ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zima 2011/2012

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEBIEGU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE 2011 / 2012


POWIAT ZIELONOGÓRSKI


A. WSTĘP
Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymanie dróg zalicza się między innymi:
-    usuwanie śniegu z dróg,
-    usuwanie śliskości zimowej,
-    prace porządkowe po sezonie zimowym

B. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE 2011/2012
Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2011/2012 objęto 324,746 km. Są to prace polegające 
na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, prowadzone one będą w zróżnicowanym zakresie. 
Zimowym utrzymaniem dróg objęto drogi o nawierzchni asfaltowej.
Na terenie Powiatu zielonogórskiego, znajduje się dziesięć gmin. Na terenie sześciu gmin – usługę zimowego utrzymania dróg realizować mają Gminy, które przejęły na siebie prowadzenie zadania własnego Powiatu, tj. zimowego utrzymania dróg i realizowania obowiązków zarządcy dróg powiatowych. Gminy, z którymi zostały zawarte już porozumienia to: Babimost, Bojadła, Kargowa,  Nowogród Bobrzański, Czerwieńsk, Zabór. Z kolei na terenie pozostałych czterech gmin: Sulechów, Świdnica, Trzebiechów oraz Zielona Góra usługę zimowego utrzymania dróg realizować będą Wykonawcy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego.

Dodać również należy, że Miasto i Gmina Sulechów podzielone są na dwa standardy utrzymania: miasto w III standardzie, a teren gminy w IV standardzie. Ponadto dwie najistotniejsze drogi na terenie powiatu: 1187F (Sulechów – Cigacice – Zawada - Zielona Góra) oraz 1071F (zielona Góra – Ochla – Niwiska) również utrzymywane będą w III standardzie. 
Na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 wprowadzono dwa standardy zimowego utrzymania, :
•    III standardem objęto –       31,209 km
•    IV standardem objęto –    293,537 km
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM 
III standard
Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianiu na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie  nie przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.
IV standard
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone 
jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin. 

C. ZABEZPIECZENIE SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWE
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zabezpieczył również na potrzeby odśnieżania dróg 
i chodników materiał, tj. mieszaninę piasku z solą. Powyższe ma znaczenie 
w szczególności do dróg nie ujętych w wykazie do odśnieżania oraz chodników. PZZD jest również w posiadaniu. Ponadto na lemiesz do równiarki zakupiono specjalne gumy, które ułatwią usuwanie śniegu i zlodowaceń z dróg utrzymywanych przez PZZD. 
Z kolei w ramach podpisanych umów na utrzymanie zimowe w sezonie zimowym 2011/2012 będą wykorzystane zestawy piaskarko – solarek wraz z nośnikiem i pługami oraz materiałami 
(sól i piasek, solanka). Sprzęt wraz z materiałami jest w całości wykonawców realizujących usługę (obsługa kompleksowa).

Przebieg nad wykonywaniem usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego koordynuje jednostka organizacyjna:  
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg 
66-131 Cigacice, ul. Kolejowa 4
tel.  68 385 95 06, fax. 68 385 95 07 
e-mail: , www.bip.pzzd.zgo.pl


D. WYKAZ DRÓG PRZEWIDZIANYCH DO ODŚNIEŻANIA
Wykaz dróg utrzymywanych w III standardzie
1.    miasto Sulechów:  
ulice: 3801F Łochowska, 3803F Piaskowa, 1201F Poznańska, 3802F Niepodległości, 3804F Sportowa, 3805F Jana Pawła II, 1201F 31 Stycznia, 1201F Żwirki i Wigury do dr kr nr 3
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się:
P.U. TRANS - SPRZĘT 
Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie.
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17
e-mail:2.    Gmina  Sulechów, Gmina Zielona Góra i Gmina Nowogród Bobrzański 
Droga nr 1187 F Sulechów  - Zawada                                                            
Droga nr 1187F Zielona Góra – Zawada                                                           
Droga nr 1071 F Zielona Góra – Ochla – Jeleniów – Pielice – Niwiska
(do drogi wojewódzkiej nr 290)                                                                
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się 
Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „BUDMIL”
66-002 Stary Kisielin ul. Dojazdowa 50
Tel. 512 379 080 lub 603 472 803
Informacji udziela Pan Ryszard Kifert
 Wykaz dróg utrzymywanych w IV standardzie

1. Gmina Babimost
miasto         
1.    ul. Dworcowa 2101F        
2.    ul. Gagarina 2102F        
3.    ul. Łąkowa 2103F        
4.    ul. Młynisko 2105F        
5.    ul. Ogrodowa 2106F        
6.    ul. Poznańska 2107F        
7.    ul. 1-go Maja 2104F        
8.    ul. Żwirki i Wigury 2108F    
9.    ul. Leśna 1194F    
gmina
1.    dr. nr 1193F Podmokle Małe – Laski – Nowe Kramsko                                                                                                                                                                                                                              2.    dr. nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo 
3.    dr. nr 1194F Babimost – Podmokle Małe    
4.    dr. nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32   
5.    dr. nr 1196F Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost odpowiadać będzie:

Zakład Usług Rolniczych Trocholepszy Józef
Podmolke Małe 68 
66-110 Babimost 
tel. 68 351 30 12


2. Gmina Bojadła                                 
1.    dr. nr 1024F Lubięcin – Buczków – Syrnik                                     
2.    dr. nr 1024F Bojadła – Bełcze 
3.    dr. nr 1189 F Siadcza – Klenica
4.    dr. nr 1177 F Pyrnik – Młynkowo
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła odpowiadać będzie:
Ochotnicza Straż Pożarna Bojadła
Ochotnicza Straż Pożarna Klenica 
3. Gmina Czerwieńsk     
miasto              
1.    ul. Cicha  2301F
2.    ul. Graniczna 2302F    
3.    ul. Zachodnia 2303F    
gmina
4.    dr. nr 1147F Laski – Nietków
5.    dr. nr 1176F Leśniów W. – Leśniów M.
6.    dr. nr 1168F Sycowice – Podła Góra
7.    dr. nr 1144  Płoty – Zagórze   
8.    dr. nr 1176F ul. Sadowa w m. Ploty  
9.    dr. nr 1176F Płoty – Sudoł (m. In. ul. Dębowa w Płotach)
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk odpowiedzialny jest:

Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego „POMAK”  Sp. z o.o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk4. Gmina Kargowa    
miasto
1.    ul. Karszyńka 1189 F        
2.    ul. Marchlewskiego 2801F        
3.    ul. Piaskowa 2802 F        
4.    ul. Przemysłowa 2803 F        
5.    ul. Rynek 2804 F        
gmina
1.    droga nr 1179F Nowy Jaromierz – Obra Dolna - Nowa Obra        
2.    droga nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo    
3.    droga nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32    
4.    droga nr 1192F Smolno – Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów    
5.    droga nr 1189F Kargowa – Karszyn – gr. ZD
6.      droga nr 1022F Nowy Jaromierz – Uście – Kolsko 

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa odpowiadać będzie:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul. Przemysłowa 4
66-120 Kargowa 
tel. 68 352 50 60
5. Gmina Nowogród Bobrzański    
miasto
1.    ul. Generała Waltera 1140F     
2.    ul. Rynek 3601 F    
3.    ul. Kościuszki 3601F    
4.    ul. 9-go Maja 1183F    
5.    ul. Słowackiego 3601F    
    gmina
1.    dr nr 1140 F Łagoda i odc. Krzywa – Nowogród Bobrzański
2.    dr nr 1172 F odc. Bogaczów – Wysoka – Łagoda    
3.    dr nr 1183 F Nowogród Bobrzański- Drągowina- Skibice    
4.    dr nr 1074 F Niwiska- Urzuty     
5.    dr nr 1173 F Nowogród Bobrzański- Białowice      
6.    dr nr 1075 F Nowogród Bobrzański – Dobroszów M.      
7.    dr nr 1071 F Niwiska – Przybymierz    
8.    dr nr  1141 F Turów – Podgórzyce
9.    dr nr 1182 F od m. Krzewiny do dr. kraj. nr 27

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański odpowiadać będzie
Urząd Miejski
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański
tel. 068/ 329 09 62, 321 60 83
e-mail: , www.nowogrodbobrz.pl


6. Gmina Sulechów    
1.    Droga nr 1208F Buków- Kalsk    
2.    droga nr 1201F Sulechów – Buków – Smardzewo
3.    droga nr 1203F Buków – Klępsk    
4.    droga nr 1204F Karczyn – Łęgowo - Krężoły
5.    droga nr 1205F Brzezie - Pomorsko
6.    droga nr 1174F Mozów - Brzezie    
7.    droga nr 1207F  Pomorsko – Kije    
8.    droga nr 1198F Cigacice- Radowice  
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sulechów odpowiadać będzie
P.U. TRANS - SPRZĘT 
Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie.
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17
e-mail:
7. Gmina Świdnica   
1.    droga nr 1181 F Wilkanowo – Buchałów – Koźla       
2.    dr. nr 1180F Kożla (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1181F do końca miejscowości Kożla)    
3.    droga nr 1144 F Radomia - Drzonów    
4.    droga nr 1178 F Świdnica – Grabowiec - Lipna
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica odpowiadać będzie
Zakład Usług Drogowych „BRUK - POL” s.c.
ul. Zielonogórska 10, Urzuty
66-007 Niwiska
informacji udziela Pan Witold Różbicki
tel. 068/ 321-19-85, tel. kom. 0-603-869-863


8. Gmina Trzebiechów   
1.    dr nr 1198F Radowice – Podlegórz – Trzebiechów  
2.    dr nr 1199FTrzebiechów  Głuchów – Górzykowo
3.    dr nr 1192F Smolno Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów  
4.    dr nr 1200F Trzebiechów – Mieszkowo – Swarzynice  

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów odpowiadać będzie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Jan Płóciennik 
ul. Sulechowska 17, 66-132 Trzebiechów, kraj/woj. lubuskie.
tel. 068/ 351 42 29, tel. kom. 0-605 607 148
e-mail:
 
9. Gmina Zabór    
1.    dr nr 1184F Droszków – Czarna – Dąbrowa    
2.    dr nr 1029F Zabór – Czarna    
3.    dr nr 1028F Otyń – Bobrowniki – Dąbrowa – Milsko
4.    dr nr 1185F Łaz – Przytok – Jany
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Zabór zajmie się:
Zakład Usług Komunalnych
ul. Lipowa 15
66-003 Zabór
tel. 68 321 83 12


10. Gmina Zielona Góra    
1.    droga nr 1176F Zawada - Krępa    
2.    droga nr 1186F Zielona Góra – Krępa    
3.    droga nr 1053F Kiełpin - Jarogniewice    
4.    droga nr 1175F Drzonków – Sucha – do drogi nr     
5.    droga nr 1050F Jeleniów    
6.    droga nr 1029F od m. Zatonie do drogi   1051F    
7.    droga nr 1051F do m. Ługi
 
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Zielona Góra zajmie się:
Zakład Usług Drogowych „BRUK - POL” s.c.
ul. Zielonogórska 10, Urzuty
66-007 Niwiska
informacji udziela Pan Witold Różbicki
tel. 068/ 321-19-85, tel. kom. 0-603-869-863
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 16:32:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Ochocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 16:32:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Ochocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-10 15:32:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »