ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie i montaż roletek materiałowych z materiałem laminowanym (zaciemniającym) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie

Szczegóły informacji

Wykonanie i montaż roletek materiałowych z materiałem laminowanym (zaciemniającym) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie

Status: w toku

Tryb: Zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Finansowanie: .

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2019-02-15 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2019-02-15 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2019-02-08 przez Anita Wilkicka

Treść:

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie i montaż roletek materiałowych z materiałem laminowanym (zaciemniającym) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulęcinie.
 1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka miary
szacowana ilość w okresie realizacji zamówienia
Wykonanie roletek –okno dwuskrzydłowe
szt.
2
Wykonanie roletek –okno jednoszkrzydłowe
szt.
1
Wykonanie roletek –drzwi balkonowe
szt.
1
Montaż roletek
usługa
 
 
 1. Termin realizacji zamówienia: 22.02.2019r.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia: 15.02.2019 r. do godziny  12.00 w formie:
 - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy,
ul. Lipowa 12A, 69-200 Sulęcin.
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Cenę brutto oferty należy podać w złotych polskich. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia. W cenie należy uwzględnić także inne koszty o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia).
 • Zamawiający przewiduje sporządzenie umowy na dostawę w/w produktów na podstawie sukcesywnych zamówień po cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
 • Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najniższa cena 100%; Informacje dodatkowe:
  • każdy podmiot może złożyć tylko 1 ofertę
  • nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  • termin płatności– przelew do 14 dni po wystawieniu faktury
Osoba upoważniona do kontaktów: Anita Wilkicka  tel. 95 755 29 61            
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie
Osoba, która wytworzyla informację: Anita Wilkicka Data wytworzenia informacji: 2019-02-01 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Malinowska Data wprowadzenia do BIP 2019-02-08 14:05:35
Wprowadził informację do BIP: Anita Wilkicka Data udostępnienia informacji: 2019-02-08 14:09:04
Osoba, która zmieniła informację: Anita Wilkicka Data ostatniej zmiany: 2019-02-08 14:09:04
Artykuł był wyświetlony: 47 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu