ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2019-06-18 14:05:38
Numer
562762-N-2019
Temat
Wyposażenie warsztatów budowlanych w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie
Nazwa jednostki
Powiat Sulęciński
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2019-06-18 11:03:29
Numer
552819 - N-2019 z dnia 2019-06-18
Temat
Remont chodników na terenie Gminy Szczaniec - II.
Nazwa jednostki
Gmina Szczaniec
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2019-06-18 12:09:41
Numer
561875-N-2019
Temat
Wybór Wykonawcy robót budowlanych realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. - etap I [BZP.271.55.2019.NP]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2019-06-18 09:11:58
Numer
562361-N-2019
Temat
„Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie miasta i gminy”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2019-06-18 13:15:33
Numer
562597-N-2019
Temat
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km
Nazwa jednostki
Powiat Wschowski
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2019-06-18 13:30:59
Numer
562677-N-2019
Temat
Przystosowanie części pomieszczeń budynku przedszkola na potrzeby żłobka w Zaborze - 2
Nazwa jednostki
Gmina Zabór
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2019-06-18 10:59:57
Numer
Temat
Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Sława" - etap IV
Nazwa jednostki
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława Sp. z o.o.
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2019-06-17 11:18:38
Numer
561157-N-2019
Temat
Wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.” Modernizacja deptaku przy ul. Hawelańskiej wraz z ulicą Hawelańską/Wełniany Rynek”. [BZP.271.59.2019.JB]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2019-06-17 11:59:44
Numer
558847-N-2019
Temat
Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego aparatu USG z głowicami dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze przy ul. Szwajcarskiej 4 oraz przeszkolenie osób obsługujących aparat w ramach zadania „Zakup sprzętu do diagnostyki zwierząt w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze".
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2019-06-17 15:20:38
Numer
562112-N-2019
Temat
„Remonty obiektów oświatowych w Gminie Strzelce Krajeńskie” Część I – „Modernizacja oddziału I na parterze w Żłobku Samorządowym w Strzelcach Krajeńskich” Część II – „Modernizacja segmentu B oraz sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich” Część III – „Wymiana okien w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Strzelcach Krajeńskich”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2019-06-17 15:03:24
Numer
561989-N-2019
Temat
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa - Lipy, Etap II
Nazwa jednostki
Powiat Gorzowski
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2019-06-14 13:20:52
Numer
561357-N-2019
Temat
Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich woj. Lubuskiego na rok 2019.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2019-06-14 19:37:43
Numer
561029-N-2019
Temat
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nowym Kramsku
Nazwa jednostki
Gmina Babimost
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2019-06-14 14:46:40
Numer
561562-N-2019
Temat
WRG.271.23.2019 - Budowa plaży miejskiej bez dostępu do rzeki w Międzyrzeczu oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Międzyrzecz
Nazwa jednostki
Urząd Miejski w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2019-06-14 11:17:20
Numer
561241-N-2019
Temat
„Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury” Zadanie realizowane w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych poprzez społeczność” w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2019-06-13 14:58:27
Numer
560820-N-2019
Temat
Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce
Nazwa jednostki
Gmina Krzeszyce
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2019-06-13 11:01:27
Numer
560448-N-2019
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa dróg wewnętrznych na Chynowie” – ul. Waniliowa
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2019-06-13 14:37:03
Numer
559839-N-2019
Temat
Przebudowa drogi gminnej nr 006109F i 006110F wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Lubinicku
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2019-06-13 10:34:55
Numer
Temat
Wyposażenie pracowni montażu i obsługi maszyn i urządzeń w Europejskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gubinie
Nazwa jednostki
Powiat Krośnieński
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2019-06-12 13:58:53
Numer
560142-N-2019
Temat
Przeliczenie wysokości szczegółowej osnowy wysokościowej, wysokości szczegółowej osnowy poziomej oraz rzędnych szczegółów sytuacyjno – wysokościowych, uwidocznionych w mapie numerycznej, do państwowego układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH – na obszarze powiatu strzelecko – drezdeneckiego
Nazwa jednostki
Powiat Strzelecko-Drezdenecki
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji