ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2019-05-23 14:22:34 „Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć w ramach projektu pt: „Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Strzelce Kraj.” Zadanie realizowane w ramach dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
2 2019-05-23 15:09:59 UZP 551310-N-2019 Obsługa bankowa budżetu Gminy Sulęcin oraz podległych jej jednostek organizacyjnych w latach 2019-2023, a także udzielenie krótkoterminowego odnawialnego kredytu w rachunku budżetu na pokrycie mogącego występować przejściowo deficytu budżetu Gminy Sulęcin Gmina Sulęcin Zobacz
3 2019-05-23 12:51:03 550907-N-2019 Budowa placu zabaw na terenie miejscowości Glińsk Gmina Świebodzin Zobacz
4 2019-05-23 14:22:31 Sukcesywna dostawa artykulów żywnościowych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Szczawno Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie Zobacz
5 2019-05-23 09:59:27 551173-N-2019 „Rozbudowa i przebudowa ul. Brygady Saperów i Ludowej w Strzelcach Kraj.” realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina Strzelce Krajeńskie Zobacz
6 2019-05-23 22:07:57 551381-N-2019 „Przystosowanie części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby żłobka w Zaborze” Gmina Zabór Zobacz
7 2019-05-22 18:34:14 Dostawa nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niegosławicach Gmina Niegosławice Zobacz
8 2019-05-22 12:25:56 550720-N-2019 Sukcesywna dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
9 2019-05-22 16:09:11 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej i ogrodzeniem placu zabaw Gmina Skwierzyna Zobacz
10 2019-05-23 10:35:42 Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację instalacji wod-kan wraz z remontem pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach Zobacz
11 2019-05-22 13:56:33 550913-N-2019 Modernizacja boiska sportowego przy ul. Lisiej Zielona Góra - ul. Lisia, teren działek nr 156/6 i 357/4, obręb 19. Miasto Zielona Góra Zobacz
12 2019-05-21 13:50:23 DZP-280-36/2019 Sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz wyrobów papierniczych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
13 2019-05-21 13:55:25 550113-N-2019 Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni elektronicznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Żarach Zespół Szkół Ekonomicznych w Żarach Zobacz
14 2019-05-21 15:01:47 546902-N-2019 Rowerem do pracy i szkoły w Żarach – etap I w podziale na dwie części. Miasto Żary Zobacz
15 2019-05-20 15:47:50 548683-N-2019 „Budowa i przebudowa infrastruktury turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Bogdaniec”. Gmina Bogdaniec Zobacz
16 2019-05-20 19:08:10 549789-N-2019 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu, Gmina Niegosławice". Gmina Niegosławice Zobacz
17 2019-05-17 14:38:50 549247-N-2019 „Dostarczenie infrastruktury scenicznej, technicznej i wizualnej Święta Województwa Lubuskiego 2019 wraz z obsługą wydarzenia, które odbędzie się 15 czerwca 2019 roku.” Urząd Marszałkowski Zobacz
18 2019-05-17 14:19:23 549238-N-2019 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce Gmina Krzeszyce Zobacz
19 2019-05-17 13:37:12 548990-N-2019 Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 9 000 000,00 zł dla Gminy Babimost Gmina Babimost Zobacz
20 2019-05-17 13:57:35 OSO.8141.9.2019 - nie podlega publikacji Zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w formie turnusu 10-dniowego dla 30 dzieci z terenu Gminy Żagań Gmina Wiejska Żagań Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu