Aktualności - Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Aktualności

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-12-10 13:55:13

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rok 2017
 
                                                                          
 
 
 
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn.
 
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1192F W M. OSTRZYCE
mająca na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwa ruchu pieszych
i kierujących pojazdami oraz krajobrazu wiejskiego na odcinku 982 mb
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN
mająca na celu poprawę jakości życia, bezpieczeństwa ruchu pieszych
i kierujących pojazdami oraz krajobrazu wiejskiego na odcinku 1,204 km
 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
 
Informacje:
W środę, 25 maja 2016 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski, Wicestarosta Waldemar Kotlarski, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Zielonogórskiego Stanisław Okopień oraz Skarbnik Powiatu Edyta Dwojak, a także burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu zielonogórskiego podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji drogowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
Dofinansowanie otrzymały dwie powiatowe inwestycje pn.:
 
     PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1192F W M. OSTRZYCE (gm. Trzebiechów)
 
 
 
     PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA – KARSZYN (gm. Kargowa)
 
 
Więcej informacji o PROW można znaleźć na stornie: http://prow2014-2020.lubuskie.pl/
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rok 2016
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie uprzejmie informuje, iż w piątek 28 października 2016 r. od godziny 12:00 urząd będzie nieczynny.
 
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie uprzejmie informuje, że w dniu 28 października 2016 r. o godzinie 13:00 nastąpi uroczyste otwarcie zrealizowanej inwestycji pn.:
Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły -Łęgowo – Klępsk (etap III)
 
Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie 50 % kosztów kwalifikowanych z Programu:  PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019, którym zarządza  Wojewoda Lubuski. Udział finansowy w inwestycji ma również Gmina Sulechów
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zaprasza do obejrzenia zdjęć z inwestycji  dotyczącej przebudowy dróg powiatowych nr 1201F, 1204F i 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (etap III), w zakresie przebudowy dróg powiatowych nr 1204F i 1203F (odcinek od km 2+400 do km 5+615).
 
Poniżej przedstawiamy zdjęcia z budowy:
  1. Odcinek od Krężoł do Łęgowa
 
 
b. Obręb skrzyżowania w Łęgowie
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 
 
 
Górzykowo 01.08.2016
 
Aktualności V:
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg uprzejmie informuje, że w okresie od 01.08.2016 do 30.09.2016 wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 1204F od Krężoł do Łęgowa. Utrudniena związane są z realizacją inwestycji pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F i 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk (etap III). Przebudowa dróg powiatowych nr 1204F i 1203F (odcinek od km 2+400 do km 5+615)".
 
 
 
Aktualności IV:
Górzykowo, 22.07.2016
 
Czasowe utrudnienia w ruchu na „starym” moście w miejscowości Cigacice.
 
W dniu 26 lipca 2016 roku (wtorek) w godzinach 19.00-20.00 wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu na „starym” moście w miejscowości Cigacice w ciągu drogi powiatowej nr 1187F łączącej Zieloną Górę (sołectwo Zawada) z miejscowością Cigacice.
 
Utrudnienia będą spowodowane kręceniem filmu z przemarszu Orkiestry Dętej „Zastal” z Zielonej Góry po starym moście w Cigacicach. Przemarsz przez most będzie się odbywał 3-4 krotnie i będzie trwał jednorazowo około 10 minut. W trakcie przerw między przemarszami Policja kierująca ruchem i zabezpieczająca miejsce utrudnień będzie umożliwiała przejazd przez most w formie ruchu wahadłowego.
 
Most w Cigacicach został wybudowany przez „Fabrykę Budowy Mostów oraz Konstrukcji Stalowych Beuchelt & Co Zielona Góra na Śląsku” (późniejszy ZASTAL).
 
Zarządca drogi oraz organizatorzy przedsięwzięcia przepraszają wszystkich kierowców za czasowe utrudnienia w ruchu.
 
 
 
Aktualności III:
Górzykowo, 19.07.2016
 
W poniedziałek 18 lipca br. został ogłoszony przetarg nieograniczony na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce”, na które Powiat Zielonogórski dofinansowanie otrzymał z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 – 2020 (Budowa lub modernizacja dróg lokalnych)
 
Inwestycja realizowana będzie w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane zakończenie zadania to rok 2017.
 
 
Dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego są dostępne na stronie: 
http://bip.powiat-zielonogorski.pl/zamowienia_publiczne/11/84/Opracowanie_dokumentacji_projektowej_wykonanie_robot_budowlanych_pn__3A_Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_1192F_w_m__Ostrzyce/
 
 
 
Aktualności II:
 
 
W środę 25 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim, Zarząd Powiatu Zielonogórskiego oraz Skarbnik Powiatu podpisali umowy na dofinansowanie modernizacji dróg w naszym powiecie.
Powiat Zielonogórski otrzyma pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na modernizację dwóch dróg:
1)  w Gminie Trzebiechów – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1192F w m. Ostrzyce”
oraz                                                 
2) w Gminie Kargowa – „Przebudowa drogi powiatowej nr 1189F na odcinku Kargowa – Karszyn (etap III)”
 
Zgodnie z zawartymi umowami: pierwsza inwestycja realizowana będzie w formie „zaprojektuj i wybuduj”. Planowane zakończenie zadania to rok 2017.
 
Z kolei wykonanie drugiej inwestycji, zaplanowano w dwóch częściach:
I część w 2017 roku. Roboty budowlane będą realizowane od km3+500 do km 3+644;
II część w 2018 roku. Zaplanowano wykonanie zadanie w m. Karszyn, czyli od km 3+644 do km 4+704.
 
Powiat otrzyma zwrot poniesionych nakładów po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji, w wysokości 63 % kosztów kwalifikowanych.
 
 
Dodatkowe informacje na stronie: 
http://powiat-zielonogorski.pl/pl/Powiat/Aktualnosci/Mamy-ponad-22-miliony-na-drogi-powiatowe-i-gminne
 
 
 
 
Aktualności I:
 
 
W Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim, Zarząd Powiatu Zielonogórskiego oraz Skarbnik Powiatu podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy dróg w naszym powiecie.
Powiat Zielonogórski otrzyma pieniądze z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
W ramach inwestycji wykonana będzie  Przebudowa dróg powiatowych nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły – Łęgowo - Klępsk (etap III). Przebudowa dróg powiatowych nr 1204F i 1203F (odcinek od km 2+400 do km 5+615).
 
Nadzór nad realizacją zadania pełnić będzie Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie.
 
W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony. Do PZZD wpłynęło 8 (słownie: osiem) ofert. W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Jest to firma BUDIMEX Spółka Akcyjna, 01-040 Warszawa, ul. Stawki 40.
 
Poniżej zdjęcia obrazujące stan drogi przed realizacją inwestycji.
 
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2015 rok
Aktualności I:
 
Górzykowo, 22.01.2015r.
 
Zachęcamy Państwa do składania ofert w prowadzonych postępowaniach: sprzedaży materiałów pochodzących z odzysku.
 
Informacje oraz formularz oferty dostępne są w: Menu Podmiotowe - Aktualności (rozwinięcie pod aktualnościami)
 
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
2014 rok
 
Aktualności V:
Górzykowo, 29.10.2014r.
  

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 listopada 2014 r. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg będzie nieczynny.
Jest to wynikiem obowiązującego prawa - pracowników do dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy dzień świąteczny wypada w sobotę. W roku 2014 w sobotę 1 listopada wypada święto: Wszystkich Świętych.
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 Aktualności IV:
 
Zachęcamy Państwa do składania ofert w prowadzonych postępowaniach: sprzedaży materiałów pochodzących z odzysku.
 
Informacje oraz formularz oferty dostępne są w: Menu Podmiotowe - Aktualności (rozwinięcie pod aktualnościami)
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Aktualności III:
 
 Górzykowo, dnia 15.04.2014 r.
 
Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 maja br. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg będzie nieczynny. Jest to wynikiem obowiązującego prawa pracowników do dodatkowego dnia wolnego w przypadku, gdy dzień świąteczny wypada w sobotę. W roku 2014 w sobotę wypada święto 3 Maja.
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Aktualności II:
 Górzykowo, dnia 15.04.2014 r.
 
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg uprzejmie informuje, że można składać wnioski na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1187F relacji Cigacice-Zawada pod umieszczenie tymczasowych stoisk handlowych.
Informujemy, że dostępnych jest 11 stanowisk o wymiarach 2 m x 2 m każde.
Ponadto zawiadamiamy, że w przypadku dużego zainteresowania wyznaczonymi tymczasowymi stoiskami handlowymi, zarządca drogi rozdzieli stanowiska pomiędzy wszystkich wnioskodawców, w myśl zasady nieutrudniania konkurencji.
 
 Druk wniosku na umieszczenie tymczasowego stanowiska handlowego można pobrać tutaj: 
 
 Zapraszamy!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Aktualności I:
Górzykowo, dnia 08.04.2014,
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg uprzejmie informuje, że dnia 09 kwietnia 2014 r. zakończona została procedura dot. sprzedaży materiałów pochodzących z odzysku:
 1. drewno pozyskane z wycinki gatunku TOPOLA - 130 mp 

<

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Stelmasik Data wytworzenia informacji: 2008-05-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Stelmasik Data wprowadzenia do BIP 2015-12-10 13:55:13
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Ochocki Data udostępnienia informacji: 2015-12-10 14:04:35
Osoba, która zmieniła informację: Monika Kwaśna Data ostatniej zmiany: 2017-08-22 11:59:00
Artykuł był wyświetlony: 13099 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu