ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp41
Data publikacji
2019-09-04 16:38:51
Numer
Temat
Organizacja i przeprowadzenie szkoleń teoretycznych, szkoleń praktycznych, egzaminów certyfikacyjnych i dostarczenia materiałów szkoleniowych w związku z planowaną realizacją kursów w ramach projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT
Nazwa jednostki
Powiatowy Zespół Administracyjno-Ekonomiczny
Adres
Zobacz
Lp42
Data publikacji
2019-09-04 14:40:02
Numer
592578-N-2019
Temat
„SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWEK PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY OŚNO LUBUSKIE W 2020 ROKU”
Nazwa jednostki
Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
Adres
Zobacz
Lp43
Data publikacji
2019-09-04 23:08:47
Numer
593377-N-2019
Temat
„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki."
Nazwa jednostki
Gmina Jasień
Adres
Zobacz
Lp44
Data publikacji
2019-09-04 12:29:25
Numer
593110-N-2019
Temat
Budowa szybu windowego i dostawa dźwigu osobowego wraz z rozbudową o wiatrołap oraz poszerzenie otworów drzwiowych do pokoi mieszkańców w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przemysłowej 42 w Skwierzynie
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Skwierzynie
Adres
Zobacz
Lp45
Data publikacji
2019-09-04 13:28:18
Numer
591305-N-2019
Temat
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Trzciel: Dostawa samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciel
Nazwa jednostki
Miasto Trzciel
Adres
Zobacz
Lp46
Data publikacji
2019-09-03 11:01:52
Numer
592463-N-2019
Temat
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Witków dz. Nr 508,523,539
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp47
Data publikacji
2019-09-03 09:52:49
Numer
592472-N-2019
Temat
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania na cele mieszkalne budynku przy ul. Nadbrzeżnej 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim
Nazwa jednostki
Gmina Nowogród Bobrzański
Adres
Zobacz
Lp48
Data publikacji
2019-09-03 09:45:06
Numer
592371-N-2019
Temat
Usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Iłowa
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp49
Data publikacji
2019-09-02 14:52:13
Numer
OSO.271.11.2019
Temat
„Remont pokrycia dachowego wraz ze wzmocnieniem konstrukcji więźby oraz naprawa spękań ścian zewnętrznych budynku świetlicy wiejskiej, położonej w m. Bożnów, gm. Żagań”
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp50
Data publikacji
2019-09-02 14:12:38
Numer
592070-N-2019
Temat
Odbiór i zagospodarowanie w 2020 roku stałych odpadów komunalnych z terenu gm. Zabór.
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp51
Data publikacji
2019-09-02 09:35:50
Numer
591967-N-2019
Temat
Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury „Budowa drewnianej wiaty z ławostołami przy Strzeleckim Ośrodku Kultury w Strzelcach Krajeńskich” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp52
Data publikacji
2019-08-30 14:38:42
Numer
591316-N-2019
Temat
Budowa siłowni plenerowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. (BZP.271.81.2019.AZ)
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp53
Data publikacji
2019-08-30 17:44:46
Numer
591667-N-2019
Temat
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Łagów do Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Warszawy w Łagowie, Samorządowego Przedszkola w Łagowie, Samorządowej Szkoła Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Toporowie, Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego w Sieniawie w roku szkolnym 2019/2022 na podstawie zakupu biletów miesięcznych z wyłączeniem dni wolnych od zajęć nauki szkolnej
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp54
Data publikacji
2019-08-30 12:40:29
Numer
591654-N-2019
Temat
Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Kargowa
Nazwa jednostki
Gmina Kargowa
Adres
Zobacz
Lp55
Data publikacji
2019-08-30 11:45:28
Numer
591621-N-2019
Temat
Wykonanie robót budowlanych (remontu) w pracowni Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie, ul. Racławicka 1 oraz w pracowni Europejskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie, ul. Pułaskiego 1 - 2
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp56
Data publikacji
2019-08-30 13:04:03
Numer
Temat
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wlkp. w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu”
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp57
Data publikacji
2019-08-30 10:11:21
Numer
Temat
Udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Sulęcin na rok 2019 oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.”
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp58
Data publikacji
2019-08-29 09:27:44
Numer
590676-N-2019
Temat
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I SIECI KANALIZACYJNEJ NA UL. ZACHODNIEJ, ŚW. PIOTRA I PAWŁA, OGRODOWA, AKACJOWA W ZBĄSZYNKU. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Nazwa jednostki
Samorządowy Zakład Usług Komunalnych
Adres
Zobacz
Lp59
Data publikacji
2019-08-28 13:33:51
Numer
DZP-280-46/2019
Temat
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu – zarządzenie, kontrola i nadzór nad realizacją zadania pn. Modernizacja poprzez rozbudowę Bloku Operacyjnego Wielospecjalistycznego Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli. DZP 280-46/2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp60
Data publikacji
2019-08-22 15:58:48
Numer
588223-N-2019
Temat
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wschowa - dokończenie prac budowlano-instalacyjnych.
Nazwa jednostki
Gmina Wschowa
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji