ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

2019 06 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2019 / 2020 - III zadania

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Górzykowo, dnia 12.08.2019r.
 
OGŁOSZENIE
 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
66-100 Sulechów, woj. lubuskie,
tel. (068)385 95 00, fax (068)385 95 07
 
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty,
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn, zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:
 
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego
w sezonie 2019/2020 – zadanie nr I, II i III
 
informujemy, że Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (poszczególnych zadań) następujące kwoty:
Zadanie I (gmina Zabór) – 53.142,20 zł brutto
Zadanie II (gmina Babimost) – 58.139,99 zł brutto                   
Zadanie III (gmina Świdnica) – 73.749,84 zł brutto
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.08.2019 r. o godzinie 09:30 (do upływu terminu składania ofert na powyższe zadanie wpłynęły 3 oferty).
Nr
oferty
Zadanie
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS                                w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
II
Zakład Usług Rolniczych 
Józef Trocholepszy
Podmokle Małe 68
66-110 Babimost
58 327,14 zł
Nie
Tak
2
I
Wiesław Barcewicz
Brunatni 2
Gronów 30
66-220 Łagów
67.283,04 zł
Nie
Tak
3
III
Wiesław Barcewicz
Brunatni 2
Gronów 30
66-220 Łagów
85.461,20 zł
Nie
Tak
 
 
Za najkorzystniejszą ofertę spełniającą ustalone w SIWZ kryteria uznano:
Nr
oferty
Zadanie
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS       w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
II
Zakład Usług Rolniczych 
Józef Trocholepszy
Podmokle Małe 68
66-110 Babimost
 
58 327,14 zł
Nie
Tak
2
I
Wiesław Barcewicz
Brunatni 2
Gronów 30
66-220 Łagów
67.283,04 zł
Nie
Tak
3
III
Wiesław Barcewicz
Brunatni 2
Gronów 30
66-220 Łagów
85.461,20 zł
Nie
Tak
 
 
Powyższa oferta została uznana za najkorzystniejszą, ponieważ:
- otrzymała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami określonymi w SIWZ
Kryterium oceny
Ocena (max liczba pkt)
 
Oferta nr 1
ZADANIE II
 
Oferta nr 2 ZADANIE I
 
Oferta nr 3 ZADANIE III
Cena
60
60,00 pkt
60,00 pkt
60,00 pkt
Posiadanie GPS  w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
20
0,00 pkt
 
 
0,00 pkt
 
 
0,00 pkt
Aspekt sprzętowy
20
20,00 pkt
20,00 pkt
20,00 pkt
ŁĄCZNA ILOŚC UZYSKANYCH PUNKTÓW
80,00 pkt
 
80,00 pkt
 
80,00 pkt
 
- nie podlega odrzuceniu,
a składający ją Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu  z postępowania.
 
Informacja o zawarciu umowy
Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
 
Pełną treść ogłoszenia można pobrać poniżej:
 
Zamawiający
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 02.08.2019 r.
 
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 
Nr sprawy  PZZD.272.06.2019
 
Otwarcie ofert nastąpiło dnia 02.08.2019 r. o godzinie 09:45.
 
Przetarg nieograniczony pod nazwą:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2019/ 2020 – III zadania
 
Na podstawie art.  86 ust. 5 ustawy z dnia 29 Stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy:
  1. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (poszczególnych zadań):
Zadanie I (gmina Zabór)  – 53 142,20 zł brutto                                    Zadanie II (gmina Babimost) –  58 139,99 zł brutto      
Zadanie III (gmina Świdnica) – 73 749,84 zł brutto
  1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia określony w SIWZ:  22.11.2019 – 13.03.2020 r.                     
  2. Okres gwarancji: nie przewidziano                     
  3. Termin płatności FV określony w SIWZ: do 30 dni
  4. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły trzy oferty:
 
Nr
oferty
Zadanie
Data złożenia oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko
oraz adres wykonawcy
Cena oferty brutto
Posiadanie GPS w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
Aspekt sprzętowy
1.
II
02.08.2019
 godz. 08:28
Zakład Usług Rolniczych
Józef Trocholepszy
Podmokle Małe 68
66-110 Babimost
58.327,14 zł
Nie
Tak
2.
I
02.08.2019
 godz. 09:00
Wiesław Barcewicz
BRUNATNI 2
Gronów 30
66-220 Łagów
67.283,04 zł
Nie
Tak
3.
III
02.08.2019
 godz. 09:01
Wiesław Barcewicz
BRUNATNI 2
Gronów 30
66-220 Łagów
85.461,20 zł
Nie
Tak
 
Kryteria oceny ofert:
Nr:
Nazwa kryterium:
Waga:
1
Cena (koszt)
60 %
2
Posiadanie GPS w pojazdach przeznaczonych
do zimowego utrzymania
20 %
3
Aspekt sprzętowy
20 %
 
 
 
Pełną treść informacji można pobrać poniżej:
 
Zamawiający 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Górzykowo, dnia 24.07.2019
 
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pn.:
 
"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w sezonie 2019 / 2020 - III zadania"
 
 
Termin składania ofert upływa 02.08.2019 o godzinie 09:30.
Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 02.08.2019 o godzinie 09:45.
 
 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać poniżej:
 
Załączniki do SIWZ:
 
Ogłoszenie
 
Zapraszamy do składania ofert.
                                                                                                                                 Zamawiający

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik, Monika Kwaśna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-24 14:19:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-24 14:51:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-12 14:54:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
107 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »