ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2019 05 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2019 / 2020 - III zadania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Górzykowo, dnia 23.07.2019r.
 
O G Ł O S Z E N I E
o unieważnieniu zadań
 
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg uprzejmie informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający był zobowiązany unieważnić następujące zadanie w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonew trybie przetarg nieograniczony na: 
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2019/2020 – zadanie nr I, II i III
 
z powodu: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.
 
Uzasadnienie faktyczne:
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.07.2019 r. o godzinie 09:45. Do upływu terminu składania ofert na powyższe zadanie wpłynęły3 oferty:
 
Nr
oferty
Zadanie
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS                                w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
II
23.07.2019
 godz. 08:49
Zakład Usług Rolniczych
Józef Trocholepszy
Podmokle Małe 68
66-110 Babimost
59.356,70 zł
Nie
Nie
2.
III
23.07.2019
 godz. 09:02
Wiesław Barcewicz
BRUNATNI 2
Gronów 30
66-220 Łagów
87.043,81 zł
Nie
Tak
3.
I
23.07.2019
 godz. 09:02
Wiesław Barcewicz
BRUNATNI 2
Gronów 30
66-220 Łagów
68.423,26 zł
Nie
Tak
 
 
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (poszczególnych zadań):
Zadanie I (gmina Zabór)  – 53 142,20 zł brutto                                   
Zadanie II (gmina Babimost) –  58 139,99 zł brutto            
Zadanie III(gmina Świdnica) – 73 749,84 zł brutto
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
        Zamawiający
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 23.07.2019 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Nr sprawy  PZZD.272.05.2019
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 23.07.2019 r. o godzinie 09:45.
 
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2019/ 2020 – III zadania
 
Na podstawie art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy:
  1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (poszczególnych zadań):
Zadanie I (gmina Zabór)  – 53 142,20 zł brutto                                    Zadanie II (gmina Babimost) –  58 139,99 zł brutto      
Zadanie III (gmina Świdnica) – 73 749,84 zł brutto
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ:  22.11.2019 – 13.03.2020 r.                     
  2. Okres gwarancji: nie przewidziano                     
  3. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
  4. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty:
 
Nr
oferty
Zadanie
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS                                w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
II
23.07.2019
 godz. 08:49
Zakład Usług Rolniczych
Józef Trocholepszy
Podmokle Małe 68
66-110 Babimost
59.356,70 zł
Nie
Nie
2.
III
23.07.2019
 godz. 09:02
Wiesław Barcewicz
BRUNATNI 2
Gronów 30
66-220 Łagów
87.043,81 zł
Nie
Tak
3.
I
23.07.2019
 godz. 09:02
Wiesław Barcewicz
BRUNATNI 2
Gronów 30
66-220 Łagów
68.423,26 zł
Nie
Tak
 
Kryteria oceny ofert:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
2
Posiadanie GPS w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
20 %
3
Aspekt sprzętowy
20 %
 
Pełną treść informacji można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 08.07.2019
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
 
"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2019 / 2020 - III zadania"
 
 
Termin składania ofert upływa 23.07.2019 o godzinie 09:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.07.2019 o godzinie 09:45.
 
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej:
 
Załączniki do SIWZ:
 
Ogłoszenie
 
Zapraszamy do składania ofert.
                                                                                                                                 Zamawiający

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik, Agnieszka Piotrowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-08 14:34:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-08 15:08:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-23 14:01:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »