ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Inspektor Ochrony Danych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Adrianna Banak
tel. 500266727
e-mail:

Klauzula informacyjna

Działając na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informuję, że:
Może Pan/Pani skontaktować się z nami:
- osobiście
- listownie
- telefonicznie: 95/755 29 61
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.
 1. Administratorem Pana/Pani danych jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Lipowa 12A 69-200  Sulęcin
 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email:    lub telefonicznie: 500 266 727
 3. Pana/Pani dane będziemy przetwarzać w związku z wykonywaniem przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 4. Pana/Pani dane osobowe będą przekazywanie wyłącznie podmiotom lub osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 6. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać do chwili realizacji Pana/Pani wniosku lub zadania, a następnie przez czas wynikający z Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
  1. Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
  2. Prawo do sprostowania (poprawiania swoich danych)
  3. Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane sposób zautomatyzowany.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Malinowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Malinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-05-24 21:11:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-05-24 21:11:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-05-31 23:38:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »