ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp1
Data publikacji
2019-10-14 08:56:09
Numer
606544-N-2019
Temat
Dostawa pomocy dydaktycznych do laboratorium renowacji elementów architektury w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane poza formułą ZIT”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp2
Data publikacji
2019-10-14 15:10:20
Numer
609785-N-2019
Temat
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH BUDOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH W SŁUBICACH – „DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ ORAZ WYKONANIE SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z PODJAZDEM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"
Nazwa jednostki
Powiat Słubicki
Adres
Zobacz
Lp3
Data publikacji
2019-10-14 12:13:56
Numer
609393-N-2019
Temat
BUDOWA DROGI GMINNEJ UL. ŁĄKOWA W TUPLICACH
Nazwa jednostki
Gmina Tuplice
Adres
Zobacz
Lp4
Data publikacji
2019-10-11 12:19:46
Numer
608806-N-2019
Temat
Zimowe utrzymanie dróg i ulic na terenie Gminy Świebodzin w sezonie 2019/2020
Nazwa jednostki
Gmina Świebodzin
Adres
Zobacz
Lp5
Data publikacji
2019-10-11 14:45:38
Numer
Temat
Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) w pełnym zakresie nad prawidłową realizacją zadania inwestycyjnego: Remont i zabezpieczenie murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich – etap 2A
Nazwa jednostki
Gmina Strzelce Krajeńskie
Adres
Zobacz
Lp6
Data publikacji
2019-10-11 13:08:52
Numer
609017-N-2019
Temat
„Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzylesiu wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi na dz. ewid. nr 137/2- etap I” w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Międzylesiu i rozbiórka budynku gospodarczego na dz. ewid. nr 137/2”
Nazwa jednostki
Gmina Skąpe
Adres
Zobacz
Lp7
Data publikacji
2019-10-11 15:07:48
Numer
608170-N-2019
Temat
„Przebudowa części budynku przedszkola na żłobek w Sulęcinie”
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz
Lp8
Data publikacji
2019-10-11 08:59:15
Numer
608182-N-2019
Temat
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp9
Data publikacji
2019-10-10 12:51:41
Numer
608317-N-2019
Temat
Dostawa czterech samochodów osobowych
Nazwa jednostki
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp10
Data publikacji
2019-10-10 12:38:43
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe realizacja usługi: „Wycinka drzew, cięcia sanitarne, frezowanie pni”
Nazwa jednostki
Gmina Gozdnica
Adres
Zobacz
Lp11
Data publikacji
2019-10-10 15:00:28
Numer
Temat
WYNAJEM POWIERZCHNI USYTUOWANYCH W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZY UL. ZWYCIĘSTWA 1 W SULECHOWIE
Nazwa jednostki
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sulechowie
Adres
Zobacz
Lp12
Data publikacji
2019-10-10 11:41:39
Numer
Temat
Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości w budynku i na terenie posesji Filharmonii Zielonogórskiej
Nazwa jednostki
FILHARMONIA ZIELONOGÓRSKA im. Tadeusza Bairda
Adres
Zobacz
Lp13
Data publikacji
2019-10-10 12:59:40
Numer
608292-N-2019
Temat
Dostawa sprzętu ICT do szkolnych pracowni przedmiotowych (matematyczna; przyrodnicza; informatyczna)
Nazwa jednostki
Szkoła Podstawowa nr 18
Adres
Zobacz
Lp14
Data publikacji
2019-10-10 15:00:47
Numer
608667-N-2019
Temat
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.
Nazwa jednostki
Gmina Łagów
Adres
Zobacz
Lp15
Data publikacji
2019-10-10 10:40:19
Numer
608312-N-2019
Temat
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp16
Data publikacji
2019-10-10 20:22:37
Numer
608781-N-2019
Temat
Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w rejonie ul. Ogrodowej w miejscowości Iłowa – etap I
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp17
Data publikacji
2019-10-09 11:03:40
Numer
607556-N-2019
Temat
Świadczenie usług dostępu do nowych wersji programu SIMPLE.ERP, do nowych wersji programu Grafiki oraz pomoc serwisową i konsultacje w zakresie eksploatacji programów przez okres 12 miesięcy (ZP/N/14/19)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz
Lp18
Data publikacji
2019-10-09 08:37:23
Numer
607544-N-2019
Temat
UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 2 800 000,00 zł
Nazwa jednostki
Gmina Trzebiel
Adres
Zobacz
Lp19
Data publikacji
2019-10-09 14:46:39
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe: roboty polegające na demontażu, dostawie i montażu wraz z obróbką okien.
Nazwa jednostki
Gmina Gozdnica
Adres
Zobacz
Lp20
Data publikacji
2019-10-09 13:31:55
Numer
607548-N-2019
Temat
Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku (ZP/N/13/19)
Nazwa jednostki
NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o.
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji