ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Regionalne Centrum Animacji Kultury
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 6/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 6/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze - Ochli

Miejsce pracy: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli, ul. Ochla - Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

Wymiar etatu: Pełny

Ilość etatów: 1

Wydział: Dyrekcja

Data udostępnienia: 2019-09-11

Ogłoszono dnia: 2019-09-11 08:08:48 przez Monika Rostowska

Termin składania dokumentów: 2019-10-11 00:00:00

Nr ogłoszenia: 6/2019

Zlecający: Zarząd Województwa Lubuskiego

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Kandydaci przystępujący do konkursu winni spełniać następujące kryteria:
1) wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 5-letni staż pracy, w tym minimum 3 lata na stanowisku kierowniczym,
3) stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska kierowniczego,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) korzystanie z pełni praw publicznych oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
6) obywatelstwo polskie,
7) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440).

V. Wymagane dokumenty:

Wnioski składane przez kandydatów muszą zawierać:
 1. podpisaną deklarację przystąpienia do konkursu zawierającą motywację kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli,
 2. opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu pisemną koncepcję funkcjonowania (programową, organizacyjną i finansową) Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli, na okres obejmujący 5 kolejnych lat począwszy od 1 stycznia 2020 r.,preferowane parametry dokumentu - do 15 stron formatu A 4, rodzaj czcionki: Arial Narrow rozmiar 12, odstępy między wierszami: 1,5 wiersza,
 3. życiorys
 4. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia itp.),
 6. kopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440),
 11. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że jest mi znana treść ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 z późn. zm.) i w dniu rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika jednostki, nie będę naruszał zakazów wymienionych w art. 4 w/w ustawy”,
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu - zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-11 00:00:00
b. Sposób:
Wnioski o przystąpienie do konkursu oraz powyższe dokumenty składać należy - w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli NIE OTWIERAĆ” i podanym na zewnątrz imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz numerem telefonu kontaktowego - w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wlkp., w terminie 30 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w prasie. O dacie złożenia wniosku w przypadku jego wysłania decyduje data stempla pocztowego.Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków: do 31 grudnia 2019 r.

VII. Informacje dodatkowe:

Informacje o warunkach organizacyjno - finansowych działalności Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli uzyskać można w siedzibie Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 5, 65 - 057 Zielona Góra, tel.: 68 45 65 348 lub 68 45 65 459.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Regionalne Centrum Animacji Kultury
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Rostowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-09-10 08:59:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-09-11 08:08:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-09-11 14:57:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony