ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-09-26 14:09:18 InNS.2300.25.2017 (nie podlega publikacji) Rów G w km 0+000 2+420 gm. Siedlisko Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
2 2017-09-26 14:02:58 593449-N-2017 Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych Powiatu Krośnieńskiego w okresie zimowym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 (trzy sezony zimowe) VI Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
3 2017-09-26 10:33:57 InZG.2300.3.25.2017 (nie podlega publikacji) Roboty konserwacyjne na: Kanał Strużyna w km 0+000 – 13+016, gm. Czerwieńsk, Kanał Kolejowy w km 0+000 – 4+060, gm. Czerwieńsk, Rzeka Czarna Strużka w km 17+770 – 21+200, m. Zielona Góra Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
4 2017-09-26 12:53:17 592959-N-2017 Wykonanie robót budowlanych na zadaniu p.n.: Doposażenie placów zabaw na terenie miasta i Gminy Świebodzin z podziałem na 4 zadania Gmina Świebodzin Zobacz
5 2017-09-26 15:37:44 593673-N-2017 Przebudowa (częściowa) budynku komunalnego i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń poddasza (strychu) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na cele mieszkalne w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Fabryczna 3 Gmina Nowogród Bobrzański Zobacz
6 2017-09-25 10:17:49 In/SK.2300.43.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Górczynka w km 0+000 - 3+860, gm. Zwierzyn Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
7 2017-09-25 10:25:56 In/SK.2300.44.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Opaskowy-Noteć w km 13+000 - 19+520 i 26+040 – 28+300, gm. Zwierzyn i Stare Kurowo Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
8 2017-09-25 10:31:18 In/SK.2300.45.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Strużka w km 0+000 - 1+700, gm. Zwierzyn Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
9 2017-09-25 10:34:10 In/SK.2300.46.2017 (nie podlega publikacji) Kanał Winniczek w km 0+000 - 3+000, gm. Zwierzyn Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Zobacz
10 2017-09-25 10:28:24 592449-N-2017 Zakup szkolnych biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 Gmina Żary Zobacz
11 2017-09-25 12:38:30 592796-N-2017 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Świebodzińskiego w sezonie 2017/2018 Powiat Świebodziński Zobacz
12 2017-09-25 15:25:07 Wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu Krośnieńskiego Powiat Krośnieński Zobacz
13 2017-09-25 17:16:00 „Wykonanie parkingu przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach w ramach przebudowy ul. Polnej w Brójcach.” Miasto Trzciel Zobacz
14 2017-09-25 15:37:01 591785-N-2017 Rozbudowa i nadbudowa budynku Regionalnego Centrum Animacji Kultury wraz z restauracją zabytkowego parku Regionalne Centrum Animacji Kultury Zobacz
15 2017-09-25 14:50:28 592988-N-2017 Budowa budynku kontenerowego świetlicy wiejskiej w miejscowości Tymienice, Gmina Lubsko Gmina Lubsko Zobacz
16 2017-09-22 10:59:48 Remont kapitalny nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1147F w m. Dąbie, o długości 0,117 km V Zarząd Dróg Powiatowych Zobacz
17 2017-09-22 22:00:03 Usługi cateringowe Powiatowy Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Zobacz
18 2017-09-22 22:13:43 592404-N-2017 Usługi przewozu Powiatowy Zespół Administracyjno-Ekonomiczny Zobacz
19 2017-09-22 11:17:14 592076-N-2017 Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania oraz sprzętu i artykułów biurowych do pracowni kształcenia zawodowego do Powiatowego Zespołu Szkół Technicznych i Zawodowych i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Świebodzinie w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” Powiat Świebodziński Zobacz
20 2017-09-21 14:13:42 591662-N-2017 „Modernizacja i doposażenie pracowni w ZSP nr 4 w Nowej Soli – pracownia gastronomiczna z salą obsługi konsumenta i pracownia turystyczno – hotelarska – dostawy” Powiat Nowosolski Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu