ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3.2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3.2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik socjalny

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Data udostępnienia: 2019-06-14

Ogłoszono dnia: 2019-06-14 11:21:26 przez Kamila Grześkowiak

Termin składania dokumentów: 2019-06-27 15:00:00

Nr ogłoszenia: 3.2019

Zlecający: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
b. Wymagania dodatkowe:
 • Prawo jazdy kategorii B i samochód do dyspozycji,
 • Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ubezpieczeń społecznych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Wspierania rodziny i pieczy zastępczej, uprawnień osób niepełnosprawnych, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na zajmowanym stanowisku.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • Umowa o pracę na pełny etat,
 • Miejsce pracy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy i teren gminy Lubrza

V. Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny - podpisany odręcznie,
 • Życiorys (CV) - podpisany odręcznie,
 • Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 • Oświadczenie kandydata że posiada obywatelstwo polskie
Wymagane dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-06-27 15:00:00
b. Sposób:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej os. Szkolne 13 66-218 Lubrza pokój nr 8 lub pocztą na adres GOPS wskazany wyżej z dopiskiem na kopercie: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika socjalnego oraz z podaniem na kopercie imienia i nazwiska kandydata w terminie do 27 czerwca 2019r. do godziny 15:00.
 
W przypadku ofert składanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej w terminie określonym w zgłoszeniu o naborze (liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubrzy).
Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną do GOPS-u w Lubrzy po dniu 27 czerwca 2019r. po godzinie 15:00 oraz dokumenty przesłane pocztą elektroniczną.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip. Wrota.lubuskie.pl/opslubrza/ ).
Zastrzega się prawo do odwołania naboru bez wyłaniania kandydatów, w każdym czasie bez podania przyczyny.
c. Miejsce:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
os. Szkolne 13
66-218 Lubrza
 
pon. 7:00 - 17:00
wt-czw. 7:00 - 15:00
pt. 7:00 - 13:00

VII. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 66-218 Lubrza oś. Szkolne 13 reprezentowanego przez Kierownika GOPS w Lubrzy
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – http://bip.wrota.lubuskie.pl/opslubrza/45/RODO/ lub w siedzibie GOPS w Lubrzy
 3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.
 4. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji,
 5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 6. Posiada Pani/n prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia do przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7.   Ma Pani/n prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrzy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kamila Grześkowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-14 11:19:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamila Grześkowiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-14 11:21:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamila Grześkowiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-14 11:21:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
36 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony