ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Świebodzinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały Rady Powiatu

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Lubrza realizacji zadania pn.: „Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1244F w m. Lubrza”
Nr aktu prawnego
XIII/117/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Świebodzińskiego
Nr aktu prawnego
XIII/116/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26.11.2019r. na Wicestarostę Powiatu Świebodzińskiego, przesłanej do tut. organu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze pismem z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: SKO-6335/109-B/19
Nr aktu prawnego
XIII/115/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego
Nr aktu prawnego
XIII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku
Nr aktu prawnego
XIII/112/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Gminie Szczaniec wykonania zadania pn. „ Przebudowa części drogi powiatowej nr 1210F na odcinku ul. Adama Asnyka w Szczańcu, działka nr 371/6, obręb Szczaniec”
Nr aktu prawnego
XIII/111/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek Ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2020r.
Nr aktu prawnego
XIII/110/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie dofinansowania na 2020r. doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Świebodziński
Nr aktu prawnego
XIII/109/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
XII/106/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-16
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu
Tytuł aktu
w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa
Nr aktu prawnego
XII/108/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji