ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Nieodpłatna pomoc prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od stycznia 2016r. Powiat Świebodziński realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2030 z późń. zm.).
 
Kto może uzyskać nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie? 
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.  
 
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
4) nieodpłatną mediację,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 
 
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. 
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. 
 
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 • nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udziela osobiście doradca obywatelski, adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z upoważnienia adwokata lub radcy prawnego, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w wyznaczonych punktach, według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty,
 • termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr telefonu 68 475 53 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-13.00), osobiście - w Punkcie Informacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przy ul. Piłsudskiego 18 - budynek B (parter) - w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 10.00 do 13.00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - pisząc na adres:
 • osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
 • każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dokumentuje się przez wypełnienie karty nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 
Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w następujących lokalach:
 
Punkt 1 - powierzony do prowadzenia na mocy porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych i Okręgową Izbą Adwokacką w Zielonej Górze
- od poniedziałku do czwartku w godzinach 800 – 1200
 • Świebodzin, budynek „B” Starostwa Powiatowego, ul. Piłsudskiego 18 (pok.6),
- w piątek w godz. 800 - 1200
 • Zbąszynek, siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Długa 1 (pok.14),
Punkt 2 - powierzony do prowadzenia organizacji pozarządowej, tzn. dla Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej "CIVIS SUM" z Zielonej Góry
- od poniedziałku do piątku w godzinach 1200 - 1600
 • Świebodzin, budynek „B” Starostwa Powiatowego, ul. Piłsudskiego 18 (pok.6). 
Dodatkowo dyżur telefoniczny prawnika/doradcy obywatelskiego w każdy 2. i 4. poniedziałek miesiąca w godzinach od 12.00 do 13.00 pod numerem telefonu 515 856 516.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Rybczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rybczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-01-04 12:24:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Rybczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-01-04 12:24:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Rybczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-17 12:57:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja

Akapit nr 1 - brak tytułu

Od 1 stycznia 2017 r. do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej dodatkowo uprawnione są kobiety w ciąży, po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego ciążę.
 
Pomoc prawna udzielana jest w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.
Ponadto informujemy, że punkty zlokalizowane na terenie Powiatu Świebodzińskiego przyjmują uprawnione osoby w następujących godzinach:
 • Świebodzin, budynek „B” Starostwa Powiatowego, ul. Piłsudskiego 18, (piętro, pok. nr 6)
wg następującego harmonogramu:  
Poniedziałek w godz. 800-1600
Wtorek w godz. 800-1600
Środa w godz. 800-1600
Czwartek w godz. 800-1600
Piątek w godz. 800-1600
 
telefon kontaktowy  68 475 53 37 (czynny w godzinach pracy prawnika)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Rybczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Rybczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-11-10 09:40:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Rybczyńska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-11-10 09:40:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Rybczyńska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-11-10 08:40:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2856 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomcy prawnej w 2017 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 16

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Olesiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Olesiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-02 16:22:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Olesiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-02 16:22:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Olesiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-02 15:22:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3437 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz lokali nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin, Starostwo Powiatowe (BUDYNEK "B"),
Ulica Piłsudskiego 18 lokal nr 6

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Olesiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Olesiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-02 16:21:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Olesiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-02 16:22:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Olesiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-02 15:22:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3400 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Świebodzin - od poniedziałku do piątku w godzinach 12 - 16
OPS Świebodzin - poniedziałek - wtorek 9 - 13, środa - piątek 8 - 12

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Olesiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Olesiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-15 12:25:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Olesiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-15 12:25:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Olesiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-04 14:05:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4541 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz lokali nieodpłatnej pomocy prawnej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wykaz lokali na terenie Powiatu Świebodzińskiego w których od dnia 01 stycznia 2016 roku udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna.
Świebodzin; ulica Piłsudskiego 18 lokal nr 6
Ośrodku Pomocy Społecznej w Świebodzinie. Plac Wolności 14 w lokalu nr 3 (pawilon dydaktyczno - rehabilitacyjny)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Świebodziński
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Tomasz Olesiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Olesiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-10-15 12:07:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Olesiak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-10-15 12:07:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Olesiak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-04 14:03:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »