ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Aktualności

Akapit nr 1 - brak tytułu

ROK 2019
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
UWAGA
 
Górzykowo – modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1198F w dniach od 19.08.2019r. do 14.09.2019r
Odcinki zamknięte dla ruchu pojazdów. Możliwość objazdu drogami gminnymi dla pojazdów osobowych
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
INFORMACJA
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie informuje,
że 10 czerwca 2019 roku,
 z powodów organizacyjnych zostanie skrócony czas pracy urzędu.
 
Obsługa interesantów:
07:00  ÷ 13:00
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
INFORMACJA
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie informuje,
że 7 czerwca 2019 roku,
 z powodów organizacyjnych zostanie skrócony czas pracy urzędu.
 
Obsługa interesantów:
07:00  ÷ 12:00
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
INFORMACJA
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie informuje, że dnia
19 kwietnia 2019 roku,  zostanie skrócony czas pracy urzędu.
 
Obsługa interesantów:
07:00  ÷ 12:30
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
ROK 2018
 
 
 
INFORMACJA
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie informuje, że dnia
31 grudnia 2018 roku,  zostanie skrócony czas pracy urzędu.
 
Obsługa interesantów:
07:00  ÷ 12:45
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
INFORMACJA
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie informuje, że dnia
24 grudnia 2018 roku,  zostanie skrócony czas pracy urzędu.
 
Obsługa interesantów:
07:00  ÷ 10:30
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg uprzejmie informuje, iż w dniu 12 listopada 2018 roku tutejszy Urząd będzie nieczynny.
Powyższe wynika z ustawy z 7 listopada 2018 roku o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.z z 2018 roku, Poz. 2117)
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Rok 2017
 
                                                                          
 
 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.
 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1192F W M. OSTRZYCE
mająca na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwa ruchu pieszych
i kierujących pojazdami oraz krajobrazu wiejskiego na odcinku 982 mb
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN
mająca na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwa ruchu pieszych
i kierujących pojazdami oraz krajobrazu wiejskiego na odcinku 1,204 km
 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
 
Informacje:
W środę, 25 maja 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Waldemar Kotlarski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Stanisław Okopień oraz Skarbnik Powiatu Edyta Dwojak, a także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu zielonogórskiego podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
Dofinansowanie otrzymały dwie powiatowe inwestycje pn.:
 
     PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1192F W M. OSTRZYCE (gm. Trzebiechów)
 
 
 
     PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN (gm. Kargowa)
 
 
Więcej informacji o PROW można znaleźć na stornie: http://prow2014-2020.lubuskie.pl/
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rok 2016
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie uprzejmie informuje, iż w piątek 28 października 2016 r. od godziny 12:00 urząd będzie nieczynny.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2016 r. o godzinie 13:00 nastąpi uroczyste otwarcie zrealizowanej inwestycji pn.:
Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły -Łęgowo – Klępsk (etap III)
 
Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 % kosztów kwalifikowanych z Programu:  PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, którym zarządza  Wojewoda Lubuski. Udział finansowy w inwestycji ma również Gmina Sulechów
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do obejrzenia zdjęć z inwestycji  dotyczącej przebudowy dróg powiatowych nr 1201F, 1204F i 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (etap III), w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 1204F i 1203F (odcinek od km 2+400 do km 5+615).
 
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z budowy:
  1. Odcinek od Krężoł do Łęgowa
 
 
b. Obręb skrzyżowania w Łęgowie
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
 
Górzykowo 01.08.2016
 
Aktualności V:
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg uprzejmie informuje, że w okresie od 01.08.2016 do 30.09.2016 wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 1204F od Krężoł do Łęgowa. Utrudniena związane są z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F i 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (etap III). Przebudowa dróg powiatowych nr 1204F i 1203F (odcinek od km 2+400 do km 5+615)".
 
 
 
Aktualności IV:
Górzykowo, 22.07.2016
 
Czasowe utrudnienia w ruchu na „starym” moście w miejscowości Cigacice.
 
W dniu 26 lipca 2016 roku (wtorek) w godzinach 19.00-20.00 wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu na „starym” moście w miejscowości Cigacice w ciągu drogi powiatowej nr 1187F łączącej Zieloną Górę (sołectwo Zawada) z miejscowością Cigacice.
 
Utrudnienia będą spowodowane kręceniem filmu z przemarszu Orkiestry Dętej „Zastal” z Zielonej Góry po starym moście w Cigacicach. Przemarsz przez most będzie się odbywał 3-4 krotnie i będzie trwał jednorazowo około 10 minut. W trakcie przerw między przemarszami Policja kierująca ruchem i zabezpieczająca miejsce utrudnień będzie umożliwiała przejazd przez most w formie ruchu wahadłowego.
 
Most w Cigacicach został wybudowany przez „Fabrykę Budowy Mostów oraz Konstrukcji Stalowych Beuchelt & Co Zielona Góra na Śląsku” (późniejszy ZASTAL).
 
Zarządca drogi oraz organizatorzy przedsięwzięcia przepraszają wszystkich kierowców za czasowe utrudnienia w ruchu.
 
 
 
Aktualności III:
Górzykowo, 19.07.2016
 
W poniedziałek 18 lipca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce”, na które Powiat Zielonogórski dofinansowanie otrzymał z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)
 
Inwestycja realizowana będzie w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane zakończenie zadania to rok 2017.
 
 
Dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego są dostępne na stronie: 
http://bip.powiat-zielonogorski.pl/zamowienia_publiczne/11/84/Opracowanie_dokumentacji_projektowej_wykonanie_robot_budowlanych_pn__3A_Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_1192F_w_m__Ostrzyce/
 
 
 
Aktualności II:
 
 
W środę 25 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim, Zarząd Powiatu Zielonogórskiego oraz Skarbnik Powiatu podpisali umowy na dofinansowanie modernizacji dróg w naszym powiecie.
Powiat Zielonogórski otrzyma pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację dwóch dróg:
1)  w Gminie Trzebiechów – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce”
oraz                                                 
2) w Gminie Kargowa – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap III)”
 
Zgodnie z zawartymi umowami: pierwsza inwestycja realizowana będzie w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane zakończenie zadania to rok 2017.
 
Z kolei wykonanie drugiej inwestycji, zaplanowano w dwóch częściach:
I część w 2017 roku. Roboty budowlane będą realizowane od km3+500 do km 3+644;
II część w 2018 roku. Zaplanowano wykonanie zadanie w m. Karszyn, czyli od km 3+644 do km 4+704.
 
Powiat otrzyma zwrot poniesionych nakładów po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, w wysokości 63 % kosztów kwalifikowanych.
 
 
Dodatkowe informacje na stronie: 
http://powiat-zielonogo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 13:55:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Ochocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 14:04:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Kwaśna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-16 08:23:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18758 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »