ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds. administracyjnych oraz zamówień publicznych

Miejsce pracy: Regionalne Centrum Animacji Kultury ul. Kościelna 2 65-001 Zielona Góra

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dział administracji i realizacji imprez

Data udostępnienia: 2018-06-05

Ogłoszono dnia: 2018-06-05 przez admin

Termin składania dokumentów: 2018-06-15 12:00:00

Nr ogłoszenia: 1

Zlecający: Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe minimum 3 lat na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych  oraz  zamówień publicznych.
 3. Mile widziane doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych.
 4. Pożądane kompetencje: komunikatywność, samodzielność, dążenie do rezultatu, umiejętność analitycznego myślenia, sporządzania pism.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego  w tym zamówień do 30 000 EURO
 2. Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie przygotowania  i przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych, w szczególności zamówień do 30 000 EURO.
 3. Opracowanie dokumentacji ofertowej w odpowiedzi na ogłoszenia przetargowe oraz zapytania ofertowe.
 4. Opracowywanie wzorów umów na zamówienia publiczne oraz SIWZ, jak również zapytań ofertowych przy zamówieniach do 30 000 EURO.
 5. Udział w pracach komisji przetargowej.
 6. Prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zamówienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.).
 7. Ocena składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz dokumentacji dotyczącej zamówień do 30 000 EURO).
 8. Prowadzenie rejestru postępowań i obowiązującej sprawozdawczości.
 9. Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.
 10. Doradztwo i udzielanie niezbędnych informacji pracownikom Instytucji w zakresie stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz zamówień do 30 000 EURO.
 11. Monitorowanie wprowadzanych zmian ustawowych i analiza  wpływu tych zmian na regulacje wewnętrzne obowiązujące w Instytucji, w tym bieżące dostosowanie regulacji wewnętrznych do znowelizowanych przepisów prawa.
 12. Analiza corocznego zestawienia wydatków Instytucji w kontekście stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 13. Opracowanie i przekazanie do archiwizowania całości dokumentacji wynikającej ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 14. Prowadzenie pełnej sprawozdawczości nałożonej obowiązującymi przepisami prawa w powyższym zakresie.
 15. Wykonywanie dodatkowych poleceń przełożonych w zakresie obowiązków Zamawiającego wynikających z ustawy Prawo Zamówień Publicznych i innych dodatkowych poleceń  odpowiednio do posiadanych kwalifikacji.
 16. Prowadzenie gospodarki transportowej: rozliczanie kart drogowych.
 17. Prowadzenie ewidencji wyjazdów pracowników Instytucji samochodami służbowymi.
 18. Odpowiedzialność, organizowanie i prowadzenie zaopatrzenia Instytucji .
 19. Odpowiedzialność i nadzór nad celowym wykorzystaniem służbowych połączeń.
 20. Współdziałanie z innymi pracownikami Instytucji w ramach zespołów realizacyjnych powoływanych zgodnie z bieżącymi potrzebami.
 21. Prowadzenie archiwum zakładowego.
 22. Współpraca przy sporządzaniu umów o współrealizacji imprez lub umów dotyczących realizacji wydarzeń kulturalnych.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

pełny etat

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV. Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Sienkiewicza 11 (siedziba tymczasowa: ul. Kościelna 2) , w celu procesu rekrutacji.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie ich poprawiania.”
 
 1. List motywacyjny
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-06-15 12:00:00
b. Sposób:
Ofertę pracy zawierającą wymagane dokumenty opatrzoną dopiskiem „Specjalista
ds. administracyjnych oraz zamówień publicznych”
prosimy składać w terminie do dnia 15.06.2018r.
c. Miejsce:
Tymczasowa siedziba Instytucji – ul. Kościelna 2, 65-001 Zielona Góra.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Regionalne Centrum Animacji Kultury
Osoba, która wytworzyla informację: admin Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: admin Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 13:16:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 13:16:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 13:19:46
Artykuł był wyświetlony: 133 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalne Centrum Animacji Kultury
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu