ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
1 2017-11-21 09:45:51 619323-N-2017 Sprzątanie pomieszczeń biurowych i terenów przyległych do budynku Starostwa Powiatowego w Nowej Soli Powiat Nowosolski Zobacz
2 2017-11-21 10:52:32 619289-N-2017 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody Gmina Brody Zobacz
3 2017-11-20 17:30:09 619134-N-2017 Dostawa i wyposażenie żłobka przy przedszkolu miejskim “Bajka” w Witnicy (znak sprawy:WI.271.22.2017) Gmina Witnica Zobacz
4 2017-11-20 15:49:58 619174-N-2017 Dostawa sprzętu sieciowego oraz rozbudowa lokalnych sieci komputerowych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słubicach i pięciu lokalizacjach zdalnych w ramach projektu pn.: Rozwój e-usług w Powiecie Słubickim realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” Powiat Słubicki Zobacz
5 2017-11-20 14:31:57 618961-N-2017 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy – II etap Gmina Gozdnica Zobacz
6 2017-11-20 15:27:51 619115-N-2017 Zapewnienie transportu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży turystycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą. Urząd Marszałkowski Zobacz
7 2017-11-20 15:12:41 619044-N-2017 Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Lubsko Gmina Lubsko Zobacz
8 2017-11-20 13:51:47 xxxxxx „Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Hanoweru w Niemczech połączonej z udziałem w targach przemysłowych „Hannover Messe 2018”” Urząd Marszałkowski Zobacz
9 2017-11-20 14:24:14 618731-N-2017 „Zapewnienie noclegu dla przedstawicieli lubuskich MŚP z branży tury-stycznej oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-buskiego podczas siedmiu targów turystycznych realizowanych w kraju i za granicą”. Urząd Marszałkowski Zobacz
10 2017-11-20 14:11:14 618837-N-2017 Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Szprotawa w roku 2018 na podstawie zakupu biletów miesięcznych Gmina Szprotawa Zobacz
11 2017-11-20 15:17:44 619136-N-2017 Dowozy szkolne dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubsko Gmina Lubsko Zobacz
12 2017-11-17 20:32:55 Sukcesywna dostawa oleju napędowego grzewczego w ilości do 55 000 litrów do kotłowni Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim w 2018 roku Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim Zobacz
13 2017-11-17 15:32:20 618293-N-2017 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Łęknica w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2019r. Gmina Łęknica Zobacz
14 2017-11-17 13:23:57 DZP 280-111-2017 „Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku (podkłady, prześcieradło, fartuchy ) na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-111/2017 Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli Zobacz
15 2017-11-17 08:38:31 617712-N-2017 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tuplice na rok 2018. Gmina Tuplice Zobacz
16 2017-11-17 13:24:33 618158-N-2017 Część I, II, III, IV, V – Dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu “Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Międzyrzeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.4. Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.1.1. Doskonalenie kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT Powiat Międzyrzecki Zobacz
17 2017-11-17 09:08:19 617808-N-2017 Dostawa sprzętu informatycznego do Szkół i Przedszkoli gminy Szprotawa Gmina Szprotawa Zobacz
18 2017-11-17 14:50:22 618380-N-2017 WRG.271.32.2017-Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi pochodzącymi z terenu gminy Międzyrzecz Urząd Miejski w Międzyrzeczu Zobacz
19 2017-11-17 13:32:57 Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Mieszkańców Domu Pomocy społecznej w Szczawnie Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie Zobacz
20 2017-11-17 11:35:18 ZAPYTANIE OFERTOWE prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności z dnia 17 listopada 2017 roku na dostawę: oprogramowania, sprzętu serwerowego i sieciowego (CPV: 32420000-3, 48820000-2, 72260000-5, 72611000-6) Gmina Siedlisko Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu