ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Pośrednictwo Pracy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pośrednictwo Pracy
Celem pośrednictwa pracy jest udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.


Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane jest nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:
 • dostępności usług dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców; 
 • dobrowolności – oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy;
 • równości – oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy w pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;
 • jawności – oznaczającej, że każda oferta pracy zgłoszona do urzędu pracy jest podawana do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy.
   
Główne zadania pośrednictwa pracy :
 • rozpoznawaniu lokalnego rynku pracy,
 • nawiązywaniu oraz utrzymywaniu kontaktów z pracodawcami,
 • pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy wśród osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy,
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
 • informowaniu pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
 • kierowaniu do pracy kandydatów spełniających oczekiwania pracodawców.
 
Pośrednictwo pracy może być realizowane w różnych formach:
Pośrednictwo otwarte
Oferta pracy eksponowana jest w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych podjęciem zatrudnienia i zawiera wszystkie dane umożliwiające identyfikację zgłaszającego ofertę pracy, które pozwalają potencjalnym kandydatom do pracy skontaktować się z pracodawcą bezpośrednio. Pracodawca, który korzysta z pośrednictwa otwartego zawiadamia Urząd Pracy o fakcie zatrudnienia jedynie osoby posiadające status bezrobotnego.
Pośrednictwo zamknięte
Informacje o wolnych miejscach pracy udostępnione są większej liczbie potencjalnych kandydatów do pracy, bez informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy. Wyselekcjonowani w oparciu o wskazania pracodawców kandydaci do pracy kierowani są z wystawionymi przez PUP skierowaniami do pracy na rozmowy kwalifikacyjne.Pracodawca dokonuje ostatecznej oceny przydatności kandydata na wolne stanowisko i informuje urząd w terminie wskazanym w skierowaniu do pracy, o zatrudnieniu bezrobotnego bądź przyczynach niezatrudnienia kierowanego bezrobotnego.
Zgłaszanie ofert pracy
Oferta pracy–oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika.
Ofertę pracy można zgłosić: pisemnie, druk zgłoszenia krajowej oferty pracy, formularz zamieszczony jest  na stronie internetowej urzędu www.pup.swiebodzin.pl,  
Pracodawca zgłasza pisemnie ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
 Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeśli pracodawca:
 • zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.
 • w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maciej Malinowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Grzeszyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-04-03 08:19:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Maciej Malinowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-04-03 08:20:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Maciej Malinowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-04-03 08:20:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »