ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego we Wschowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Sprzedaż ruchomych środków trwałych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o przetargu pisemnym na kompleksową sprzedaż środków trwałych (maszyn i urządzeń do obróbki drewna) i wyposażenia po byłych warsztatach szkolnych położonych przy Placu Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa,

Informacja ogłoszona dnia 2013-10-16 14:26:45 przez Katarzyna Kotlarska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU
 
Zarząd Powiatu Wschowskiego
Plac Kosynierów 1C
67-400 Wschowa
Na podstawie Uchwały Nr 186/2013 Zarządu Powiatu Wschowskiego z dnia 15 października 2013 r. ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na kompleksową sprzedaż środków trwałych (maszyn i urządzeń do obróbki drewna) i wyposażenia po byłych warsztatach szkolnych położonych przy Placu Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa,
który odbędzie się w dniu 29 października 2013 r. o godzinie 10:00
w budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie pok. 206
 
Przedmiotem przetargu pisemnego jest sprzedaż w całości następujących środków trwałych i wyposażenia:
 
Lp.
 
Nazwa i typ środka trwałego / wyposażenia
Rok produkcji
Ilość szt./ kpl.
Wartość szacunkowa w zł
Uwagi
1.
Wiertarka pionowa DFGA
1982
1 szt.
100,00 zł
 
2.
Pilarka tarczowa format DMGA 35
1983
1 szt.
506,00 zł
 
3.
Szlifierka dwutarczowa DZTA
1964
1 szt.
160,00 zł
 
4.
Szlifierka taśmowa SLNe
1961
1 szt.
250,00 zł
 
5.
Szlifierka taśmowa DZJa 200
1984
1 szt.
400,00 zł
 
6.
Wiertarka pozioma oscylacyjna DWBAa-30
1969
1 szt.
160,00 zł
 
7.
Wiertarka wielowrzecionowa DCWGW-057
1974
1 szt.
620,00 zł
 
8.
Piła taśmowa DRSA 63
1962
1 szt.
200,00 zł
 
9.
Szlifierka taśm. Bogma Ultra AO127 FFZ-M-900
b.d.
1 szt.
1.400,00 zł
 
10.
Frezarka dolnowrzecionowa DFDA-2
1977
1 szt.
400,00 zł
 
11.
Strugarka wyrówniarka ALNE
1962
1 szt.
300,00 zł
 
12.
Strugarka wyrówniarka DSWA 63
1968
1 szt.
400,00 zł
 
13.
Wiertarka pozioma LBSe-I
1975
1 szt.
120,00 zł
 
14.
Strugarka grubościówka HENe 6 FOD
1959
1 szt.
160,00 zł
 
15.
Pilarka tarczowa DMMA 35
1979
1 szt.
140,00 zł
 
16.
Frezarka górnowrzecionowa DFGA
1976
1 szt.
308,00 zł
 
17.
Strugarka grubościówka DSMC-80
1983
1 szt.
600,00 zł
 
18.
Frezarka dolnowrzecionowa FJNE
1966
1 szt.
500,00 zł
 
19.
Pilarka tarczowa wzdłużna DRJA 40
1973
1 szt.
280,00 zł
 
20.
Nakładarka kleju DALB 130
1968
1 szt.
766,00 zł
 
21.
Sklejarka wiatrakowa (praca dyplom. na mistrza)
1998
1 szt.
700,00 zł
 
22.
Agregat sprężarkowy WZP-170-380A
1983
1 szt.
1.200,00 zł
 
23.
Zbiornik sprężonego powietrza V-10m3
1979
1 szt.
600,00 zł
 
24.
Wyciąg pyłu
b.d.
1 kmpl.
100,00 zł
 
25.
Piła tarczowa przegubowa SZPA 32
1961
1 szt.
240,00 zł
 
26.
Frezarka dolnowrzecionowa FJNe
1958
1 szt.
400,00 zł
 
27.
Mechanizm przesuwu do frezarki dolnowrz.M96
1973
1 szt.
100,00 zł
 
28.
Stół rolkowy do pilarki przegubowej
b.d.
1 szt.
60,00 zł
 
29.
Pilarka tarczowa DMFA-35
1982
1 szt.
160,00 zł
 
30.
Pilarka taśmowa KK-S-1 do wąskich płaszczyzn
1988
1 szt.
200,00 zł
 
31.
Wózki transportowe
b.d.
21 szt.
420,00 zł
 
32.
Wózki transportowe na elementy okleinowane
b.d.
4 szt.
120,00 zł
 
33.
Gaśnice: proszkowa 2 szt., pianowa, śniegowa
b.d.
4 szt.
30,00 zł
 
34.
Agregat śniegowy
b.d.
1 szt.
40,00 zł
 
35.
Szafa pancerna
b.d.
1 szt.
100,00 zł
 
36.
Szafa
b.d.
1 szt.
10,00 zł
 
37.
Meblościanka
b.d.
1 szt.
40,00 zł
 
RAZEM
12.290,00 zł
 
 
Wyżej wymienione środki trwałe i wyposażenie można oglądać w budynku po byłych warsztatach szkolnych położonym przy Placu Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa od poniedziałku do piątku w godzinach od 12:00 do 14:00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z p. Dominikiem Olejniczak tel. kontaktowy (65) 540-74-26.
Cena wywoławcza sprzedaży całości majątku wynosi 12.290,00 zł brutto. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i sprzedaży pojedynczych składników majątku. Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.).  Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.
Ustala się wadium w wysokości 10% ceny wywołania sprzedawanych składników majątku, tj. 1.229,00 zł tytułem zabezpieczenia wykonania wynikającego z przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, które należy wpłacić do 28 października 2013 r. wyłącznie w formie pieniężnej na rachunek bankowy Powiatu Wschowskiego prowadzony przez Bank Spółdzielczy we Wschowie nr 34 8669 0001 2011 0003 8380 0007 (decyduje data zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Powiatu). Zastrzega się, że wadium przepada na rzecz Powiatu Wschowskiego, jeżeli żaden z uczestników przetargu pisemnego nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.
Oferta pisemna złożona w przetargu powinna zawierać (Wzór oferty nabycia stanowi załącznik nr 1 do obwieszczenia):
1) imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
2) oferowaną cenę, warunki jej zapłaty, w tym proponowany termin płatności,
3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotów przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin.
Ofertę pisemną składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na sprzedaż środków trwałych i wyposażenia po byłych warsztatach szkolny – nie otwierać do dnia 29-10-2013 do godz. 10:00” w sekretariacie Starostwa Powiatowego we Wschowie pok. 204, Plac Kosynierów 1C, 67-400 Wschowa w terminie do dnia 29 października 2013 r. do godz. 9:00  (decyduje data i godzina podana na stemplu urzędowym). Oferta jest wiążąca przez okres 30 dni. Przewidywany termin zawarcia umowy sprzedaży wynosi 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie uzgodnionym z  Zarządem Powiatu. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.
Nabywca jest zobowiązany zapewnić staranny demontaż, załadunek, transport i ponieść inne koszty związane z odbiorem wszystkich środków trwałych i wyposażenia po byłych warsztatach szkolnych.
Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
2) nie zawiera wymaganych danych lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
Organizator nieograniczonego przetargu pisemnego zastrzega, że przysługuje mu prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Wschowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Dominik Olejniczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-10-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dominik Olejniczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-10-16 14:22:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Kotlarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-10-16 14:26:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Kotlarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-10-16 14:26:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1968 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony