ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu w ramach Działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na lata 2019-2020 Drukuj informację Zamówienie publiczne: Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu w ramach Działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na lata 2019-2020

Szczegóły informacji

Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu w ramach Działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na lata 2019-2020

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Ogłoszenie

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Finansowanie: -

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-05-06 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-05-06 11:15:00

Ogłoszono dnia: 2019-04-10 przez Katarzyna Ciepła - Nowak

Treść:

Otwarty nabór na Partnera
w celu wspólnego przygotowania,  realizacji i rozliczenia projektu    w ramach Działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, na lata 2019-2020
 
Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji pro-gramów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz.1431 ze zm.) Powiat Wschowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wscho-wie ogłasza otwarty nabór na Partnera w celu wspólnego przygotowania, realizacji  i rozliczenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7, Równowaga społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
 
Nabór Partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie projektu w trybie pozakonkursowym na lata 2019-2020.
 
Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć w jednym egzemplarzu, w zaklejonej kopercie, osobiście (pokój 309) lub listownie na adres:
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie,
ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa,
z adnotacją: „Nabór na Partnera projektu.
Nie otwierać przed  06 maja 2019r. godz. 11.00”
 
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06 maja 2019 r. do godziny 11.00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do jednostki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Ciepła - Nowak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Ciepła - Nowak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-10 13:49:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-10 13:59:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-16 13:13:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony