ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zima 2008/2009

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEBIEGU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2008 – 2009

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

A. WSTĘP
Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymanie dróg zalicza się między innymi:
- usuwanie śniegu z dróg,
- usuwanie śliskości zimowej,
- prace porządkowe po sezonie zimowym

B. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE 2008/2009
Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2008/2009 objęto 305,143 km  prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej prowadzone będą  w zróżnicowanym zakresie. 
Na drogach powiatowych wprowadzono w sezonie zimowym 2008/2009 dwa standardy zimowego utrzymania:
• III standardem objęto – 26,44 km
• IV standardem objęto – 289,703 km

ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM
III standard
Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak  np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym  ponad 4%. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianiu na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie  nie przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.

IV standard
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone 
jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

C. ZABEZPIECZENIE SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWE
Sprzęt wraz z materiałami w całości wynajęty- obsługa kompleksowa
W ramach podpisanych umów na utrzymanie zimowe w sezonie zimowym 2008/2009 będą wykorzystane zestawy piaskarko – solarek wraz  z nośnikiem i pługami oraz materiałami (sól i piasek).
Informacje dotyczące zimowego utrzymanie dróg można uzyskać w:

Powiatowym Zielonogórskim Zarządzie Dróg z/s w Sulechowie
ul. Niepodległości 15, 66-100 Sulechów
tel.  068 385 95 06, fax. 068 385 95 07
 
 
D. WYKAZ DRÓG PRZEWIDZIANYCH DO ODŚNIEŻANIA
Ilość kilometrów dróg w poszczególnych Gminach przeznaczonych do odśnieżania:
Łączna ilość dróg w km w tym objęte zimowym utrzymaniem
                                  Łącznie           III standard      IV standard
 1. Zielona Góra          33,470               13,23 km            20,240 km
 2. Sulechów              61,814                13,21 km            48,604 km
 3. Trzebiechów         18,570                                          18,570 km
 4. Czerwieńsk           13,225                                          13,225 km
 5. Nowogród Bobrz.  70,780                                          70,780 km
 6. Świdnica                30,920                                          30,920 km
 7. Kargowa                23,274                                          23,274 km
 8. Babimost                24,440                                          24,440 km
 9. Bojadła                   17,330                                          17,330 km
10. Zabór                    22,320                                          22,320 km
   Razem:                  316,143                26,44 km       289,703 km
 
Wykaz dróg utrzymywanych w III standardzie
1. miasto Sulechów:  

ulice: 3801F Łochowska, 3803F Piaskowa, 1201F Poznańska, 3802F Niepodległości, 3804F Sportowa, 3805F Jana Pawła II, 1201F 31 Stycznia, 1201F Żwirki i Wigury do dr kr nr 3
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się
Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „BUDMIL”
66-002 Stary Kisielin ul. Dojazdowa 50
Tel 512 379 080 lub 603472803

2. Gmina  Sulechów i Gmina Zielona Góra:
Droga nr 1187 F Sulechów  - Cigacice – Zawada – Zielona Góra 
Droga nr 1071 F Zielona Góra – Ochla – Niwiska  
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się 
Zakład Usług Drogowych „BRUK - POL”
ul. Zielonogórska 10, Urzuty, 66-007 Niwiska
tel. 068/ 321-19-85, tel. kom. 0-603-869-863


Wykaz dróg utrzymywanych w IV standardzie
1. Gmina Zielona Góra    
1.droga nr 1176F Zawada - Krępa    
2.droga nr 1186F Zielona Góra – Krępa
3.droga nr 1053F Kiełpin - Jarogniewice   
4.droga nr 1175F Drzonków – Sucha – do drogi krajowej nr  3
5.droga nr 1050F Jeleniów    
6.droga nr 1029F od m. Zatonie do drogi   1051F  
7.droga nr 1051F do m. Ługi    
 
2. Gmina Sulechów      
1.Droga nr 1208F Buków- Kalsk       
2.droga nr 1201F Sulechów – Buków – Smardzewo  
3.droga nr 1203F Buków – Klępsk      
4.droga nr 1204F Karczyn – Łęgowo - Krężoły  
5.droga nr 1205F Brzezie - Pomorsko  
6.droga nr 1174F Mozów - Brzezie    
7.droga nr 1207F  Pomorsko – Kije    
8.droga nr 1198F Cigacice- Radowice
 
3. Gmina Zabór       
1.dr nr 1184F Droszków – Czarna – Dąbrowa  
2.dr nr 1029F Zabór – Czarna    
3.dr nr 1028F Otyń – Bobrowniki – Dąbrowa – Milsko  
4.dr nr 1185F Łaz – Przytok – Jany 

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gmin: Zielona Góra, Sulechów oraz Zabór zajmie się:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane „BUDMIL”
66-002 Stary Kisielin, ul. Dojazdowa 50
Tel. 0512 379 080 lub 0 603 472 803
 
4.Gmina Babimost
miasto         
1.ul. Dworcowa 2101F      
2.ul. Gagarina 2102F      
3.ul. Łąkowa 2103F      
4.ul. Młynisko 2105F      
5.ul. Ogrodowa 2106F  
6.ul. Poznańska 2107F   
7.ul. 1-go Maja 2104F     
8.ul. Żwirki i Wigury 2108F   
9.ul. Leśna 1194F      
 gmina
1.dr. nr 1193F Podmokle Małe – Laski – Nowe Kramsko  
2.dr. nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo                 
3.dr. nr 1194F Babimost – Podmokle Małe    
4.dr. nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32   
5.dr. nr 1196F Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska 

5. Gmina Czerwieńsk   
miasto        
1.ul. Cicha  2301F      
2.ul. Graniczna 2302F
3.ul. Zachodnia 2303F 
gmina
4.dr. nr 1147F Laski – Nietków     
5.dr. nr 1176F Leśniów W. – Leśniów M.     
6.dr. nr 1168F Sycowice – Podła Góra    
7.dr. nr 1144  Płoty – Zagórze       
 
6. Gmina Kargowa      
miasto
1.ul. Karszyńka 1189 F      
2.ul. Marchlewskiego 2801F     
3.ul. Piaskowa 2802 F      
4.ul. Przemysłowa 2803 F     
5.ul. Rynek 2804 F      
gmina
1.droga nr 1179F Nowy Jaromierz – Obra Dolna _ Nowa Obra 
2.droga nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo    
3.droga nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32  
4.droga nr 1192F Smolno – Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów 
5.droga nr 1189F Kargowa – Karszyn – gr. ZD   
6.droga nr 1022F Nowy Jaromierz – Uście – Kolsko   

7. Gmina Nowogród Bobrzański     
 miasto
1.ul. Generała Waltera 1140F      
2.ul. Rynek 3601 F    
3.ul. Kościuszki 3601F 
4.ul. 9-go Maja 1183F   
5.ul. Słowackiego 3601F
 gmina
1.dr nr 1140 F Łagoda i odc. Krzywa – Nowogród Bobrzański  
2.dr nr 1172 F odc. Bogaczów – Wysoka – Łagoda  
3.dr nr 1183 F Nowogród Bobrzański- Drągowina- Skibice  
4.dr nr 1074 F Niwiska- Urzuty       
5.dr nr 1173 F Nowogród Bobrzański- Białowice    
6.dr nr 1075 F Nowogród Bobrzański – Dobroszów M.  
7.dr nr 1071 F Niwiska – gr. Gminy      
8.dr nr 1071 F Niwiska – Przybymierz   
9.dr nr 1141 F Turów – Podgórzyce       

8. Gmina Świdnica  
1.droga nr 1181 F Wilkanowo – Buchałów - Koźla  
2.droga nr 1144 F Radomia - Drzonów      
3.droga nr 1178 F Świdnica – Grabowiec - Lipna 

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gmin: Babimost. Czerwieńsk, Kargowa, Nowogród Bobrzański oraz Świdnicazajmie się:
Zakład Usług Drogowych „BRUK - POL” 
ul. Zielonogórska 10, Urzuty, 66-007 Niwiska
tel. 068/ 321-19-85, tel. kom. 0-603-869-863


9. Gmina Bojadła      
1.dr. nr 1024F Lubięcin – Buczków – Pyrnik                               
2.dr. nr 1024F Bojadła – Bełcze                           
3.dr. nr 1189 F Siadcza – Klenica                        
4.dr. nr 1177 F Pyrnik – Młynkowo                       
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła zajmie się:
Urząd Gminy
ul. Sulechowska 35
66-130 Bojadła
Tel. 068/ 352-33-69

10. Gmina Trzebiechów 
1.dr nr 1198F Radowice – Podlegórz – Trzebiechów 
2.dr nr 1199FTrzebiechów  Głuchów – Górzykowo   
3.dr nr 1192F Smolno Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów  
4.dr nr 1200F Trzebiechów – Mieszkowo – Swarzynice 
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów zajmie się:
Urząd Gminy
ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
Tel. 068/ 351-41-22
 
Standardy zimowego utrzymania dróg

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 16:18:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Ochocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 16:18:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Ochocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-10 16:18:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
445 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »