ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

RODO klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanego RODO, informujemy, iż:
  1. administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg z siedzibą w Górzykowie 1 66-100 Sulechów, tel. (+48) 68 385 95 00, e-mail: ;
  2. celem ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, niszczenia mienia i kradzieży, rejestracji zdarzeń sprzyjających ustaleniu sprawcy szkody lub kradzieży i odzyskaniu utraconego mienia;
  3. przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku odbywa się w oparciu o art. 4b ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jako prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa danych i mienia znajdującego się na terenie jego siedziby oraz ograniczenie dostępu do niej, w szczególności do pomieszczeń szczególnie chronionych;
  4. odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego są upoważnieni pracownicy PZZD w Górzykowie oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w szczególności organy ścigania;
  5. dane zgromadzone przez system monitoringu wizyjnego są przechowywane przez okres około 10 dni po tym okresie nagrania są automatycznie kasowane i nadpisywane, jednak w uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosków osób fizycznych lub uprawnionych organów, gdy w systemie monitoringu zarejestrowano zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób lub mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zarejestrowane zdarzenie;
  6. osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje:
          - prawo dostępu do swoich danych w przypadkach uzasadnionych celem stosowania monitoringu, jednakże prawo to nie może
           niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, a tym samym w sytuacji zarejestrowania innych osób w tym samym czasie może
           nie być możliwe do spełnienia,
          - prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu lub usunięcia danych w przypadkach przewidzianych prawem,
        - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
           przy ul. Stawki 2;
  1. gromadzone dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej, nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Kwaśna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-29 08:51:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kwaśna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-30 12:48:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-30 12:48:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »