 o oddział przedszkolny wraz z łącznikiem i niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 456/2. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
5 2018-01-16 12:57:10 506050-N-2018 z dnia 16.01.2018 r. Dostawa materiałów z przeznaczeniem do bieżących remontów nawierzchni drogowych: emulsja asfaltowa, mieszanka mineralno - asfaltowa, grysy oraz mieszanka kamienna Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
6 2018-01-16 12:46:02 506074-N-2018 „Budowa dróg ul. Zawada-Leśna, ul. Zawada-Strażacka” Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze Zobacz
7 2018-01-16 15:14:34 505927-N-2018 Przebudowa drogi gminnej nr 100927F w Gozdnicy Gmina Gozdnica Zobacz
8 2018-01-16 13:15:22 505992-N-2018 Remont drogi powiatowej nr 1391F na odcinku Podjenin – Kwiatkowice, Odcinek I - od km 0+000 do km 1+925 Powiat Gorzowski Zobacz
9 2018-01-15 15:24:48 505800-N-2018 Przewozy uczniów do szkół na terenie gminy Sława w roku szkolnym 2017/2018 - druga część Gmina Sława Zobacz
10 2018-01-15 13:56:36 Szkolenie uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie. Szkolenie- obozy naukowe: Trasą hoteli i restauracji, trasą producentów aut, Trasą automatycznej produkcjiw branży piekarniczej i wędliniarskiej. Powiat Sulęciński Zobacz
11 2018-01-15 13:36:46 505627-N-2018 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Olszyniec Gmina Żary Zobacz
12 2018-01-15 10:49:13 505465-N-2018 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Siodło Gmina Żary Zobacz
13 2018-01-15 17:28:57 505701-N-2018 z dnia 15.01.2018 Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczaniec Gmina Szczaniec Zobacz
14 2018-01-15 09:51:45 Dostawa leków Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Zobacz
15 2018-01-13 21:52:48 Dostawa leków, odżywek i innych wyrobów medycznych do apteki zakładowej (ZP/N/01/18) NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. Zobacz
16 2018-01-12 13:48:00 505088-N-2018 Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów EOD oraz e-usług w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Powiat Słubicki Zobacz
17 2018-01-12 12:04:37 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krośnie Odrzańskim" Gmina Krosno Odrzańskie Zobacz
18 2018-01-12 15:22:34 504432-N-2018 OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z REALIZACJĄ ZADANIA PN. KOMPLEKSOWY PROGRAM KOMUNIKACJI W ŻARSKO-ŻAGAŃSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU ORERACYJNEGO-LUBUSKIE 2020 OŚ PRIORYTETOWA 3 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE 3.3 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH, PODDZIAŁANIE 3.3.1. OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI W MIASTACH-PROJEKTY REALIZOWANE POZA FORMUŁĄ ZIT” Miasto Żagań Zobacz
19 2018-01-11 15:27:12 504403-N-2018 Dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze poprzez zorganizowaną sieć stacji paliw na terenie kraju. Urząd Marszałkowski Zobacz
20 2018-01-11 15:29:04 503586-N-2018 Usługi przewozowe osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [WAD-VI.271.2.2018.AR] Miasto Gorzów Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu