ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2019-09-10 09:06:38
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę (wraz z rozładunkiem) węgla na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2019-09-10 11:35:12
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2019-09-10 13:52:07
Numer
595631-N-2019
Temat
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2019-09-10 12:32:15
Numer
595515-N-2019
Temat
„Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Oddziału noworodków i Wcześniaków Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-59/2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2019-09-10 15:03:50
Numer
595393-N-2019
Temat
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2019-09-09 13:25:39
Numer
594442-N-2019
Temat
Sukcesywna dostawa węgla kamiennego orzech i koksu w sezonie grzewczym 2019/2020 do świetlic wiejskich na terenie Gminy Świebodzin
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2019-09-09 13:04:22
Numer
594503-N-2019; 540192165-N-2019
Temat
Wykonanie drewnianego pomostu na terenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy Jeziorze Wilkowskim
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp28
Data publikacji
2019-09-09 15:07:08
Numer
595154-N-2019
Temat
WRG.271.28.2019 - Udzielenie dla Gminy Międzyrzecz kredytu z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminu Międzyrzecz w roku 2019.
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp29
Data publikacji
2019-09-09 08:13:54
Numer
594150-N-2019
Temat
Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Ługowo
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp30
Data publikacji
2019-09-06 10:25:46
Numer
GKR.271.13.2019 - zapytanie ofertowe
Temat
Doposażenie zaplecza kuchennego w PSP w Miodnicy
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp31
Data publikacji
2019-09-06 14:23:50
Numer
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Usługa edukacyjna, polegająca na organizacji i przeprowadzeniu jednodniowej, krajowej wizyty studyjnej do podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym, w woj. wielkopolskim dla 20 uczestników projektu „EFEKT SYNERGII – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.
Nazwa jednostki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp32
Data publikacji
2019-09-06 09:41:06
Numer
GKR.271.14.2019 - nie podlega publikacji
Temat
Doposażenie zaplecza kuchennego w PSP w Miodnicy – dostawa mebli
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp33
Data publikacji
2019-09-06 14:33:13
Numer
594528-N-2019
Temat
Wykonanie badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia EFS na uzyskane wartości wskaźników rezultatu długoterminowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp34
Data publikacji
2019-09-06 14:46:08
Numer
Temat
„Dostawa ambulansu na potrzeby Zespołu Ratownictwa Medycznego Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-60/2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp35
Data publikacji
2019-09-06 08:59:58
Numer
594097-N-2019
Temat
Remont pomieszczeń budynku Zespołu Edukacyjnego – pierwszego piętra Przedszkola w miejscowości Skwierzyna
Nazwa jednostki
Gmina Skwierzyna
Adres
Zobacz
Lp36
Data publikacji
2019-09-06 12:12:30
Numer
594234-N-2019
Temat
Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Lubrza
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp37
Data publikacji
2019-09-05 14:02:29
Numer
593806-N-2019
Temat
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Babimost
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp38
Data publikacji
2019-09-05 14:45:26
Numer
593488-N-2019
Temat
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych i niektórych niezamieszkałych oraz odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lubrza na rok 2020
Nazwa jednostki
Gmina Lubrza
Adres
Zobacz
Lp39
Data publikacji
2019-09-05 14:33:25
Numer
593849-N-2019
Temat
Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 239 w miejscowości Miodnica
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp40
Data publikacji
2019-09-05 13:51:48
Numer
593841-N-2019
Temat
Budowa trybuny nr 1 i oświetlenia na stadionie miejskim w Kożuchowie.
Nazwa jednostki
Gmina Kożuchów
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji