ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Szkoły Podstawowej w Murzynowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Numer Temat Nazwa Jednostki Adres
Lp21
Data publikacji
2019-09-12 11:37:46
Numer
596597-N-2019
Temat
Sukcesywne artykułów spożywczych na potrzeby Sekcji Żywienia Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP-280-62/2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp22
Data publikacji
2019-09-12 09:27:57
Numer
596479-N-2019
Temat
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Program budowy miejsc parkingowych w Zielonej Górze”
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp23
Data publikacji
2019-09-12 09:30:17
Numer
595963-N-2019
Temat
Budowa chodnika szer.1,20 na ul. Królewny Śnieżki i Bolka i Lolka + wymiana płyt ażurowych na w/w ulicy.
Nazwa jednostki
Miasto Zielona Góra
Adres
Zobacz
Lp24
Data publikacji
2019-09-12 13:54:32
Numer
595166-N-2019
Temat
Utrzymanie chodników oraz nawierzchni niebitumicznych ulic miasta Gorzowa Wlkp. [BZP.271.84.2019.MA]
Nazwa jednostki
Miasto Gorzów
Adres
Zobacz
Lp25
Data publikacji
2019-09-12 12:41:32
Numer
596763-N-2019
Temat
Przebudowa chodnika w ciągu ul. Odr. Wojska Polskiego w Sławie
Nazwa jednostki
Gmina Sława
Adres
Zobacz
Lp26
Data publikacji
2019-09-12 13:36:35
Numer
596806-N-2019
Temat
Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Olbrachtów
Nazwa jednostki
Gmina Żary
Adres
Zobacz
Lp27
Data publikacji
2019-09-11 12:57:22
Numer
595903-N-2019
Temat
„Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Województwa Lubuskiego oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego, w ramach spotkań „Technologiczne Lubuskie””.
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp28
Data publikacji
2019-09-11 14:37:44
Numer
Temat
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne prowadzonego w trybie określonym w art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych. Nazwa przedmiotu zamówienia: „Świadczenie usług psychoterapii osobom i rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w ramach poradni wsparcia w Świebodzinie”.
Nazwa jednostki
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Adres
Zobacz
Lp29
Data publikacji
2019-09-11 12:26:47
Numer
DZP-280-61/2019
Temat
Sukcesywne dostawy artykułów higienicznych i gospodarczych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp30
Data publikacji
2019-09-11 13:12:16
Numer
596017 -N-2019
Temat
„Opracowanie, skład oraz druk katalogu lubuskich przedsiębiorców MŚP (wystawców) na pięć imprez targowych realizowanych w kraju i za granicą.”
Nazwa jednostki
Urząd Marszałkowski
Adres
Zobacz
Lp31
Data publikacji
2019-09-11 13:06:09
Numer
596113-N-2019
Temat
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych Powiatu Międzyrzeckiego w latach 2019-2020 (1 sezon zimowy) z podziałem na 2 części.
Nazwa jednostki
Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu
Adres
Zobacz
Lp32
Data publikacji
2019-09-11 11:16:13
Numer
596009-N-2019
Temat
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.
Nazwa jednostki
Gmina Szprotawa
Adres
Zobacz
Lp33
Data publikacji
2019-09-11 13:26:58
Numer
595965-N-2019
Temat
Stworzenie Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Żagań w miejscowościach Miodnica i Gorzupia
Nazwa jednostki
Gmina Wiejska Żagań
Adres
Zobacz
Lp34
Data publikacji
2019-09-11 14:11:53
Numer
595928-N-2019
Temat
Remont parkingu i zjazdu przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Szymanowskiego w Żarach
Nazwa jednostki
Miasto Żary
Adres
Zobacz
Lp35
Data publikacji
2019-09-11 15:33:37
Numer
Temat
ZAPYTANIE OFERTOWE Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz
Lp36
Data publikacji
2019-09-10 09:06:38
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę (wraz z rozładunkiem) węgla na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu.
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej
Adres
Zobacz
Lp37
Data publikacji
2019-09-10 11:35:12
Numer
Temat
Zapytanie ofertowe - Świadczenie usług opiekuńczych w ramach projektu „Rozwój jakości usług społecznych na terenie Gminy Pszczew” w ramach Działanie 7.5 Usługi społeczne, Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020
Nazwa jednostki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczewie
Adres
Zobacz
Lp38
Data publikacji
2019-09-10 13:52:07
Numer
595631-N-2019
Temat
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żagańskiej w Iłowej
Nazwa jednostki
Gmina Iłowa
Adres
Zobacz
Lp39
Data publikacji
2019-09-10 12:32:15
Numer
595515-N-2019
Temat
„Sukcesywne dostawy sprzętu jednorazowego dla noworodków i wcześniaków na potrzeby Oddziału noworodków i Wcześniaków Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli” DZP 280-59/2019
Nazwa jednostki
Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Adres
Zobacz
Lp40
Data publikacji
2019-09-10 15:03:50
Numer
595393-N-2019
Temat
„Przebudowa, rozbudowa i budowa obiektów sportowych na Winnej Górze w Sulęcinie” Etap I i Ia
Nazwa jednostki
Gmina Sulęcin
Adres
Zobacz

Nawigacja między stronami listy informacji