ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Zajęcia indywidualne w formie korepetycji

Szczegóły informacji

Zajęcia indywidualne w formie korepetycji

Status: rozstrzygnięty

Tryb: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze

Finansowanie: -

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-08-24 15:30:00

Ogłoszono dnia: 2017-08-16 przez Marcin Michniewicz

Treść:

W związku z realizacją projektu "Razem aktywnie w przyszłośś" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiat Zielonogórski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze rozpoczyna postępowanie dotyczące wyłonienia Wykonawcy na świadczenie usługi polegającej na Zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć indywidualnych, w formie korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość", w tym dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniając przedstawione poniżej warunki.
 
1. Zamawiający:
Powiat Zielonogórski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze reprezentowane przez Dyrektora Annę Gołębską - jednostka realizująca projekt.
 
2. Postępowanie dotyczy wyłonienia Wykonawcy do „Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych, w formie korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu „Razem aktywnie w przyszłość”,  w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
 
3. Przedmiot zamówienia.
CPV  80310000-0 usługi edukacji młodzieży
         80000000-4- usługi edukacyjne i szkoleniowe
 
Opis przedsięwzięcia:
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych wyrównujących szanse edukacyjne w formie korepetycji dla uczestników projektu „Razem aktywnie w przyszłość”, w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Termin realizacji: od 15.09.2017r. do 15.12.2017r. , z możliwością przesunięcia rozpoczęcia zajęć o 1 miesiąc.
Miejsce realizacji: korepetycje odbywać się będą w miejscu zamieszkania uczestnika lub miejscowości wskazanej przez niego na terenie powiatu zielonogórskiego oraz w Zielonej Górze.
 
Opis przedmiotu zamówienia:
Organizacja i realizacja korepetycji dla 28 uczestników projektu osób w wieku od 8 do 19 lat.
Celem korepetycji jest pełniejsze zrozumienie i utrwalenie materiału tematycznego z wybranego przedmiotu, wyrównanie szans edukacyjnych oraz wypracowanie metod pracy dla osób mających problemy z opanowaniem materiału.
Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego części. Zamawiający przewiduje realizację wsparcia po 12 h na 1 osobę z danego przedmiotu. Jedna godzina zegarowa: 60 minut. Jeden z uczestników może mieć korepetycje z więcej niż jednego przedmiotu.
Łącznie 672 godzin dla wszystkich uczestników ze wszystkich przedmiotów.
 
UWAGA:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:
Matematyka – 7 części
J. niemiecki – 3 części
Fizyka- 2 części
Chemia – 4 części
J. polski - 4 części
Biologia - 1 część
J. angielski - 4 części
Rysunek techniczny i odręczny - 1 część
Informatyka - 2 części
Przyroda – 1 część
Wykonawca może złożyć ofertę na daną część np. Wykonawca może złożyć ofertę na korepetycje z matematyki we wszystkich miejscowościach lub na dany przedmiot w określonej miejscowości np. na chemię w miejscowości np. Klenica i Zielona Góra.
 
4. Termin złożenia oferty:
Ofertę cenową wraz z wymaganymi dokumentami można składać w wersji papierowej do dnia 24.08.2017r w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze, ul. Podgórna 5.
Ofertę opisać w następujący sposób:
OFERTA - Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć indywidualnych, w formie korepetycji wyrównujących szanse edukacyjne dla uczestników projektu "Razem aktywnie w przyszłość"
Nie otwierać przed dniem 24.08.2017r. godz. 15:30
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Michniewicz Data wytworzenia informacji: 2017-08-16 12:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Rogowska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-16 13:01:44
Wprowadził informację do BIP: Marcin Michniewicz Data udostępnienia informacji: 2017-08-16 13:21:54
Osoba, która zmieniła informację: Marcin Michniewicz Data ostatniej zmiany: 2017-08-29 15:02:18
Artykuł był wyświetlony: 487 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu