ˆ

Aktualne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa jaj kurzych

Szczegóły informacji

Dostawa jaj kurzych

Status: w toku

Tryb: Zapytanie ofertowe.

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Finansowanie: .

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-12-13 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-12-13 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2018-12-06 przez Izabela Stodulska

Treść:

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę produktów żywnościowych –jaja kurze.
 
         Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:
 
Opis przedmiotu zamówienia
Jednostka miary
szacowana ilość w okresie od 01.01.-30.06.2019
Jaja kurze
szt
2250
 
 • Termin realizacji zamówienia: 02.01.2019 r. – 20.12.2019 r.
 • Ofertę należy złożyć do dnia: 13.12.2018 r. do godziny  12.00 w formie:
 - pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy,       ul. Lipowa 12A,69-200 Sulęcin.
 • Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu na składanie ofert nie będzie podlegała procesowi oceny.
 • Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 • Cenę brutto oferty należy podać w złotych polskich. Łączna cena oferty musi obejmować cały zakres zamówienia. W cenie należy uwzględnić także inne koszty o ile Wykonawca je przewiduje (np. koszty dojazdu, opłaty, ubezpieczenia).
 • Zamawiający przewiduje sporządzenie umowy na dostawę w/w produktów na podstawie sukcesywnych zamówień po cenach jednostkowych podanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
 • Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić, że cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia.
 • Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: najniższa cena - waga kryterium 49%, jakość (skład) - waga kryterium 51%.
 • Informacje dodatkowe:
  • każdy podmiot może złożyć tylko 1 ofertę
  • nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
  • termin płatności– przelew do 14 dni po wystawieniu faktury
 •  Osoba upoważniona do kontaktów: Anita Wilkicka- referent, tel. 95 755 29 61                
 •  Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawcy otrzymają od Zamawiającego wyłącznie pocztą elektroniczną.
 • Zaznaczamy ,ze oferta nie będzie realizowana w miesiącach letnich lipiec – sierpień ze względu na okres wakacji.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie
Osoba, która wytworzyla informację: Izabela Stodulska Data wytworzenia informacji: 2018-12-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Malinowska Data wprowadzenia do BIP 2018-12-06 10:45:20
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Dziadas Data udostępnienia informacji: 2018-12-06 11:01:19
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Dziadas Data ostatniej zmiany: 2018-12-06 11:01:19
Artykuł był wyświetlony: 37 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu