ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-11-17 20:32:55 Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości do 55 000 litrów do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w 2018 roku Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim Zobacz
2 2017-11-17 15:32:20 618293-N-2017 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łęknica w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. Gmina Łęknica Zobacz
3 2017-11-17 13:23:57 DZP 280-111-2017 „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku (podkłady, prześcieradło, fartuchy ) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-111/2017 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
4 2017-11-17 08:38:31 617712-N-2017 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tuplice na rok 2018. Gmina Tuplice Zobacz
5 2017-11-17 13:24:33 618158-N-2017 Część I, II, III, IV, V – Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.1.1. Doskonalenie kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Powiat Międzyrzecki Zobacz
6 2017-11-17 09:08:19 617808-N-2017 Dostawa sprzętu informatycznego do Szkół i Przedszkoli gminy Szprotawa Gmina Szprotawa Zobacz
7 2017-11-17 14:50:22 618380-N-2017 WRG.271.32.2017-Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
8 2017-11-17 13:32:57 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Mieszkańców Domu Pomocy społecznej w Szczawnie Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie Zobacz
9 2017-11-17 11:35:18 ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 17 listopada 2017 roku na dostawę: oprogramowania, sprzętu serwerowego i sieciowego (CPV: 32420000-3, 48820000-2, 72260000-5, 72611000-6) Gmina Siedlisko Zobacz
10 2017-11-17 10:26:08 WRG.271.30.2017-Wyposażenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Międzyrzecz w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywanie ich w należytym stanie oraz odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości w okresie od 01.01.2018 r. do 31.05.2019 r. Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
11 2017-11-17 09:01:53 617814-N-2017 Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1050F w ramach zadania „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1050F (Jeleniów)”. Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze Zobacz
12 2017-11-17 13:56:52 617764-N-2017 Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa hali sportowej Przy Publicznej Szkole Podstawowej (Ochla)” w Zielonej Górze przy ul. Ochla- Szkolna, na działkach nr 234/2, nr 2080/1, nr 2080/4, obręb 0047 Miasto Zielona Góra Zobacz
13 2017-11-16 08:18:23 In.Su.431.59. 2017 kanał Młynówka w km 18+600÷24+618, gm. Bojadła Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
14 2017-11-16 09:44:50 616976-N-2017 Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Żaganiu ZP.272.18.2017 Powiat Żagański Zobacz
15 2017-11-16 15:29:07 617634-N-2017 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO Powiat Słubicki Zobacz
16 2017-11-16 12:51:42 616096-N-2017 Działania informacyjno-promocyjne w ramach projektu systemu zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wlkp. [WAD-VI.271.92.2017.KP] Miasto Gorzów Zobacz
17 2017-11-16 09:58:50 616430-N-2017 Budowa oświetlenia w Łężycy - Zakres V: Zielona Góra ul. Łężyca - Urbanistów w ramach zadania ”Budowa oświetlenia dróg sołectwa Łężyca” Miasto Zielona Góra Zobacz
18 2017-11-16 11:35:03 615182-N-2017 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. wzdłuż rzeki Kłodawki poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z zagospodarowaniem wybranych podwórek.[WAD-VI.271.91.2017.AR] Miasto Gorzów Zobacz
19 2017-11-16 12:55:24 617218-N-2017 Przebudowa drogi gminnej w m. Swarzynice dz. nr 306/1 - etap I. IV przetarg, zmieniony zakres! Gmina Trzebiechów Zobacz
20 2017-11-16 15:12:43 Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osobą uprawnionym w miejscu zamieszkania klienta na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu