ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zima 2012/2013

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA O PLANOWANYM PRZEBIEGU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH
W SEZONIE 2012 / 2013


POWIAT ZIELONOGÓRSKI


A. WSTĘP
Zimowe utrzymania dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu. Do zimowego utrzymanie dróg zalicza się między innymi:
-    usuwanie śniegu z dróg,
-    usuwanie śliskości zimowej,
-    prace porządkowe po sezonie zimowym.


B. ZASADY PROWADZENIA PRAC ZIMOWEGO UTRZYMANIA NA DROGACH POWIATOWYCH W SEZONIE 2012/2013
Zimowym utrzymaniem dróg w sezonie 2012/2013 objęto 329,191 km. Jest to wzrost o 4,445 km. Są to prace polegające na odśnieżaniu i zwalczaniu śliskości zimowej, prowadzone one będą w zróżnicowanym zakresie. Zimowym utrzymaniem dróg objęto drogi o nawierzchni asfaltowej, a także drogi o nawierzchni gruntowej.
Na terenie Powiatu zielonogórskiego, znajduje się dziesięć gmin. Na terenie sześciu gmin – usługę zimowego utrzymania dróg realizować mają Gminy, które przejęły na siebie prowadzenie zadania własnego Powiatu, tj. zimowego utrzymania dróg i realizowania obowiązków zarządcy dróg powiatowych. Gminy, z którymi zostały zawarte już porozumienia to: Bojadła, Kargowa, Czerwieńsk, Zabór oraz z Gminą Babimost i Nowogród Bobrzański.
Z kolei na terenie pozostałych czterech gmin: Sulechów, Świdnica, Trzebiechów oraz Zielona Góra usługę zimowego utrzymania dróg realizować będą Wykonawcy wyłonieni w drodze postępowania przetargowego.
Dodać również należy, że Miasto i Gmina Sulechów podzielone są na dwa standardy utrzymania: miasto w III standardzie, a teren gminy w IV standardzie. Ponadto dwie najistotniejsze drogi na terenie powiatu: 1187F (Sulechów – Cigacice – Zawada - Zielona Góra) oraz 1071F (Zielona Góra – Ochla –  Jeleniów - Niwiska) również utrzymywane będą w III standardzie.
Na drogach powiatowych w sezonie zimowym 2012/2013 obowiązują dwa standardy zimowego utrzymania, :
•    III standardem objęto –      31,209 km
•    IV standardem objęto –    297,982 km
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH W POWIECIE ZIELONOGÓRSKIM 
III standard
Jezdnia odśnieżona na całej długości i szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie tylko wyznaczonych miejsc, takich jak np. skrzyżowania z innymi drogami i liniami kolejowymi, przystanki komunikacyjne, odcinki dróg o pochyleniu podłużnym ponad 4%. Zakładany czas odśnieżania drogi nie może przekraczać 6 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianiu na jezdni lokalnych zasp i „języków” śniegu utrudniających ruch pojazdów. Zwalczanie śliskości prowadzone jest przez posypywanie wyznaczonych miejsc w czasie  nie przekraczającym 6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość.
IV standard
Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Zwalczanie śliskości prowadzone 
jest przez posypywanie na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Zakładany czas odśnieżania nie może przekraczać 8 godzin po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawianie na jezdni zajeżdżonego śniegu i „języków” lodowych utrudniających ruch. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin.

C. ZABEZPIECZENIE SPRZĘTOWO-MATERIAŁOWE
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg zabezpieczył również na potrzeby odśnieżania dróg i chodników materiał, tj. mieszaninę piasku z solą. Powyższe ma znaczeniew szczególności do dróg nieujętych w wykazie do odśnieżania oraz chodników. PZZD jest również w posiadaniu pługu. Ponadto na lemiesz do równiarki jednostka posiada specjalne gumy, które ułatwią usuwanie śniegu i zlodowaceń z dróg utrzymywanych przez PZZD.
Z kolei w ramach podpisanych umów na utrzymanie zimowe w sezonie zimowym 2012/2013 będą wykorzystane zestawy piaskarko – solarek wraz z nośnikiem i pługami oraz materiałami (sól i piasek – w IV standardzie, solanka – w III standardzie). Sprzęt wraz z materiałami jest w całości Wykonawców realizujących usługę (obsługa kompleksowa).
 
Przebieg nad wykonywaniem usługi zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego koordynuje jednostka organizacyjna:  

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg 
66-100 Sulechów, Górzykowo 1
tel.  68 385 95 06, fax. 68 385 95 07 
e-mail: , www.bip.pzzd.zgo.pl
 D. WYKAZ DRÓG PRZEWIDZIANYCH DO ODŚNIEŻANIA
Wykaz dróg utrzymywanych w III standardzie


1.    miasto Sulechów:  
ulice: 3801F Łochowska, 3803F Piaskowa, 1201F Poznańska, 3802F Niepodległości, 3804F Sportowa, 3805F Jana Pawła II, 1201F 31 Stycznia, 1201F Żwirki i Wigury do dr kr nr 3

Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się:
P.U. TRANS - SPRZĘT 
ul. Łochowska 2, 66-100 Sulechów, kraj/woj. lubuskie
Tel  68/ 385 29 26, 68/ 385 20 17, e-mail:


2.    Gmina  Sulechów, Gmina Zielona Góra i Gmina Nowogród Bobrzański
Gmina  Sulechów, Gmina Zielona Góra i Gmina Nowogród Bobrzański
Droga nr 1187 F Sulechów  - Zawada                                                               
Droga nr 1187F Zielona Góra – Zawada                                                           
Droga nr 1071 F Zielona Góra – Ochla – Jeleniów – Pielice – Niwiska
(do drogi wojewódzkiej nr 290)                                                                  
Zimowym utrzymaniem w/w dróg zajmie się 
Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „BUDMIL”
66-002 Stary Kisielin ul. Dojazdowa 50
Tel. 512 379 080 lub 
68 329 92 93
Informacji udziela Pan Ryszard Kifert

Wykaz dróg utrzymywanych w IV standardzie

1. Gmina Babimost
miasto                                                                                    
1.    ul. Dworcowa 2101F        
2.    ul. Gagarina 2102F        
3.    ul. Łąkowa 2103F        
4.    ul. Młynisko 2105F        
5.    ul. Ogrodowa 2106F        
6.    ul. Poznańska 2107F        
7.    ul. 1-go Maja 2104F        
8.    ul. Żwirki i Wigury 2108F        
9.    ul. Leśna 1194F        
gmina
1.    dr. nr 1193F Podmokle Małe – Laski – Nowe Kramsko                                                                                                                                                                                                                                       2.    dr. nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo                       
3.    dr. nr 1194F Babimost – Podmokle Małe         
4.    dr. nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32        
5.    dr. nr 1196F Podmokle Wielkie – Nowa Wieś Zbąska        
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Babimost zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
Urząd Miejski
66-110 Babimost, ul. Rynek 3
Pan Mirosław Dec, tel. 669 070 400

2. Gmina Bojadła                                 
1.    dr. nr 1024F Lubięcin – Buczków – Pyrnik                                                                                                                                                                                                                                                                            
2.    dr. nr 1024F Bojadła – Bełcze                                                           
3.    dr. nr 1189 F Siadcza – Klenica                                                         
4.    dr. nr 1177 F Pyrnik – Młynkowo                                                     
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Bojadła zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
Urząd Gminy
66-130 Bojadła, ul. Sulechowska 35
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami geodezji i dróg
Tadeusz  Cygański, tel. tel. 352 33 32 w. 463. Gmina Czerwieńsk                                 
miasto              
1.    ul. Cicha  2301F        
2.    ul. Graniczna 2302F        
3.    ul. Zachodnia 2303F        

gmina
4.    dr. nr 1147F Laski – Nietków                                                                                                                                                                                                                          
5.    dr. nr 1168F Sycowice – Podła Góra        
6.    dr. nr 1144  Płoty – Zagórze                                                                
7.    dr. nr 1176F ul. Sadowa w m. Ploty                                                     
8.    dr. nr 1176F Płoty – Sudoł (m. in. ul. Dębowa w Płotach)         
9.    dr. nr 1176F Sudoł – Leśniów Wielki                                                    
10.    dr. nr 1176F Leśniów W. – Leśniów M.         
  
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwieńsk zgodnie z informacją uzyskaną od pracowników Urzędu Gminy i Miasta odpowiadać będzie:
Przedsiębiorstwo Obsługi Mienia Komunalnego „POMAK”  Sp. z o.o.
66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2
Tomasz Frąckowiak
tel. 68 327 85 62
4. Gmina Kargowa                                
miasto
1.    ul. Karszyńka 1189 F        
2.    ul. Marchlewskiego 2801F        
3.    ul. Piaskowa 2802 F        
4.    ul. Przemysłowa 2803 F        
5.    ul. Rynek 2804 F        
gmina
1.    droga nr 1179F Nowy Jaromierz – Obra Dolna - Nowa Obra        
2.    droga nr 1190F Nowe Kramsko - Wojnowo        
3.    droga nr 1191F Kolesin – Wojnowo – do dr kr nr 32        
4.    droga nr 1192F Smolno – Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów        
5.    droga nr 1189F Kargowa – Karszyn – gr. ZD        
6.   droga nr 1022F Nowy Jaromierz – Uście – Kolsko         

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kargowa zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
Urząd Miejski
64-120 Kargowa, ul. Rynek 33
Pan Roman Leszczyński
tel. 62 352 51 31
5. Gmina Nowogród Bobrzański 
miasto
1.    ul. Generała Waltera 1140F     
2.    ul. Rynek 3601 F    
3.    ul. Kościuszki 3601F    
4.    ul. 9-go Maja 1183F    
5.    ul. Słowackiego 3601F    
    gmina
1.    dr nr 1140 F Łagoda i odc. Krzywa – Nowogród Bobrzański    
2.    dr nr 1172 F odc. Bogaczów – Wysoka – Łagoda    
3.    dr nr 1183 F Nowogród Bobrzański- Drągowina- Skibice    
4.    dr nr 1074 F Niwiska- Urzuty     
5.    dr nr 1173 F Nowogród Bobrzański- Białowice      
6.    dr nr 1075 F Nowogród Bobrzański – Dobroszów M.      
7.    dr nr 1071 F Niwiska – Przybymierz    
8.    dr nr  1141 F Turów – Podgórzyce      
9.    dr nr 1182 F od m. Krzewiny do dr. kraj. nr 27    

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowogród Bobrzański zgodnie z zawartym porozumieniem odpowiadać będzie:
Urząd Miejski
ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański
tel. 068/ 329 09 62, 321 60 83
e-mail: , www.nowogrodbobrz.pl
6. Gmina Sulechów    
1.    Droga nr 1208F Buków- Kalsk (od skrzyżowania w lewo)            
2.    droga nr 1201F Buków – Smardzewo (od skrzyżowania w prawo)                                                                          
3.    droga nr 1201F, 1203F Sulechów - Buków                       
4.    droga nr 1203F Buków – Klępsk 
- od skrzyżowania drogi Sulechów – Buków do skrzyżowania w Łęgowie 
- od skrzyżowania Łęgowo, Karczyn, Klępsk – w prawo w kierunku 
na Klępsk do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 304            
5.    droga nr 1203F, 1204F Krężoły – Łęgowo – Karczyn       
6.    drogi nr 1206F, 1207F, 1174F, 1205F Kije – Pomorsko (od skrzyżowania drogą wojewódzką nr 277 przez Szabliska, Brzezie Pomorskie do drogi ojewódzkiej nr 278)                                                                                      
7.    droga nr 1206F Kije  (nawierzchnia brukowa)                                                
8.    droga nr 1206F Kije ( w kierunku Łochowo)                                                  
9.    droga nr 1198F Górki Małe – Cigacice – Górzykowo:
- od firmy ROCKWOOL do skrzyżowania z ul. Sulechowską                         
- od ul. Akacjowej (skrzyżowanie z ul. Sulechowską) w Cigacicach do skrzyżowania w kierunku na Głuchów                                                           
  
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Sulechów odpowiadać będzie
Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „BUDMIL”
66-002 Stary Kisielin ul. Dojazdowa 50
Tel. 512 379 080 lub 68 329 92 93
Informacji udziela Pan Ryszard Kifert 
7. Gmina Świdnica    
1.    droga nr 1181 F Wilkanowo – Buchałów – Koźla      
2.    dr. nr 1180F Kożla (od skrzyżowania z drogą powiatową 
nr 1181F do końca miejscowości Kożla)
3.    droga nr 1144 F Radomia - Drzonów      
4.    droga nr 1178 F Świdnica – Grabowiec - Lipna
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Świdnica odpowiadać będzie
Zakład Usług Drogowych „BRUK - POL” s.c.
66-007 Niwiska, Urzuty ul. Zielonogórska 10, 
informacji udziela Pan Witold Różbicki
tel. 068/ 321-19-85, tel. kom. 0-603-869-863

8. Gmina Trzebiechów
1.    dr nr 1198F Radowice – Podlegórz – Trzebiechów        
2.    dr nr 1199FTrzebiechów  Głuchów – Górzykowo        
3.    dr nr 1192F Smolno Wielkie – Ostrzyce – Trzebiechów    
4.    dr nr 1200F Trzebiechów – Mieszkowo – Swarzynice    
Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebiechów odpowiadać będzie:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Jan Płóciennik 
ul. Sulechowska 17, 66-132 Trzebiechów, kraj/woj. lubuskie.
tel. 068/ 351 42 29, tel. kom. 0-605 607 148, e-mail:
9. Gmina Zabór    
1.    dr nr 1184F Droszków – Czarna – Dąbrowa
2.    dr nr 1029F Zabór – Czarna    
3.    dr nr 1028F Otyń – Bobrowniki – Dąbrowa – Milsko
4.    dr nr 1185F Łaz – Przytok – Jany    
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Zabór zgodnie z informacją uzyskaną od pracowników Urzędu Gminy odpowiadać będzie:
Zakład Usług Komunalnych
66-003 Zabór, ul. Lipowa 15
tel. 68 321 83 12
10. Gmina Zielona Góra    
1.    droga nr 1176F Zawada - Krępa    
2.    droga nr 1186F Zielona Góra – Krępa  
3.    droga nr 1053F Kiełpin - Jarogniewice
4.    droga nr 1175F Drzonków – Sucha – do drogi nr     
5.    droga nr 1050F Jeleniów    
6.    droga nr 1029F od m. Zatonie do drogi   1051F    
7.    droga nr 1051F do m. Ługi
 
Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie Gminy Zielona Góra zajmie się:
Zakład Usług Drogowych „BRUK - POL” s.c.
66-007 Niwiska, Urzuty ul. Zielonogórska 10
informacji udziela Pan Witold Różbicki
tel. 068/ 321-19-85, tel. kom. 0-603-869-863                                                                                                                 
   


Prosimy pamiętać, 

że akcja zimowa ma na celu łagodzenie skutków zimy, a nie ich całkowite usuwanie.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg w Górzykowie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Stelmasik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Stelmasik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-12-10 16:35:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Ochocki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-12-10 16:35:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Ochocki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-12-10 16:35:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »