ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA KILIŃSKIEGO
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2020-01-21 22:06:27
Numer
504891-N-2020
Temat
„Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żagań regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika”
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2020-01-21 13:00:17
Numer
Temat
ZAKUP PALIW PŁYNNYCH POPRZEZ TANKOWANIE DO ZBIORNIKÓW POJAZDÓW I SPRZĘTU SILNIKOWEGO GMINY SŁAWA W ROKU 2020
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2020-01-21 15:14:38
Numer
504172-N-2020
Temat
Usługi weterynaryjne polegające na udzieleniu pomocy weterynaryjnej dzikim zwierzętom.[BZP.271.4.2020.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2020-01-20 13:29:30
Numer
503760-N-2020
Temat
Materiały do budowy i remontów dróg, ulic, chodników i parkingów
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2020-01-20 14:56:08
Numer
504330-N-2020
Temat
Sukcesywne dostawy i zakup oleju opałowego lekkiego oraz zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Domu Pomocy Społecznej w Trzebiechowie.
Nazwa jednostki
Dom Pomocy Społecznej w Trzebiechowie
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2020-01-20 13:34:36
Numer
504288-N-2020
Temat
Usługa w zakresie przeprowadzenia diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz predyspozycji osobowych ucznia – Indywidualny Plan Działania ( IPD ) na mobilnej platformie distance learning z kodami dostępu dla 900 uczniów
Nazwa jednostki
Powiat Nowosolski
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2020-01-20 13:33:53
Numer
Temat
Zaproszenie do składania ofert na: Rozbudowa sieci dedykowanych i systemu bezpieczeństwa obiektowego, modernizacja okablowania w Starostwie Powiatowym w Międzyrzeczu (parter oraz piwnica budynku)
Nazwa jednostki
Powiat Międzyrzecki
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2020-01-20 13:25:07
Numer
504310-N-2020
Temat
Zakup i dostawa sprzętu w ramach projektu „Lepsze jutro II” realizowanego przez Miasto Zielona Góra-Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze – Zadanie II– sprzęt ogrodniczy i gospodarczy
Nazwa jednostki
Centrum Integracji Społecznej
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2020-01-20 14:25:52
Numer
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne
Nazwa jednostki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2020-01-17 13:57:14
Numer
502852-N-2020
Temat
Usługi przewozu osób niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.3.2020.MA]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2020-01-17 13:43:04
Numer
500856-N-2020
Temat
"Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 zlokalizowanego przy ulicy Skarbowej 15a w Żaganiu" w ramach części I zadania pn. "Termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
Nazwa jednostki
Miasto Żagań
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2020-01-17 11:09:11
Numer
503081-N-2020
Temat
Modernizacja i rozbudowa instalacji p.poż (SSP i PWP) w budynku SOSW w Żaganiu - II etap ZP.272.2.2020
Nazwa jednostki
Powiat Żagański
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2020-01-17 11:50:17
Numer
Temat
„Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gmin członkowskich Celowego Związku Gmin SGO5 w latach 2020 – 2022”
Nazwa jednostki
Związek Gmin SGO5
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2020-01-16 12:47:08
Numer
503386-N-2020
Temat
„Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w roku 2020.”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2020-01-16 14:19:56
Numer
502703-N-2020
Temat
Kompleksowe wykonanie usług aranżacji zieleni na terenie miasta Świebodzin
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2020-01-16 08:22:50
Numer
Temat
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2020-01-16 08:38:46
Numer
Temat
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowej zaprasza do złożenia ofert cenowych na pełnienie funkcji : PSYCHOLOGA w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2020-01-16 11:10:32
Numer
503316-N-2020
Temat
Przetarg na „Przebudowa istniejącego dojazdu do cmentarza oraz istniejącego placu postojowego na dz. ewid. nr 77/5, 77/9, 77/11, 339 w miejscowości Pałck” – w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu komunalnym w m. Pałck”
Nazwa jednostki
Gmina Skąpe
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2020-01-15 15:29:41
Numer
502706-N-2020
Temat
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego będącego na majątku Miasta Gorzowa Wlkp. w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2022 r. [BZP.271.2.2020.BD]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2020-01-15 13:53:01
Numer
503077-N-2020
Temat
„Sukcesywne dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli, zaworów dozujących i wózków na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-7/2020
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji