ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2019 3 Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap 2)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Górzykowo, dnia  21.06.2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. (068)385 95 00, fax (068)385 95 07
 
niniejszym informuje o wyniku postępowania pn.:
 
Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap 2)
 
Zamawiający planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  299.139,08 zł brutto.
Jednocześnie zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10.06.2019r. o godzinie 10.15 (do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty).
Nr
oferty
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Termin realizacji zamówienia
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
10.06.2019
godz. 09:18
DECOR R. Stasiński, M. Prządka
64-360 Zbąszyń                   ul. Mostowa 12c/1
268 307,28 zł
20.09.2019 r.
3 zadania i więcej
2
10.06.2019
godz.9:32
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG sp. z o.o.
Ul. Leśna 9
Podbrzezie Dolne
67-120 Kożuchów
339 275,82 zł
20.09.2019 r.
3 zadania i więcej
3
10.06.2019
godz. 09:50
Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane BUDMIL
Ryszard Kifert
ul. Stary Kisielin – Dojazdowa 50
66-002 Stary Kisielin
300 698,10 zł
 04.10.2019 r.
1 zadanie
4
10.06.2019
godz. 09:55
Konsorcjum:
TRANS ODER-PLUS Piotr Opadczyk
Ul. Ogrodowa 20,  66-620 Gubin
 TRANS ODER-PLUS Paweł Opadczyk
Ul. Ogrodowa 20,  66-620 Gubin
271 346,36 zł
20.09.2019 r.
3 zadania i więcej
 
 
Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą ustalone w SIWZ kryteria uznano:
Nr
oferty
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Termin realizacji zamówienia
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
10.06.2019
godz. 09:18
DECOR R. Stasiński, M. Prządka
ul. Mostowa 12c/1
64-360 Zbąszyń                  
268 307,28 zł
20.09.2019 r.
3 zadania i więcej
 
 
Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ:
- otrzymała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
Kryterium
oceny
Ocena (max liczba pkt)
ŁĄCZNA ILOŚĆ UZYSKANYCH PUNKTÓW
Cena
Termin realizacji zamówienia
Doświadczenie zawodowe projektanta
60,00
20,00
20,00
100,00 pkt
Oferta nr 1
 60,00
20,00
20,00
100,00 pkt
Oferta nr 4
 59,33
20,00
20,00
 99,33 pkt
Oferta nr 2
 47,45
20,00
20,00
 87,45 pkt
Oferta nr 3
 53,54
10,00
00,00
 63,54 pkt
 
- nie podlega odrzuceniu, a składający ją Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu
z postępowania.
 
Informacja o zawarciu umowy
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 10.06.2019 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Nr sprawy  PZZD.272.03.2019
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 10.06.2019r. o godzinie 10:15.
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
„Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap 2)”
 
Na podstawie art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) informujemy:
  1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 299.139,08 zł brutto.
  2. Okres gwarancji: Na wykonane roboty Wykonawca udzieli 2 letniego okresu gwarancji, liczonego od daty końcowego odbioru robót.                    
  3. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
  4. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły cztery oferty:
 
Nr
oferty
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Termin realizacji zamówienia
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
[ilość zadań]
branża drogowa
1.
10.06.2019
godz. 09:18
DECOR R. Stasiński, M. Prządka
64-360 Zbąszyń                  
ul. Mostowa 12c/1
268 307,28 zł
20.09.2019 r.
3 zadania i więcej
2
10.06.2019
godz.9:32
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG sp. z o.o.
Ul. Leśna 9
Podbrzezie Dolne
67-120 Kożuchów
339 275,82 zł
20.09.2019 r.
3 zadania i więcej
3
10.06.2019
godz. 09:50
Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane BUDMIL
Ryszard Kifert
ul. Stary Kisielin – Dojazdowa 50
66-002 Stary Kisielin
300 698,10 zł
 04.10.2019 r.
1 zadanie
4
10.06.2019
godz. 09:55
Konsorcjum:
TRANS ODER-PLUS Piotr Opadczyk
Ul. Ogrodowa 20,  66-620 Gubin
 TRANS ODER-PLUS Paweł Opadczyk
Ul. Ogrodowa 20,  66-620 Gubin
271 346,36 zł
20.09.2019 r.
3 zadania i więcej
 
 
Kryteria oceny ofert:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
2
Termin realizacji zamówienia
20 %
3
Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy
20 %
 
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
Zamawiający 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 24.05.2019
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
 
" Modernizacja drogi powiatowej nr 1198F w m. Górzykowo (etap 2)"
 
 
Termin składania ofert upływa 10.06.2019 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.06.2019 o godzinie 10:15.
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej:
 
Załączniki do SIWZ:
 
Ogłoszenie
 
Zapraszamy do składania ofert.
                                                                                                                                 Zamawiający

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Piotrowska, Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-24 12:31:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-24 13:58:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-21 07:06:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
278 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »