ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor

Miejsce pracy: Żagań

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Data udostępnienia: 2017-04-18

Ogłoszono dnia: 2017-04-18 przez Paweł Krzaczkowski

Termin składania dokumentów: 2017-05-05 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2017

Zlecający: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Żaganiu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku technicznym, wymienione w załącznikach Nr 2 i Nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1274) ,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
        - znajomość obsługi komputera (EXCEL, WORD),
        - znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy Prawo budowlane.
b. Wymagania dodatkowe:
 • uprawnienia budowlane,
 • prawo jazdy kat. B.
 
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • udział w kontrolach i oględzinach budów oraz użytkowanych obiektów budowlanych w zakresie właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • wykonywanie czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • przygotowywanie wezwań, zawiadomień i innej korespondencji z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • weryfikacja wpływającej dokumentacji odbiorowej inwestycji,
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów związanych z działalnością Inspektoratu,
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz związanych z działalnością Inspektoratu,
 • przygotowywanie decyzji i postanowień z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia pomiarowe,
 • bariery architektoniczne:  brak wind i podjazdów,
 • reprezentacja urzędu, praca poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe.

V. Wymagane dokumenty:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia uprawnień budowlanych i prawa jazdy (w przypadku posiadania tych uprawnień).
      Wszystkie dokumenty należy podpisać. Na kserokopiach zamieścić dodatkowo adnotację ”zgodne z oryginałem”.
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-05-05 15:30:00
b. Sposób:
 • osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Żagań ul. Rybacka 38,
 • pocztą na adres: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ul. Rybacka 38, 68-100 Żagań – decyduje data wpływu oferty do urzędu.
 
c. Miejsce:
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Żagań ul. Rybacka 38

VII. Informacje dodatkowe:

 • Aplikacje niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu
Osoba, która wytworzyla informację: Paweł Krzaczkowski Data wytworzenia informacji: 2017-04-18 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Krzaczkowski Data wprowadzenia do BIP 2017-04-18 08:27:04
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Frątczak Data udostępnienia informacji: 2017-04-18 08:35:46
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Frątczak Data ostatniej zmiany: 2017-05-15 15:58:04
Artykuł był wyświetlony: 326 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żaganiu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu