ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 29 uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" w m. Zielona Góra, Sulechów i Kargowa (w tym osoby z niepełnosprawnościami – niepełnosprawność ruchowa).

Szczegóły informacji

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 29 uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość" w m. Zielona Góra, Sulechów i Kargowa (w tym osoby z niepełnosprawnościami – niepełnosprawność ruchowa).

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Finansowanie: -

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-04-21 15:30:00

Ogłoszono dnia: 2017-04-11 przez Marcin Michniewicz

Treść:

 
W związku z realizacją projektu „Razem aktywnie w przyszłość”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiat Zielonogórski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze rozpoczyna postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy do zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B dla 29 uczestników  projektu "Razem aktywnie w przyszłość" w m. Zielona Góra, Sulechów i Kargowa (w tym osoby z niepełnosprawnościami – niepełnosprawność ruchowa).
 
Zamawiający:
Powiat Zielonogórski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze reprezentowane przez Dyrektora Annę Gołębską - jednostka realizująca projekt.
 
8. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla łącznie 29 uczestników projektu, w tym osoby z niepełnosprawnościami w wymiarze 60 h na osobę. Szkolenie ma być przeprowadzone w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w wymiarze 60 godzin przypadających na jednego uczestnika kursu, w tym:
  • 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych (1 godzina zajęć dydaktycznych = 45 minut+ przerwa 15 minut),
  • 30 godzin zajęć praktycznych - plac manewrowy oraz zwyczajowo przyjęte trasy w obrębie Gminy Kargowa, Gminy Sulechów i Miasta Zielona Góra (1 godzina zajęć praktycznych = 60 minut).
  • 1 godzina - egzamin wewnętrzny (60 minut).
Kurs ma być przeprowadzony w następujących miejscowościach:
część I Zielona Góra – 12 osób,
część II Sulechów – 12 osób,
część III Kargowa – 5 osób, w tym osoby z niepełnosprawnościami (niepełnosprawność ruchowa).
 
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 31 lipca 2017r.
 
29. Termin złożenia oferty:
Ofertę cenową wraz z wymaganymi dokumentami można składać w wersji papierowej do dnia 21.04.2017r. do godziny 15:30 w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5.
Ofertę opisać w następujący sposób:
"OFERTA zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 29 uczestników projektu”.
Nie otwierać przed dniem 21.04.2017r. godz. 15:30.
 
Oferta i wszystkie załączniki winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (czytelnie z imienia i nazwiska z pieczątką), zgodnie z przyjętymi zasadami reprezentacji, kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Zaleca się, aby każda strona była parafowana.
 
Wykaz dokumentów które należy załączyć do oferty:
1. Formularz oferty- zał. nr 1.
2. Wykaz kadry- zał. nr 2.
3. Wykaz samochodów, placów manewrowych, sal wykładowych  - zał. nr 3.
4. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.
5. Zaświadczenie (analizę) o zdawalności właściwego dla danego Wykonawcy wydziału komunikacji właściwego Powiatu lub właściwego WORD informujących o tym, ile wynosi wskaźnik zdawalności za egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii B za 2016r. - niezbędne w kryterium oceny ofert.
 
Dokumenty wymienione w pkt 2,3 i 4 wykazu dokumentów będą podlegały uzupełnieniu i wyjaśnieniu. Nie uzupełnienie i nie złożenie wyjaśnień w wymaganym terminie będzie skutkować wykluczeniem Wykonawcy z zapytania ofertowego.
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Michniewicz Data wytworzenia informacji: 2017-04-11 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Porycka Data wprowadzenia do BIP 2017-04-11 15:18:55
Wprowadził informację do BIP: Marcin Michniewicz Data udostępnienia informacji: 2017-04-11 15:42:40
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Michniewicz Data ostatniej zmiany: 2017-05-25 13:26:52
Artykuł był wyświetlony: 403 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu