ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zima 2010/2011

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEBIEGU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH  
W SEZONIE 2010 / 2011

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

A. WSTĘP
Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymanie dróg zalicza się między innymi:
- usuwanie śniegu z dróg,
- usuwanie śliskości zimowej,
- prace porządkowe po sezonie zimowym
B. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE 2010/2011
Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2010/2011 objęto 317,646 km. Są to prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, prowadzone one będą w zróżnicowanym zakresie. 
Zimowym utrzymaniem dróg objęto drogi o nawierzchni asfaltowej.
Na terenie Powiatu zielonogórskiego, znajduje się dziesięć gmin. Na terenie sześciu gmin – usługę zimowego utrzymania dróg realizować mają Gminy, które przejęły na siebie prowadzenie zadania własnego Powiatu, tj. zimowego utrzymania dróg i realizowania obowiązków zarządcy dróg powiatowych. Gminy, z którymi zostały zawarte porozumienia to: Babimost, Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański i Zabór, Bojadła  oraz Kargowa.
Z kolei na terenie pozostałych czterech gmin: Sulechów, Świdnica, Trzebiechów oraz Zielona Góra usługę zimowego utrzymania dróg realizować będą Wykonawcy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego. 
Dodać również należy, że Miasto i Gmina Sulechów podzielone są na dwa standardy utrzymania: miasto w III standardzie, a teren gminy w IV standardzie. Ponadto dwie najistotniejsze drogi na terenie powiatu: 1187F (Sulechów – Cigacice – Zawada - Zielona Góra) oraz 1071F (zielona Góra – Ochla – Niwiska) również utrzymywane będą w III standardzie. 
Na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 wprowadzono dwa standardy zimowego utrzymania, :
• III standardem objęto –       26,439 km
• IV standardem objęto –    291,207 km
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM 
III standard
Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianiu na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie  nie przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.
IV standard
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie powinien przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszczone są również przerwy w komunikacji do 8 godzin.
C. ZABEZPIECZENIE SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWE
Po ostatnim bardzo trudnym sezonie zimowym 2009/2010, Zarząd Powiatu Zielonogórskiego zdecydował o konieczności uzupełnienia i wzmocnienia zaplecza sprzętowego PZZD, dlatego też w bieżącym roku zakupiony został pług. Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zabezpieczył również na potrzeby odśnieżania dróg i chodników materiał, tj. mieszaninę piasku z solą. Powyższe ma znaczenie w szczególności do dróg nie ujętych w wykazie do odśnieżania oraz chodników. 
Z kolei w ramach podpisanych umów na utrzymanie zimowe w sezonie zimowym 2010/2011 będą wykorzystane zestawy piaskarko – solarek wraz z nośnikiem i pługami oraz materiałami (sól i piasek, solanka). Sprzęt wraz z materiałami jest w całości wykonawców realizujących usługę (obsługa kompleksowa).
Przebieg nad wykonywaniem usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego koordynuje jednostka organizacyjna:  
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg 
66-131 Cigacice, ul. Kolejowa 4
tel.  68 385 95 06, fax. 68 385 95 07 
e-mail:  www.bip.pzzd.zgo.pl

D. WYKAZ DRÓG PRZEWIDZIANYCH DO ODŚNIEŻANIA
Wykaz dróg utrzymywanych w III standardzie
1. miasto Sulechów:  
ulice: 3801F Łochowska, 3803F Piaskowa, 1201F Poznańska, 3802F Niepodległości, 3804F Sportowa, 3805F Jana Pawła II, 1201F 31 Stycznia, 1201F Żwirki i Wigury do dr kr nr 3
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się:
P.U. TRANS - SPRZĘT 
Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
.
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17
e-mail: 

2. Gmina  Sulechów i Gmina Zielona Góra:
Droga nr 1187 F Sulechów  - Cigacice – Zawada – Zielona Góra 
Droga nr 1071 F Zielona Góra – Ochla – Niwiska  
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się 
Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „BUDMIL”
66-002 Stary Kisielin ul. Dojazdowa 50

Tel. 512 379 080 lub 603 472 803
Informacji udziela Pan Ryszard Kifert
Wykaz dróg utrzymywanych w IV standardzie
1. Gmina Babimost
miasto                                                                           
1. ul. Dworcowa 2101F  
2. ul. Gagarina 2102F  
3. ul. Łąkowa 2103F  
4. ul. Młynisko 2105F  
5. ul. Ogrodowa 2106F  
6. ul. Poznańska 2107F  
7. ul. 1-go Maja 2104F  
8. ul. Żwirki i Wigury 2108F  
9. ul. Leśna 1194F  
gmina
1. dr. nr 1193F Podmokle Małe – Laski – Nowe Kramsko                                                                                                                                                                                                                                        2. dr. nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo                 
3. dr. nr 1194F Babimost – Podmokle Małe   
4. dr. nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32  
5. dr. nr 1196F Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska  
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost odpowiadać będzie:
Urząd Miejski w Babimoście
ul. Rynek 3, 66-110 Babimost
tel. 0-68 351 2034
fax 0-68 351 2028
e-mail: 
2. Gmina Bojadła         
1. dr. nr 1024F Lubięcin – Buczków – Pyrnik                                                                                                                                                                                                                                                                                  2. dr. nr 1024F Bojadła – Bełcze                                                     
3. dr. nr 1189 F Siadcza – Klenica                                                   
4. dr. nr 1177 F Pyrnik – Młynkowo                                               
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła odpowiada: 
Urząd Gminy
ul. Sulechowska 35, 66-130 Bojadła
Tel. 068/ 352-33-69
3. Gmina Czerwieńsk         
miasto        
1. ul. Cicha  2301F  
2. ul. Graniczna 2302F  
3. ul. Zachodnia 2303F  
gmina
4. dr. nr 1147F Laski – Nietków                                                                                                                                                                                                                           5. dr. nr 1176F Leśniów W. – Leśniów M.   
6. dr. nr 1168F Sycowice – Podła Góra  
7. dr. nr 1144  Płoty – Zagórze     
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk odpowiedzialny jest:
Urząd Gminy i Miasta w Czerwieńsku
ul. Rynek 25, 66-016 Czerwieńsk
tel.  68 327 80 41, fax  68 327 80 91
e-mail: 
4. Gmina Kargowa        
miasto
1. ul. Karszyńka 1189 F  
2. ul. Marchlewskiego 2801F  
3. ul. Piaskowa 2802 F  
4. ul. Przemysłowa 2803 F  
5. ul. Rynek 2804 F  
gmina
1. droga nr 1179F Nowy Jaromierz – Obra Dolna - Nowa Obra  
2. droga nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo  
3. droga nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32  
4. droga nr 1192F Smolno – Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów  
5. droga nr 1189F Kargowa – Karszyn – gr. ZD  
6. droga nr 1022F Nowy Jaromierz – Uście – Kolsko   
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa odpowiada:
Urząd Miejski 
ul. Rynek 33, 66 120 Kargowa
tel: 068 352 51 31, fax 068 352 50 29
e-mail: 
5. Gmina Nowogród Bobrzański 
miasto
1. ul. Generała Waltera 1140F  
2. ul. Rynek 3601 F 
3. ul. Kościuszki 3601F 
4. ul. 9-go Maja 1183F 
5. ul. Słowackiego 3601F 
 gmina
1. dr nr 1140 F Łagoda i odc. Krzywa – Nowogród Bobrzański 
2. dr nr 1172 F odc. Bogaczów – Wysoka – Łagoda 
3. dr nr 1183 F Nowogród Bobrzański- Drągowina- Skibice 
4. dr nr 1074 F Niwiska- Urzuty   
5. dr nr 1173 F Nowogród Bobrzański- Białowice   
6. dr nr 1075 F Nowogród Bobrzański – Dobroszów M.   
7. dr nr 1071 F Niwiska – gr. Gminy  
8. dr nr 1071 F Niwiska – Przybymierz  
9. dr nr  1141 F Turów – Podgórzyce   
10. dr nr 1182 F od m. Krzewiny do dr. kraj. nr 27   
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański odpowiada:
Urząd Miejski
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański
tel. 068/ 329 09 62, 321 60 83
e-mail:  www.nowogrodbobrz.pl
6. Gmina Sulechów 
1. Droga nr 1208F Buków- Kalsk        
2. droga nr 1201F Sulechów – Buków – Smardzewo   
3. droga nr 1203F Buków – Klępsk         
4. droga nr 1204F Karczyn – Łęgowo - Krężoły    
5. droga nr 1205F Brzezie - Pomorsko         
6. droga nr 1174F Mozów - Brzezie        
7. droga nr 1207F  Pomorsko – Kije       
8. droga nr 1198F Cigacice- Radowice           
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sulechów odpowiada 
Zakład Usług Drogowych „BRUK - POL” s.c.
ul. Zielonogórska 10, Urzuty
66-007 Niwiska

informacji udziela Pan Witold Różbicki
tel. 068/ 321-19-85, tel. kom. 0-603-869-863
7. Gmina Świdnica 
1. droga nr 1181 F Wilkanowo – Buchałów - Koźla 
2. droga nr 1144 F Radomia - Drzonów   
3. droga nr 1178 F Świdnica – Grabowiec - Lipna 
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica odpowiada:
Zakład Usług Drogowych „BRUK - POL” s.c.
ul. Zielonogórska 10, Urzuty

66-007 Niwiska
informacji udziela Pan Witold Różbicki
tel. 068/ 321-19-85, tel. kom. 0-603-869-863
8. Gmina Trzebiechów 
1. dr nr 1198F Radowice – Podlegórz – Trzebiechów  
2. dr nr 1199FTrzebiechów  Głuchów – Górzykowo  
3. dr nr 1192F Smolno Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów  
4. dr nr 1200F Trzebiechów – Mieszkowo – Swarzynice  
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów odpowiada:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Jan Płóciennik 
ul. Sulechowska 17, 66-132 Trzebiechów
, kraj/woj. lubuskie.
tel. 068/ 351 42 29, tel. kom. 0-605 607 148
e-mail: 
9. Gmina Zabór 
1. dr nr 1184F Droszków – Czarna – Dąbrowa  
2. dr nr 1029F Zabór – Czarna  
3. dr nr 1028F Otyń – Bobrowniki – Dąbrowa – Milsko  
4. dr nr 1185F Łaz – Przytok – Jany  
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Zabór zajmuje się:
Urząd Gminy
ul. Lipowa 15, 66-003 Zabór
tel. 068/ 321 83 00, fax 068 321 83 01
e-mail: www.gminazabor.pl
10. Gmina Zielona Góra 
1. droga nr 1176F Zawada - Krępa 
2. droga nr 1186F Zielona Góra – Krępa                 
3. droga nr 1053F Kiełpin - Jarogniewice 
4. droga nr 1175F Drzonków – Sucha – do drogi nr  
5. droga nr 1050F Jeleniów 
6. droga nr 1029F od m. Zatonie do drogi   1051F 
7. droga nr 1051F do m. Ługi 
 
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Zielona Góra zajmuje się:
Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „BUDMIL”
66-002 Stary Kisielin ul. Dojazdowa 50

Tel  512 -379-080 lub 603 472 803
 F. ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH
Jak informowaliśmy na wstępie niniejszej informacji, zimowe utrzymanie dróg powiatowych odbywa się wg dwóch standardów, tj. trzeciego oraz czwartego. Wykaz standardów: w załączniku  do pobrania
 
Standardy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 16:28:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Ochocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 16:28:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Ochocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-10 16:28:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »